ดับเบิ้ลเจ็บ – ไหมไทย หัวใจศิลป์


INTRO | C Em | Dm G |
INTRO | C Em | Dm G | C |

 
บ่เคยถืกถิ่ม
เจ้าสิฮู้อิหยั
 
ว่าคนฮักพั
Em 
งมันเจ็บสิตา
Am 
 
หายใจปล
ารอเวลาสุดท้า
 
เจ็บหล
E7 
าย.. หน่ายคนตอแห
Am 
ล..
 
โอ  
 
… ละหน
Am 
อ..

INSTRU | Am | Am | Am | Am |
INSTRU | Am G | F E | ( 2 Times )
INSTRU | Dm | Dm |
INSTRU | Em | Em | Em |

 
เว้าเรื่องฮัก
Am 
กะอกหักมาเรื่อย 
 
 
แต่กะยังบ่เมื่อ
ย 
 
ตามหาฮักแท้อ
ยู่
 
บ่ฮู้
Am 
ว่าเจ้าเกิดแล้วไ
ป่ 
 
คนของใจ
จักไปอยู่ไสบุ

 
* บอกฮักผู้ใด๋
Dm 
กะได้แค่อ้ายได้แค่ห
Dm 
มู่
 
เคียดหลายอ
Em 
ยู่ 
 
พ้อแต่ผู้ขี้ตั
Em 
๋ว

 
** เจ็
Am 
บ ดับเบิ้ลเจ็บ เจ็บแฮ
ง 
 
เจ็บหลาย
 
ถ้าแม่
นโรคร้าย 
 
ตายแล้
ว 
 
บ่ต้องปัว
 
ซั่ว
Am 
คักซั่วแหน่ให้เขา
ย้องใช้
 
คิด
ว่าเขามีใจ 
 
โอ้ยห่าขั่
 
ขั่นถืกตั๋
Dm 
วแล้วได้โล่ห์
 
อ้ายคนโ
Dm 
ง่คือสิได้โล่เต็มเล้
า..

 
*** มาเว้าเรื่องความฮั
Am 
ก 
 
อกหักมันเจ็บปวด
 
สถิติแพ้รว
ด บ่อยากอวด บ่อยากเว้า
 
ตอนแรกกะทางเฮ
า 
 
สุดท้ายบาดแม่นเขา
 
เว้าอีหลี ไปขี่กัน
อยู่ไส
 
เฮ็ดใ
Am 
ส่ 
 
เจ้านั้นเฮ็ดใส่
 
บ่หลูโตนคนไห้
แพ้ใจ 
 
พ่ายรัก
 
ถ้ารู้จัก
แบบนี้ 
 
แต่กี้ข่อยเมี่ยนแล้ว
 
ว่าสิจ่ง
เอาแนว 
 
กะล่ะเป็นลายต่าง
 
เจ็
Dm 
บปางตาย 
 
อ้ายมัน
Dm 
ส่วนเกิน
 
เขาได้เจ้
Em 
าไปเสิ่น 
 
โอ้ยงึดหล
Em 
าย..

INSTRU | Am | Am | Am |

 
อ้ายได้ใบแดง ล่ะเบิดแฮงย่างออ
Am 
 
สนามใจเจ้าบอก.. บ่มีอ้ายแล้
Am 
 
แพ้ฟาล์วสาวถิ่ม ละเบิดผู้เอาแน
Dm 
 
ต้น ๆ ดีหลาย กะตอนปลายมาแผ่
Dm 
 
เจ้าเสร็จเขาแล้ว อ้ายขออำล
Am 
 
ลาล่ะเด้อ อ้ายขอลาก่อ
Am 
น 
 
(สร้อย)
 
ถอนหายใจ
Am 
ลา..
. ป้ายหน้าโสด จั่งพอกั
Am 

INSTRU | Am | G | F | E | ( 2 Times )

( * ) ( ** ) ( *** ) ( ** )

OUTRO | Am G | F E | ( 2 Times )
OUTRO | Dm | Dm | Em | Em |
OUTRO | Em | Em Am |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites