ยอมเจ็บดีหวา ถ้าเธอหม้ายใจ – เบิ้ล ยุทธพล


INTRO | Am | G | F | E |
INTRO | Am | Em | Dm | G |
INTRO | C | Em | Am | G

 
เพราะไม่มีเ
C 
ธออยู่เคียงข้างกาย
 
ต่อให้เจ็บให้
Em 
ตาย 
 
ฉันนั้นก็
Am 
ยอม
 
ดีกว่า
F 
รักกันไปแบบจอมปลอม
 
วันนี้ฉัน
Dm 
ยอม 
 
ยอมให้เธอจาก
G 
ไป

 
ดีกว่ารัก
C 
กันแล้วเธอไม่เห็นค่า
 
อาการเฉย
Em 
ชาทำฉันเจ็บรู้
Am 
หม้าย
 
ถ้าคำว่า
F 
รักไม่มีความหมาย
 
ก็ตามส
Dm 
บาย 
 
ปล่อยให้เธอจาก
G 
ไป

 
* เพราะไม่
C 
สดเพราะเราไหม่ห
Em 
รอย
 
เธอจึงได้ป
Am 
ล่อยรักจืดจางลงไ
G 
 
อาการของเ
F 
ธอเหมือนคนไม่มีหัวใจ
(ที่คบกันมา ถ้าเธอไม่ใช้หัวใจ)
 
ก็แยกกัน
Am 
ไปเดินกันไปคนละท
G 
าง

 
** เป็นเพราะความ
C 
จนเธอจึงไม่เห็น
Em 
ค่า
 
จึงเป็นตา
Am 
มว่าเป็นหมาหัวเ
G 
น่า
 
ทำดีเท่าไ
F 
หร่ถ้าทุกอย่างมันฟาล์ว
 
คงเหมือนน้ำเ
Am 
ปล่า 
 
กินเท่าไหร่ก็ไม่เ
G 
มา

 
*** มันเจ็บข้างใ
F 
นพี่เจ็บหนักรู้ห
Am 
ม้าย
 
สิ่งสุด
Dm 
ท้ายที่มีในใจเ
G 
รา
 
ถ้ารักพัน
C 
นั้นฉันก็ไม่
Am 
เอา
 
ยอมให้เ
Dm 
หล้าเป็นเพื่อน
G 
ฉันจนวันต
C 
าย
G 

 
ยอมไม่มีเ
C 
ธออยู่เคียงข้างกาย
 
ดีกว่ารักกัน
Em 
ไป 
 
แล้วเธอไม่เห็น
Am 
ค่า
 
จบจบกัน
F 
ไปซะยังดีหวา
 
อย่าเสียเว
Dm 
ลากับคนหม้าย
G 
ใจ

 
คำว่า
C 
รักไม่อยากอิแหลง
 
เหมือนโดนทิ่มแ
Em 
ทงเจ็บอกหมก
Am 
ใน
 
วันนี้หมด
F 
รักแล้วก็จากกันไป
 
ก็ตามส
Dm 
บายเดินกันไปคนละท
G 
าง

( * ) ( ** ) ( *** )

INSTRU | C | Em | Am | G |

( * ) ( ** ) ( *** ) ( * ) ( ** ) ( *** )

 
ยอมให้เ
Dm 
หล้า 
 
 
G 
.. 
 
ลืมรักนั้นจนวันต
F 
าย
Fm 
 
C 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites