คอร์ด นางฟ้าหมาข้างทาง เอ๋ ฟองน้ำ

คอร์ดเพลง นางฟ้าหมาข้างทาง
ศิลปิน เอ๋ ฟองน้ำ
คอร์ดทั้งหมด G D Bm Em C
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ

INTRO | G | D | Bm | Em | Em |
INTRO | G | D | Bm | Em | Em |

 
คงไม่มี
G 
ตังค์ที่จะเ
D 
ลี้ยงนางฟ้าอ
Em 
ย่างเธอ
 
ไม่มีข
C 
องใช้ปรนเป
D 
รอยามเธอต้
G 
องการ
 
เขรถเค
C 
รื่องคันร้
D 
ายๆ
 
มันไม่
Bm 
บายเหมือนรถคัน
Em 
เป็นล้าน
 
อย่างเ
C 
ขาที่เธอต้องการใช่ห
D 
ม้าย

Bm 
เดินดินกินข้าว
Em 
แกงข้างทาง
Bm 
ไม่ได้เดินห้างอย่างใ
Em 
ครเขา
 
จนอย่าง
C 
ฉัน 
 
เธอคงไม่เ
D 
อา

 
ต่างกับเ
G 
ขาทั้งหล่อ 
 
ทั้งร
D 
วย
 
เหมาะสมกัน
Bm 
แล้ว 
 
กับเธอคน
Em 
สวยเลือกได้
 
เหมือนเจ้าห
G 
ญิงคู่กับเจ้าช
D 
าย
 
เหมือนนาง
Bm 
ฟ้าคู่กับเท
Em 
วดา
 
มันคงไม่มี
C 
ค่า 
 
แค่ห
D 
มาข้างทางอย่างเรา

INSTRU | G | D | Bm | Em |
INSTRU | G | D | Bm | Em | C | D |

Bm 
เดินดินกินข้าว
Em 
แกงข้างทาง
Bm 
ไม่ได้เดินห้างอย่างใ
Em 
ครเขา
 
จนอย่าง
C 
ฉัน 
 
เธอคงไม่เ
D 
อา

 
ต่างกับเ
G 
ขาทั้งหล่อ 
 
ทั้งร
D 
วย
 
เหมาะสมกัน
Bm 
แล้ว 
 
กับเธอคน
Em 
สวยเลือกได้
 
เหมือนเจ้าห
G 
ญิงคู่กับเจ้าช
D 
าย
 
เหมือนนาง
Bm 
ฟ้าคู่กับเท
Em 
วดา
 
มันคงไม่มี
C 
ค่า 
 
แค่ห
D 
มาข้างทางอย่างเ
G 
รา

OUTRO | G | D | Bm | Em | Em |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites