คอร์ด ย้อนวัยเด็ก เอก เหล็กโคน

คอร์ดเพลง ย้อนวัยเด็ก
ศิลปิน เอก เหล็กโคน
คอร์ดทั้งหมด Dm Bb F C Gm
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | Dm Bb | Dm Bb |
INTRO | Dm Bb | Dm | Dm |

 
ย้อนถึงวัยเ
Bb 
ด็กกูทำไฟแช็กกูทำไฟล
F 
อย
 
อายุยังน้
C 
อยแต่มือถือฟอยล์ดูด
Dm 
ยาบ้า
 
เริ่มหัดดมก
Bb 
าวหัดกินเหล้าขาวแล้วดูดกัญ
F 
ชา
 
เสพสมกา
C 
มาบนโลกมายาหลอก
Dm 
ลวง

 
ตีรันฟันแ
Bb 
ทงเคยแกล้งตาย 
 
ยกพวกตี
Dm 
กันจนวอดวาย
 
ชีวิตมีแ
A 
ต่ความฉิบหาย 
 
ไม่กลัว
Dm 
ตายไม่กลัวราง
 
ขี่รถยก
Bb 
ล้ออยู่ในหลาด 
 
โชว์ถึง
Dm 
พลังและอำนาจ
 
ฉากจบสุดท้
A 
ายเลยต้องพลาด.. 
 
ติดราง

INSTRU | Dm Gm | Dm Gm | Dm Gm | Dm |

 
ไม่เคย
Dm 
คิดว่าจะถึงวันนี้ 
 
วัน
Bb 
ที่กูมีทุกอย่าง
 
ชี
C 
วิตกูเคยพลาดพลั้ง 
 
ตั้ง
Dm 
แต่เด็ก
 
ถือ
Dm 
ว่าเป็นประสบการณ์ 
 
สอน
Bb 
คนที่เคยเหลวแหลก
C 
ตอนที่ยังเป็นเด็ก 
 
กูยังคิดไ
Dm 
รไม่ได้
 
ตายเป็นต
Bb 
าย 
 
ควายเป็นค
C 
วาย 
 
ไม่เคยเกรงกลัวพ
Dm 
รั่วปืน

 
ย้อนถึงวัยเ
Bb 
ด็กกูทำไฟแช็กกูทำไฟล
F 
อย
 
อายุยังน้
C 
อยแต่มือถือฟอยล์ดูด
Dm 
ยาบ้า
 
เริ่มหัดดมก
Bb 
าวหัดกินเหล้าขาวแล้วดูดกัญ
F 
ชา
 
เสพสมกา
C 
มาบนโลกมายาหลอก
Dm 
ลวง

 
ตีรันฟันแ
Bb 
ทงเคยแกล้งตาย 
 
ยกพวกตี
Dm 
กันจนวอดวาย
 
ชีวิตมีแ
A 
ต่ความฉิบหาย 
 
ไม่กลัว
Dm 
ตายไม่กลัวราง
 
ขี่รถยก
Bb 
ล้ออยู่ในหลาด 
 
โชว์ถึง
Dm 
พลังและอำนาจ
 
ฉากจบสุดท้
A 
ายเลยต้องพลาด 
 
ติด
Dm 
ราง
 
ติดร
C 
าง.. 
 
ติด
Bb 
ราง.. 
 
โฮ้
C 
โฮ้..

INSTRU | Bb C | Dm | Bb C | Dm |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb | A |

 
ย้อนถึงวัยเ
Bb 
ด็กกูทำไฟแช็กกูทำไฟล
F 
อย
 
อายุยังน้
C 
อยแต่มือถือฟอยล์ดูด
Dm 
ยาบ้า
 
เริ่มหัดดมก
Bb 
าวหัดกินเหล้าขาวแล้วดูดกัญ
F 
ชา
 
เสพสมกา
C 
มาบนโลกมายาหลอก
Dm 
ลวง

 
ตีรันฟันแ
Bb 
ทงเคยแกล้งตาย 
 
ยกพวกตี
Dm 
กันจนวอดวาย
 
ชีวิตมีแ
A 
ต่ความฉิบหาย 
 
ไม่กลัว
Dm 
ตายไม่กลัวราง
 
ขี่รถยก
Bb 
ล้ออยู่ในหลาด 
 
โชว์ถึง
Dm 
พลังและอำนาจ
 
ฉากจบสุดท้
A 
ายเลยต้องพลาด 
 
ติด
Dm 
ราง
 
ติดร
C 
าง.. 
 
ติดร
Bb 
าง 
 
A 
อ่.. 
 
ติด
Dm 
ราง..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites