คอร์ด ไม่เหมือนใคร THE STUDIO PROJECT

คอร์ดเพลง ไม่เหมือนใคร
ศิลปิน THE STUDIO PROJECT
คอร์ดทั้งหมด A E G D
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A | A | A | A |
INTRO | A | E | G | D |
INTRO | A | E | G | D |

A 
  ไม่ต้องให้ฉันเป
E 
ลี่ยนได้ไหม
G 
  ให้ฉันยังได้
D 
มีตัวตน
A 
  ต้องอดทนบนโล
E 
กใบนี้เหมือน
G 
กัน
 
  ฉันแค่ทำต
D 
ามหัวใจ

A 
ร้อง.. 
 
ให้มันดังออกไ
E 
 
ว่าตัวฉันเป็น
G 
ไง 
 
เข้าใจด้วยละ
D 
กัน

 
เกิดมาเป็น
A 
ฉันคนนี้ 
 
แบบ
E 
นี้ 
 
อย่างนี้
 
ไม่เ
G 
คยสนใจว่าใครมันจะม
D 
อง
 
จะยังเป็น
A 
ฉันคนนี้ 
 
วัน
E 
นี้ 
 
พรุ่งนี้
 
ไม่ต้
G 
องเหมือนใครไม่เคยจำย
D 
อม

INSTRU | A | E | G | D |

A 
  อย่าบอกให้ฉันเป
E 
ลี่ยนได้ไหม
G 
  ให้ฉันยังได้เ
D 
ป็นตัวเอง
A 
  ที่ผ่านมาชี
E 
วิตต้องกดดันมากม
G 
าย
 
  จากนี้ฉันจะไ
D 
ม่สนใจ

A 
ร้อง.. 
 
ให้มันดังออกไ
E 
 
ว่าตัวฉันเป็น
G 
ไง 
 
เข้าใจด้วยละ
D 
กัน

 
เกิดมาเป็น
A 
ฉันคนนี้ 
 
แบบ
E 
นี้ 
 
อย่างนี้
 
ไม่เ
G 
คยสนใจว่าใครมันจะม
D 
อง
 
จะยังเป็น
A 
ฉันคนนี้ 
 
วัน
E 
นี้ 
 
พรุ่งนี้
 
ไม่ต้
G 
องเหมือนใครไม่เคยจำย
D 
อม

INSTRU | A | E | G | D |
INSTRU | A | E | G | D |

 
เมื่อ
A 
ถึงเวลาต้อ
C 
งเศร้า 
 
ก็เ
G 
อาให้มันต
D 
าย
 
เมื่อ
A 
ถึงเวลาไ
C 
ด้สนุก 
 
ก็เ
G 
อาให้
D 
มันฉิบหาย..

INSTRU | A C | G D |
INSTRU | A C | G D | A |

A 
ร้อง.. 
 
ให้มันดังออกไ
E 
 
ว่าตัวฉันเป็น
G 
ไง 
 
เข้าใจด้วยละ
D 
กัน

 
เกิดมาเป็น
A 
ฉันคนนี้ 
 
แบบ
E 
นี้ 
 
อย่างนี้
 
ไม่เ
G 
คยสนใจว่าใครมันจะม
D 
อง
 
จะยังเป็น
A 
ฉันคนนี้ 
 
วัน
E 
นี้ 
 
พรุ่งนี้
 
ไม่ต้
G 
องเหมือนใครไม่เคยจำย
D 
อม

A 
  เธอไม่ต้องไปเห
E 
มือนใคร
 
  ฉันก็ไม่เห
G 
มือนใคร 
 
เราไม่ต้องเห
D 
มือนกัน
A 
  เธอไม่ต้องไปเห
E 
มือนใคร
 
  ฉันก็ไม่เห
G 
มือนใคร 
 
เราไม่ต้องเห
D 
มือนเขา

OUTRO | A | E | G | D | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites