คอร์ดเพลง เจ็บที่ยังฮัก
ศิลปิน เคย์ ต้นน้ำชี
คอร์ดทั้งหมด Gm Cm Dm Eb F
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Gm | Dm | Cm | F |

Bb 
  ดนแล้วเด้ที่เฮาจา
F/A 
กลา
 
  จักเป็นหยัง ยังมี
Gm 
น้ำตา 
 
ไหลมาบ่เ
Eb 
ซา 
 
 
F 
Bb 
  ยังคิดฮอดวันที่เฮานั้น
F/A 
เคย 
 
เว้าเอ่ยสัญ
Gm 
ญา
 
  ว่าบ่เปลี่ย
Dm 
นใจ

Eb 
  มีเรื่องใด๋แหน่ที่เจ้ายังจำได้
F 
  ลืมมันแล้วบ่คำที่เคยบอกไว้
Dm 
  ว่าฮักอ้าย 
 
นั้นฮัก
Gm 
แท้
Eb 
  วันเกิดของเจ้าเฮายังจำได้ดี
F 
  แต่วันเกิดเฮานี้เจ้าสิจำได้บ่
Dm 
  โอ้ยเนาะ 
 
หล่าคำ
Gm 
เอ้ย..
 
  สิเฮ็ดจัง
Eb 
ใด๋ 
 
ลบเจ้าจาก
F 
ใจ 
 
คือยาก
Gm 
แท้..

 
มันเจ็บที่ยัง
Eb 
ฮัก 
 
เขาหมดหัว
F 
ใจ
 
แต่มันกะเฮ็ด
Dm 
ได้ 
 
แค่หย่างถอยออ
Gm 
กมา
F 
ฮักเฮามันเบิ
Eb 
ดค่า 
 
เบิดความห
F 
มาย 
 
กับใจเจ้า
Gm 
แล้ว
 
มันเจ็บกะหย่อน
Eb 
ฮัก 
 
บ่เหลือเผื่อ
F 
ใจ
 
กะเลยต้องเฮ็ด
Dm 
ได้ 
 
แค่เสีย
Gm 
น้ำตา
F 
บ่อาจกลับคืน
Eb 
มา 
 
เป็นคื
F 
อเก่า
 
ฮักเฮาเจ้าให้
Gm 
เขาแล้ว

INSTRU | Gm | Gm | Gm | Gm |
INSTRU | Eb | F | Dm | Gm F |
INSTRU | Eb | F | Gm | Gm |

Eb 
  มีเรื่องใด๋แหน่ที่เจ้ายังจำได้
F 
  ลืมมันแล้วบ่คำที่เคยบอกไว้
Dm 
  ว่าฮักอ้าย 
 
นั้นฮัก
Gm 
แท้
Eb 
  วันเกิดของเจ้าเฮายังจำได้ดี
F 
  แต่วันเกิดเฮานี้เจ้าสิจำได้บ่
Dm 
  โอ้ยเนาะ 
 
หล่าคำ
Gm 
เอ้ย..
 
  สิเฮ็ดจัง
Eb 
ใด๋ 
 
ลบเจ้าจาก
F 
ใจ 
 
คือยาก
Gm 
แท้..

 
มันเจ็บที่ยัง
Eb 
ฮัก 
 
เขาหมดหัว
F 
ใจ
 
แต่มันกะเฮ็ด
Dm 
ได้ 
 
แค่หย่างถอยออ
Gm 
กมา
F 
ฮักเฮามันเบิ
Eb 
ดค่า 
 
เบิดความห
F 
มาย 
 
กับใจเจ้า
Gm 
แล้ว
 
มันเจ็บกะหย่อน
Eb 
ฮัก 
 
บ่เหลือเผื่อ
F 
ใจ
 
กะเลยต้องเฮ็ด
Dm 
ได้ 
 
แค่เสีย
Gm 
น้ำตา
F 
บ่อาจกลับคืน
Eb 
มา 
 
เป็นคื
F 
อเก่า
 
ฮักเฮาเจ้าให้
Gm 
เขาแล้ว

 
บ่อาจกลับคืน
Eb 
มา 
 
เป็นคื
F 
อเก่า..
 
ฮักเฮาเจ้าให้เขาแล้ว..
 

OUTRO | Gm | Dm | Cm | F | Gm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites