คอร์ดเพลง รักแค่มึง
ศิลปิน เบส ขวางหวัน
คอร์ดทั้งหมด C G Am F Dm Em
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ

INTRO | C | C |

C 
  อาจจะไม่ค่อยห
G 
วานเท่าไหร่
 
  ไม่เ
Am 
หมือนคู่ใครที่เ
G 
ธอเห็น
C 
  อาจจะดูว่า
G 
ฉันเป็นแฟนไม่
Am 
ดีสักเท่าไหร่
F 
  เอาใจไ
G 
ม่เป็น 
 
 
Em 
  แหลงไอไรทำไม่
Am 
ได้
Dm 
  เรียบๆง่ายๆไม่น่าส
G 
นใจ

 
เธออาจจะ
Dm 
มอง 
 
ว่า
Em 
ชาเย็น
 
ไม่ได้
F 
มีโมเมนต์เหมือ
C 
นใคร
 
เธออาจจ
Dm 
ะแล 
 
ว่าไม่
Em 
สนใจ
 
แต่
F 
ลึกข้างใน 
 
อยากให้เธอได้
G 
รู้

 
ว่ากูอาจจะไม่ค่อ
C 
ยหวาน
 
สำเนียงขับขานดูไ
Am 
ม่ซึ้ง
 
ไม่เคยบอกแหลงคิด
F 
ถึง
 
แต่รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าโคตรห่ว
G 
งใย
 
อาจไม่มีโมเมนต์โรแม
C 
นติก
 
ไม่มีมุมน่ารักเหมือน
Am 
กับคู่ของใคร
 
แต่อ
F 
ยากให้มึงได้รู้เอาไว้
 
กูอาจไม่
Dm 
หวานซึ้งสักเท่าไ
G 
หร่
 
แต่ใจรักแ
C 
ค่มึง  
G 

INSTRU | C G | Am G |
INSTRU | F Em | Dm G |
INSTRU | C G/B | Am Em |
INSTRU | F Em | Dm G |

 
เธออาจจะ
Dm 
มองว่า
Em 
ชาเย็น
 
ไม่ได้
F 
มีโมเมนต์เหมือ
C 
นใคร
 
เธออาจจ
Dm 
ะแล 
 
ว่าไม่
Em 
สนใจ
 
แต่
F 
ลึกข้างใน 
 
อยากให้เธอได้
G 
รู้

 
ว่ากูอาจจะไม่ค่อ
C 
ยหวาน
 
สำเนียงขับขานดูไ
Am 
ม่ซึ้ง
 
ไม่เคยบอกแหลงคิด
F 
ถึง
 
แต่รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าโคตรห่ว
G 
งใย
 
อาจไม่มีโมเมนต์โรแม
C 
นติก
 
ไม่มีมุมน่ารักเหมือน
Am 
กับคู่ของใคร
 
แต่อ
F 
ยากให้มึงได้รู้เอาไว้
 
กูอาจไม่
Dm 
หวานซึ้งสักเท่าไ
G 
หร่
 
แต่ใจรักแ
C 
ค่มึง  
G 

 
กูอาจจะไม่ค่อ
C 
ยหวาน
 
สำเนียงขับขานดูไ
Am 
ม่ซึ้ง
 
ไม่เคยบอกแหลงคิด
F 
ถึง
 
แต่รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าโคตรห่ว
G 
งใย
 
อาจไม่มีโมเมนต์โรแม
C 
นติก
 
ไม่มีมุมน่ารักเหมือน
Am 
กับคู่ของใคร
 
แต่อ
F 
ยากให้มึงได้รู้เอาไว้
 
กูอาจไม่
Dm 
หวานซึ้งสักเท่าไ
G 
หร่

 
กูอาจจะไม่ค่อ
C 
ยหวาน
 
สำเนียงขับขานดูไ
Am 
ม่ซึ้ง
 
ไม่เคยบอกแหลงคิด
F 
ถึง
 
แต่รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าโคตรห่ว
G 
งใย
 
อาจไม่มีโมเมนต์โรแม
C 
นติก
 
ไม่มีมุมน่ารักเหมือน
Am 
กับคู่ของใคร
 
แต่อ
F 
ยากให้มึงได้รู้เอาไว้
 
กูอาจไม่
Dm 
หวานซึ้งสักเท่าไ
G 
หร่
 
แต่ใจรักแ
C 
ค่มึง

 
กูอาจไม่
Dm 
หวานซึ้งสักเท่าไ
G 
หร่
 
แต่ใจรักแค่
F 
มึง.. 
 
 
Fm 
 
C 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites