INTRO | Am G | Em Am | F G | Am |

 
จบลง
Am 
แล้วความฮัก
 
มื้อวั
G 
นที่เจ้าแบ่งใจ 
 
 
Em 
ฮับไผคนใหม่เข้
Am 
ามา
 
อ้า
Am 
ยนี้กะฮู้ดีว่าอ้ายต้องเ
G 
สียน้ำตา
 
เบิ
Em 
ดค่ามื้อเจ้า
Am 
มีใหม่
 
สุ
F 
มื้ออ้ายยังคิดถึงมื้อวันที่เ
G 
ฮายังฮักกัน
 
แต่เจ้า
Em 
ลืมมันง่ายแท้
Am 
น้อ
 
เจ็บ
F 
จนสิก้าวไป
G 
ต่อยังบ่ไ
Am 
หว

 
Am 
จ้าบ่ต้องมาถามว่าอ้าย
G 
นั้นเป็นจังใด๋
 
ถา
Em 
มใจเจ้าเบิ่งพุ่น
Am 
หนา
 
ให้เ
Am 
จ้าลองเป็นอ้ายเป็นคนที่เ
G 
สียน้ำตา
 
สิฮู้
Em 
ว่ามันโคตรเจ็บ
Am 
เลย
 
บ่ต้
F 
องมาทำเป็นห่วงทั้งที่เ
G 
จ้ายังควงคนใหม่
 
บ่ต้อง
Em 
มาหลูโตนดอกห
Am 
นา
 
แค่
F 
คนอยู่นอกสาย
G 
ตาเจ้าอย่า
Am 
แคร์

 
บ่ต้อ
Dm 
งฝืนทำเป็นแสดง
 
ว่ายั
Em 
งฮักยังแพงกันหลาย
 
ขั่นนเจ้า
F 
นั้นเบิดใจอยู่ไปกะบ่
G 
มีค่า

 
ขั่นฮั
F 
กเขาเจ้ากะไ
G 
ปสา 
 
อย่าสิ
Em 
ยื้อเวลาเอ
Am 
าไว้
 
อย่าได้
F 
ฝืนทนกันต่อ
G 
ไปมันบ่มีประโ
C 
ยชน์
 
ขั่นเขาดีห
F 
ลายอ้ายสิเ
C 
ลวเอง
 
ยอมเป็น
Em 
คนหย่างหนีทั้งที่ยังฮั
Am 
กเจ้า
 
เปิดท
F 
างให้น้องกับเ
G 
ขาได้ฮั
Am 
กกัน

 
ขั่นเ
Am 
จ้านั้นเบิดใจกะให้หนีไ
G 
ปจากกัน
 
ถิ่ม
Em 
มันไว้หม่องนี้
Am 
สา
 
ถึง
Am 
อ้ายยังบ่พร้อม 
 
กับการที่ต้
G 
องจากลา
 
น้อง
Em 
หล่าอ้ายยังฮักห
Am 
ลาย
 
แต่
F 
คงสิบ่อาจฝืนให้เจ้ากลับ
G 
คืนมาฮักกัน
 
หากเจ้า
Em 
นั้นบ่อยากคืน
Am 
มา
 
ยอมจ
F 
ากทั้งน้ำ
G 
ตาหย่อนฮัก
Am 
เจ้า

 
บ่ต้อ
Dm 
งฝืนทำเป็นแสดง
 
ว่ายั
Em 
งฮักยังแพงกันหลาย
 
ขั่นนเจ้า
F 
นั้นเบิดใจอยู่ไปกะบ่
G 
มีค่า

 
ขั่นฮั
F 
กเขาเจ้ากะไ
G 
ปสา 
 
อย่าสิ
Em 
ยื้อเวลาเอ
Am 
าไว้
 
อย่าได้
F 
ฝืนทนกันต่อ
G 
ไปมันบ่มีประโ
C 
ยชน์
 
ขั่นเขาดีห
F 
ลายอ้ายสิเ
C 
ลวเอง
 
ยอมเป็น
Em 
คนหย่างหนีทั้งที่ยังฮั
Am 
กเจ้า
 
เปิดท
F 
างให้น้องกับเ
G 
ขาได้ฮั
Am 
กกัน

INSTRU | F G | Em Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | F | G |

 
ขั่นฮั
F 
กเขาเจ้ากะไ
G 
ปสา 
 
อย่าสิ
Em 
ยื้อเวลาเอ
Am 
าไว้
 
อย่าได้
F 
ฝืนทนกันต่อ
G 
ไปมันบ่มีประโ
C 
ยชน์
 
ขั่นเขาดีห
F 
ลายอ้ายสิเ
C 
ลวเอง
 
ยอมเป็น
Em 
คนหย่างหนีทั้งที่ยังฮั
Am 
กเจ้า
 
เปิดท
F 
างให้น้องกับเ
G 
ขาได้ฮั
Am 
กกัน

 
ขั่นฮั
F 
กเขาเจ้ากะไ
G 
ปสา 
 
อย่าสิ
Em 
ยื้อเวลาเอ
Am 
าไว้
 
อย่าได้
F 
ฝืนทนกันต่อ
G 
ไปมันบ่มีประโ
C 
ยชน์
 
ขั่นเขาดีห
F 
ลายอ้ายสิเ
C 
ลวเอง
 
ยอมเป็น
Em 
คนหย่างหนีทั้งที่ยังฮั
Am 
กเจ้า
 
เปิดท
F 
างให้น้องกับเ
G 
ขาได้ฮั
Am 
กกัน

 
บ่อยากเ
F 
ฮ็ดแต่ว่าใจต้องย
G 
อมหย่อนฮัก
Am 
เจ้า
 
บ่อยาก
F 
จบแต่ว่าใจต้องยอม 
 
โอ้…โ
G 
อ…
 
หย่อนฮั
Am 
กเจ้า…

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites