คอร์ด พิมพิลาไลย (วันทอง) ดูโอเมย์ (DU-OMAY)

คอร์ดเพลง พิมพิลาไลย (วันทอง)
ศิลปิน ดูโอเมย์ (DU-OMAY) feat. ช่างโคช & น้องอาม นวลปาน
คอร์ดทั้งหมด G D C Bm Em Am
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ

INTRO | G D | C | C | D |
INTRO | C D | Bm Em | Am D | G |

Em 
  ตำนานวรรณคดีลือโ
D 
ฉมที่ใครกล่าวขาน
 
  แม่คนง
C 
าม 
 
วันท
D 
องเป็นคนสอ
G 
งใจ
Em 
  ต่างโดนชาวบ้านประณามย่ำ
D 
ยีให้เธอเสียใจ
 
  พูดกัน
C 
ไป 
 
ว่าเ
D 
ธอเป็นคนหลา
G 
ยใจ

Bm 
  แล้วใครเล่าเอยจะรู้ 
 
ว่า
Em 
เรื่องจริงเป็นอย่างไร
 
  พิมพิ
C 
ลาไลย 
 
วันท
D 
องที่ใครก
G 
ล่าวขาน
Bm 
  เป็นที่หมายปองของหนุ่ม 
 
ที่
Em 
ชื่อว่าขุนช้าง
 
  
C 
เพียงเพราะเธอรูปงาม 
 
จนโดนสาป
D 
ใจ

 
เเม่วันท
G 
องสอง
D 
ใจ 
 
โถใ
C 
ครก็พูดอย่าง
G 
งั้น
 
แต่ความจ
C 
ริงที่เธอรับกรรมคือตราบา
G 
ปใจ
 
พ่อขุนแ
C 
ผนก็มาย่ำ
D 
ยี 
 
ให้
Bm 
วันทองเสี
Em 
ยใจ
 
มีเเต่
Am 
ขุนช้างที่เข้า
D 
ใจ
 
รับ
Am 
รู้ว่าคนสองใ
D 
จไม่ใช่
G 
วันทอง

Em 
  แม่วันทองมีน้ำใจมีเมต
D 
ตาและให้อภัย
 
  ชาวบ้
C 
านจะว่าอย่างไ
D 
รไม่เคยเคีย
G 
ดแค้น
Em 
  แต่ความจริงน่าเสียดาย 
 
ความต
D 
ายเข้ามาทดแทน
 
  ว่าเธอ
C 
นั้น.. 
 
D 
ป็นผู้หญิงสอ
G 
งใจ

Bm 
เอิงเอย..
Em 
อันว่าขุนแผนแสนสะท้านมีเมียหลายคนคนมองไม่ผิด
C 
อนิจจาอนิจจังใครก็มองวันทองนั้นผิด
G 
ไม่รู้ไปก่อกรรมชาติไหน 
 
คนเลยมองว่าวิปริต
D 
ทั้งที่วันทองมีเเต่ขุนแผน 
 
แล้วทำไมยังโดนจับผิด

Em 
ขุนช้างก็แสนจะดีไม่เคยนอกใจทุ่มใจให้หมด
C 
แต่วันทองที่รักขุนแผนไม่ได้รักขุนช้างก็เลยตัดบท
G 
เรื่องราวก็เลยบานปลายจนใครต่อใครก็ว่าพูดปด
D 
วันทองเลยตัดสินใจ.. 
 
ลาตายให้มันจบๆ

INSTRU | Em | Bm | Em | Bm |
INSTRU | Em Bm | Bm Em | C | D |

 
เเม่วันท
G 
องสอง
D 
ใจ 
 
โถใ
C 
ครก็พูดอย่าง
G 
งั้น
 
แต่ความจ
C 
ริงที่เธอรับกรรมคือตราบา
G 
ปใจ
 
พ่อขุนแ
C 
ผนก็มาย่ำ
D 
ยี 
 
ให้
Bm 
วันทองเสี
Em 
ยใจ
 
มีเเต่
Am 
ขุนช้างที่เข้า
D 
ใจ
 
รับ
Am 
รู้ว่าคนสองใ
D 
จไม่ใช่
G 
วันทอง

 
เเม่วันท
G 
องสอง
D 
ใจ 
 
โถใ
C 
ครก็พูดอย่าง
G 
งั้น
 
แต่ความจ
C 
ริงที่เธอรับกรรมคือตราบา
G 
ปใจ
 
พ่อขุนแ
C 
ผนก็มาย่ำ
D 
ยี 
 
ให้
Bm 
วันทองเสี
Em 
ยใจ
 
มีเเต่
Am 
ขุนช้างที่เข้า
D 
ใจ
 
รับ
Am 
รู้ว่าคนสองใ
D 
จไม่ใช่
G 
วันทอง

 
แม่วัน
Am 
ทองก็มีหัว
D 
ใจ 
 
รักใ
Am 
ครก็ยอมทุ่ม
D 
ใจ..
 
ให้จนตัวตาย..
 

OUTRO | G D | C G |
OUTRO | C | D | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites