คอร์ดเพลง สไตล์เด็กใต้
ศิลปิน น้องอาม นวลปาน
คอร์ดทั้งหมด D A G Bm F#m Em
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
ไม่ใช่คนหน้าม่อ ไม่ทำตัวขี้ฉ้อ ถึงอีเป็นคนใต้..
 

INTRO | D A | G |
INTRO | D A | G | A | D | D |

D 
  ตะโกนเสียง
A 
ดัง 
 
เธอบอกฟังไม่
Bm 
ทัน
D 
  คำพูดดุ
A 
ดัน 
 
ไม่เกรง
Bm 
ใจใคร
D 
  พูดจาโผงผ
A 
าง 
 
วา
F#m 
จาไม่หวานเห
Bm 
มือนใคร
 
  ก็เราเ
Em 
ป็นเด็กใต้ 
 
สไ
A 
ตล์ 
 
พัน
D 
นี่.. 
 
 
A 

D 
ไม่ได้แหลงว่า
A 
รัก 
 
คำหวานอ่
Bm 
อนโยน
D 
ก็มันเป็นตัว
A 
ตน 
 
ของคนด้
Bm 
ามขวาน
D 
ไม่ใช่สไตล์แอบแ
A 
บ้ว 
 
กูก็แหลง
F#m 
ได้แต่มันไม่ใ
Bm 
ช่แนว
 
ภาษาใ
Em 
ต้ไม่ได้ส่อความเ
A 
ลว 
 
เส
D 
มอไป..

 
พูด
Em 
จาไม่หวานเหมือนใคร 
 
ถ้อย
F#m 
คำไม่มีหางเสียง
 
สำเ
Em 
นียงเป็นภาษาพื้นบ้าน 
 
สัน
F#m 
ดานคือนิสัยคน
 
การกระ
Em 
ทำมันอยู่ในตัว 
 
อย่าเหมา
F#m 
รวมจะเป็นคนเลว
 
แค่สำเ
G 
นียงแหลงเฮ้วๆ 
 
จะไ
A 
ม่ผ่าน..

 
ไม่ใช่คนหน้า
D 
ม่อ 
 
ไม่ทำตัวขี้
A 
ฉ้อ 
 
ถึงอีเป็น
Bm 
คนใต้
 
ภา
A 
ษาปู่ย่าตาย
G 
าย 
 
เขาก็ใ
A 
ช้กันมาก่
D 
อนเรา
 
ว่า
G 
จาแข็งๆ 
 
กระด่
A 
าง 
 
สำเ
F#m 
นียงเหมือนกับ
Bm 
คนเมา
 
แต่คำว่า
Em 
รักจากคนบ้านเ
A 
รา 
 
มันคือ
D 
ชัดเจน..

INSTRU | G A | Bm | Em A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |

 
พูด
Em 
จาไม่หวานเหมือนใคร 
 
ถ้อย
F#m 
คำไม่มีหางเสียง
 
สำเ
Em 
นียงเป็นภาษาพื้นบ้าน 
 
สัน
F#m 
ดานคือนิสัยคน
 
การกระ
Em 
ทำมันอยู่ในตัว 
 
อย่าเหมา
F#m 
รวมจะเป็นคนเลว
 
แค่สำเ
G 
นียงแหลงเฮ้วๆ 
 
จะไ
A 
ม่ผ่าน..

 
ไม่ใช่คนหน้า
D 
ม่อ 
 
ไม่ทำตัวขี้
A 
ฉ้อ 
 
ถึงอีเป็น
Bm 
คนใต้
 
ภา
A 
ษาปู่ย่าตาย
G 
าย 
 
เขาก็ใ
A 
ช้กันมาก่
D 
อนเรา
 
ว่า
G 
จาแข็งๆ 
 
กระด่
A 
าง 
 
สำเ
F#m 
นียงเสียงเหมือนกับ
Bm 
คนเมา
 
แต่คำว่า
Em 
รักจากคนบ้านเ
A 
รา..

 
ไม่ใช่คนหน้า
D 
ม่อ 
 
ไม่ทำตัวขี้
A 
ฉ้อ 
 
ถึงอีเป็นค
Bm 
นใต้
 
ภา
A 
ษาปู่ย่าตา
G 
ยาย 
 
เขาก็ใ
A 
ช้กันมาก่
D 
อนเรา
 
ว่า
G 
จาแข็งๆ 
 
กระด่
A 
าง 
 
สำเ
F#m 
นียงเหมือนกับ
Bm 
คนเมา
 
แต่คำว่า
Em 
รักจากคนบ้านเ
A 
รา 
 
มันคือ
D 
ชัดเจน
 
แต่คำว่า
Em 
รักจากคนบ้านเ
A 
รา 
 
มันคือชัดเจน..

OUTRO| D Dsus4 | D Dsus4 | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites