คอร์ดเพลง จากใจกวี
ศิลปิน ช่างโคช (สุนทรภู่)
คอร์ดทั้งหมด Em D C

Em 
  ว่าอ้อ 
 
D 
อ้ย 
 
อ่อรัก
C 
  รัก
D 
กันตรงไหน
Em 
  ว่าอ้อ 
 
D 
อ้ย 
 
อ่อรัก
C 
  รัก
D 
กันอย่าง
Em 
ไร..

INSTRU | Em D | C D |
INSTRU | Em D | C D | Em |

Em 
  เขาบอกว่าขุนช้
D 
างอาภัพรัก..
C 
  เลยใ
D 
ช้เงินตรา
Em 
  เลยได้ร่างก
D 
ายวันทองมา
C 
  เพราะติดสิน
D 
บนบิดรมารดา

Em 
  แล้วว่าขุนแ
D 
ผนใช้หน้าตา
C 
  ร่ายมนต์คา
D 
ถาให้หลงไหล
Em 
  เมียหนึ่งเมียส
D 
องก็ครองใจ
C 
  ให้หลงใ
D 
หลที่รูปงาม

Em 
  ตัวดำดังเงาะ
D 
ป่าจิตใจงาม
C 
  ยังซ่อนร่างก
D 
ายที่เป็นทอง
Em 
  เขามีเอก
D 
ลักษณ์ที่น่าครอบครอง
C 
  เลยได้ครอบค
D 
รองใจมเห
Em 
สี..

 
แต่ตัว
C 
กู.. 
 
ไม่มีอะ
D 
ไร..
 
มีแต่ความจริง
Em 
ใจ
 
มีแค่เพียงหัวใ
C 
จ.. 
 
ที่ซื่อต
D 
รง

Em 
  กูเพียงกวีเขียนบทกลอน
C 
  กูใช้นามว่าสุนทรภู่
G 
  เล่าคำว่ารักของตัวกู
D 
  เป็นบทสวยหรูได้แค่นั้น
Em 
  ไม่มีกายทองจะครองใจ
C 
  ไม่มีคาถามัดใจกัน
G 
  ไม่มีเงินตราให้เจ้านั้น
D 
  มีแค่เพียงใจที่ซื่อตรง
Em 
  ถ่ายทอดออกมาเป็นบทกลอน
C 
  กลั่นกรองออกมาจากหัวใจ
G 
  คำว่ารักที่เขียนไว้
D 
  กลั่นมาจากใจของ
Em 
กวี

 
เท่า
C 
นี้.. 
 
โอเ
D 
อ้ย.. 
 
โอ้ความ
Em 
รัก
 
ว่าออว่า
C 
ออ.. 
 
ออเ
D 
อ้ย.. 
 
โว..

INSTRU | Em | C | G | D |
INSTRU | Em | C | G | D |

 
แต่ตัว
C 
กู.. 
 
ไม่มีอะ
D 
ไร..
 
มีแต่ความจริง
Em 
ใจ
 
มีแค่เพียงหัวใ
C 
จ.. 
 
ที่ซื่อต
D 
รง

Em 
  กูเพียงกวีเขียนบทกลอน
C 
  กูใช้นามว่าสุนทรภู่
G 
  เล่าคำว่ารักของตัวกู
D 
  เป็นบทสวยหรูได้แค่นั้น
Em 
  ไม่มีกายทองจะครองใจ
C 
  ไม่มีคาถามัดใจกัน
G 
  ไม่มีเงินตราให้เจ้านั้น
D 
  มีแค่เพียงใจที่ซื่อตรง
Em 
  ถ่ายทอดออกมาเป็นบทกลอน
C 
  กลั่นกรองออกมาจากหัวใจ
G 
  คำว่ารักที่เขียนไว้
D 
  กลั่นมาจากใจของ
Em 
กวี

 
เท่า
C 
นี้.. 
 
โอเ
D 
อ้ย.. 
 
โอ้ความ
Em 
รัก
 
ว่าออว่า
C 
ออ.. 
 
ออเ
D 
อ้ย.. 
 
โว..

Em 
  ถ่ายทอดออกมาเป็นบทกลอน
C 
  กลั่นกรองออกมาจากหัวใจ
G 
  คำว่ารักที่เขียนไว้
D 
  กลั่นมาจากใจของ
Em 
กวี

 
เท่า
C 
นี้.. 
 
โอเ
D 
อ้ย.. 
 
โอ้ความ
Em 
รัก
 
ว่าออว่า
C 
ออ.. 
 
ออเ
D 
อ้ย..

OUTRO | Em |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites