คอร์ดเพลง โสดอยู่นะ
ศิลปิน เฟียส ศิริวุฒิ
คอร์ดทั้งหมด A F#m D E C#m
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
โสดอยู่
A 
นะ 
 
เผื่อมีคน
F#m 
เล็ง
 
ทั้งเหงาทั้งเ
D 
ซ็ง 
 
ยังไม่มีคนจ
E 
อง
 
โสดอยู่
A 
นะ 
 
ยังไม่มีเจ้า
F#m 
ของ
 
หัวใจทั้งสี่ห้
D 
อง 
 
เปิดให้จ
E 
องข้าง
A 
ใน

INSTRU | A | F#m | D E | A | E |

A 
โสดมานาน มานาน มานาน มา
F#m 
นานจนชิน
 
ไม่ค่
A 
อยจะมีของกินที่มัน
F#m 
ตกถึงท้อง
A 
เหมือนกับคนของขาดที่กำ
F#m 
ลังขาดของ
D 
ท้องมันร้องมันต้องก
E 
ารอะ
A 
ไร

 
ยิ่งดึกยิ่ง
F#m 
เหงา 
 
ยิ่ง
C#m 
เงียบงัน
D 
นอนเขี่ยๆ 
 
ทั้ง
E 
วันจนหลับ
A 
ไป
 
อยากที่
F#m 
จะรู้ 
 
มีสัก
C#m 
คนมั้งหม้าย
 
ที่แ
D 
อบถูกใจ.. 
 
แต่ไม่กล้าทัก
E 
มา

 
โสดอยู่
A 
นะ 
 
เผื่อมีคน
F#m 
เล็ง
 
ทั้งเหงาทั้งเ
D 
ซ็งยังไม่มีคนจ
E 
อง
 
โสดอยู่
A 
นะยังไม่มีเจ้า
F#m 
ของ
 
หัวใจทั้งสี่ห้
D 
องเปิดให้จ
E 
องข้างใ
A 

 
โสดอยู่
A 
นะเผื่อมีคนอยา
F#m 
กรู้
 
อยากมีแชทชม
D 
พูเหมือนกับใค
E 
รๆ
 
ไม่อยากเห
A 
งา 
 
โสดจน
F#m 
ตาย
 
ลองทักไ
D 
ด้เผื่อหัว
E 
ใจตรง
A 
กัน 
 
 
E 

INSTRU | A | F#m | D | E |
INSTRU | A | F#m | D E | A |

 
ยิ่งดึกยิ่ง
F#m 
เหงา 
 
ยิ่ง
C#m 
เงียบงัน
D 
นอนเขี่ยๆ 
 
ทั้ง
E 
วันจนหลับ
A 
ไป
 
อยากที่
F#m 
จะรู้ 
 
มีสัก
C#m 
คนมั้งหม้าย
 
ที่แ
D 
อบถูกใจ.. 
 
แต่ไม่กล้าทัก
E 
มา

 
โสดอยู่
A 
นะ 
 
เผื่อมีคน
F#m 
เล็ง
 
ทั้งเหงาทั้งเ
D 
ซ็งยังไม่มีคนจ
E 
อง
 
โสดอยู่
A 
นะยังไม่มีเจ้า
F#m 
ของ
 
หัวใจทั้งสี่ห้
D 
องเปิดให้จ
E 
องข้างใ
A 

 
โสดอยู่
A 
นะเผื่อมีคนอยา
F#m 
กรู้
 
อยากมีแชทชม
D 
พูเหมือนกับใค
E 
รๆ
 
ไม่อยากเห
A 
งา 
 
โสดจน
F#m 
ตาย
 
ลองทักไ
D 
ด้เผื่อหัว
E 
ใจตรง
A 
กัน 
 
 
E 

 
โสดอยู่
A 
นะ 
 
เผื่อมีคน
F#m 
เล็ง
 
ทั้งเหงาทั้งเ
D 
ซ็งยังไม่มีคนจ
E 
อง
 
โสดอยู่
A 
นะยังไม่มีเจ้า
F#m 
ของ
 
หัวใจทั้งสี่ห้
D 
องเปิดให้จ
E 
องข้างใ
A 

 
โสดอยู่
A 
นะเผื่อมีคนอยา
F#m 
กรู้
 
อยากมีแชทชม
D 
พูเหมือนกับใค
E 
รๆ
 
ไม่อยากเห
A 
งา 
 
โสดจน
F#m 
ตาย
 
ลองทักไ
D 
ด้เผื่อหัว
E 
ใจตรง
A 
กัน

 
ลองทักไ
D 
ด้.
E 
 
เผื่อหัวใจตรงกัน..

OUTRO | A | F#m | D E | A | E | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites