คอร์ดเพลง เหนือชีวิต
ศิลปิน COCKTAIL
คอร์ดทั้งหมด Am F G Em
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

Tune to Eb

 
หน้าที่ของตัวฉัน
Am 
 
จะอยู่จะเป็นหรือตาย
 
ต่อสู้กับอันตราย
 
ไม่ให้ใครทำร้าย
Em 
.. 
 
เธอ

 
หน้าที่เหนือชีวิต
Am 
 
มันไม่สำคัญถ้าตัวฉัน
ต้องตาย
 
เรื่องใดๆ ไม่มีค
วามหมาย
 
เท่ากับการที่เธอ
Em 
ปลอดภัย

 
ขอ
แค่เธอยังอยู่
 
และขอแค่เธอยังยิ้มอยู่
 
 
ฉันพร้อ
มที่จะสู้อยู่
 
ด้วยเรี่ยวแรงที่มีอยู่
 
 
ไม่ว่า
เธอจะรับรู้
หรือเธอจะไม่รับรู้
 
ฉันยิน
ดีจะเฝ้าดูอย่างนั้น

 
สิ่งที่ทำจะสะท้อน
ถึงความในใจ 
 
 
 
หากเธอจะเห็น
Em 
ลึกลงไป 
 
 
Am 
 
เธอจะได้รับรู้ถึ
งความเป็นไป 
 
 
 
แล้วเธอจะเห็น
Am 
ว่าฉันเป็นใคร

 
เก็บเอาคำว่ารัก
ไว้ภายในใจ 
 
 
 
อยากบอกเธอซ้ำ
Em 
ๆ ไม่อาจพูดไป  
Am 
 
ฉันไม่ได้คาดหวัง
ให้เธอเข้าใจ 
 
 
 
หน้าที่ของฉัน
Am 
คือเธอ
 
ปลอดภัยเท่านั้นก็พอ
 

INSTRU | Am | Am | Am | Am |

 
ฉันไม่มีคำถาม
Am 
 
ในทุกสิ่งที่ฉัน
ตั้งใจ
 
หน้าที่เหนือสิ่งใดๆ
 
แม้ต้องแลกด้วยใจย
Em 
อมทำ

 
เพียงให้เธอยิ้ม
Am 
หัวเราะและยังมีชีวิต
 
ความสงสัย
เรื่องใดๆ 
 
ฉันไม่เคยคิด
 
แม้ชีวิตฉัน
ต้องเหนื่อยสักเท่าไร
 
แต่เพื่อเธอฉันยอม
Em 
หน้าที่คือหมดใจ

 
และมันจะสะท้อน
ถึงความในใจ 
 
 
 
หากเธอจะเห็น
Em 
ลึกลงไป 
 
 
Am 
 
เธอจะได้รับรู้ถึ
งความเป็นไป 
 
 
 
แล้วเธอจะเห็น
Am 
ว่าฉันเป็นใคร

 
เก็บเอาคำว่ารัก
ไว้ภายในใจ 
 
 
 
อยากบอกเธอซ้ำ
Em 
ๆ ไม่อาจพูดไป  
Am 
 
ฉันไม่ได้คาดหวัง
ให้เธอเข้าใจ 
 
 
 
หน้าที่ของฉัน
Am 
คือเธอ
 
ปลอดภัยเท่านั้นก็พอ
 

INSTRU | Am | Am | Am | Am |
INSTRU | FG | Am | F G | Am |
INSTRU | FG | Am | F G | Am |


 
และมันจะสะท้อน
ถึงความในใจ 
 
 
 
หากเธอจะเห็น
Am 
ลึกลงไป
 
เธอจะได้รับรู้ถึ
งความเป็นไป 
 
 
 
แล้วเธอจะเห็น
Am 
ว่าฉันเป็นใคร

 
เก็บเอาคำว่ารัก
ไว้ภายในใจ 
 
 
 
อยากบอกเธอซ้ำ
Em 
ๆ ไม่อาจพูดไป  
Am 
 
ฉันไม่ได้คาดหวัง
ให้เธอเข้าใจ 
 
 
 
หน้าที่ของฉัน
Am 
คือเธอ
 
ปลอดภัยเท่านั้นก็พอ..
 

 
และมันจะสะท้อน
ถึงความในใจ 
 
 
 
หากเธอจะเห็น
Em 
ลึกลงไป 
 
 
Am 
 
เธอจะได้รับรู้ถึ
งความเป็นไป 
 
 
 
แล้วเธอจะเห็น
Am 
ว่าฉันเป็นใคร

 
เก็บเอาคำว่ารัก
ไว้ภายในใจ 
 
 
 
อยากบอกเธอซ้ำ
Em 
ๆ ไม่อาจพูดไป  
Am 
 
ฉันไม่ได้คาดหวัง
ให้เธอเข้าใจ 
 
 
 
หน้าที่ของฉัน
Am 
คือเธอ
 
ปลอดภัยเท่านั้นก็พอ..
 

OUTRO | Am | Am | Am | Am |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites