คอร์ดเพลง เลือกผิดเลือกใหม่
ศิลปิน PUP COOPER
คอร์ดทั้งหมด A E F#m D C#m Bm
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb

 
เลือกผิดก็แค่เลือก
A 
ใหม่ 
 
ไม่
E 
ใช่ก็แค่ตัด
F#m 
ทิ้ง
 
หัว
E 
ใจและชี
D 
วิต 
 
มัน
C#m 
เป็นของเธอ 
 
 
Bm 
เธอมีสิทธิ์เลือกเ
E 
อง..

INSTRU | A E | F#m E |
INSTRU | D C#m | Bm E | E |

A 
เข็มของนาฬิกาหมุนทวนย้อน
C#m 
คืนกลับมาที่เก่า
F#m 
ต่างจากชีวิตเรา 
 
เอาคืนความห
E 
ลังกลับมาไม่ได้
A 
รักที่มันจบไป 
 
ก็เก็บมัน
C#m 
ไว้ให้เป็นบทเรียน
F#m 
เขียนมันไว้ให้จำ 
 
ว่าอย่าไป
E 
รักให้ใจเจ็บช้ำ

 
เมื่อ
F#m 
รักแล้วทำร้ายใจ 
 
ก็ตัดมัน
C#m 
ไปให้ใจไม่ช้ำ
 
รัก
D 
ผิดก็แค่รักใหม่ 
 
ชี
E 
วิตมันเป็นของเธอ..

 
เลือกผิดก็แค่เลือกใ
A 
หม่ 
 
ไม่ใ
E 
ช่ก็แค่
F#m 
ตัดทิ้ง
 
หัว
E 
ใจและชี
D 
วิต 
 
มัน
C#m 
เป็นของเธอ 
 
 
Bm 
เธอมีสิทธิ์เลือกเ
E 
อง
 
ไม่ดีก็แ
A 
ค่เลือกใหม่ 
 
อย่า
E 
มัวเสียใจกับ
F#m 
ความหลัง
 
และ
E 
จำเอาไว้ว่าควา
D 
มรัก 
 
มัน
C#m 
กินไม่ได้
 
ถ้า
Bm 
รักแล้วทำร้าย
E 
ใจ 
 
ก็ถอยออกมา

INSTRU | F#m | C#m | D | E |

 
เมื่อ
F#m 
รักแล้วทำร้ายใจ 
 
ก็ตัดมัน
C#m 
ไปให้ใจไม่ช้ำ
 
รัก
D 
ผิดก็แค่รักใหม่ 
 
ชี
E 
วิตมันเป็นของเธอ..

 
เลือกผิดก็แค่เลือกใ
A 
หม่ 
 
ไม่ใ
E 
ช่ก็แค่
F#m 
ตัดทิ้ง
 
หัว
E 
ใจและชี
D 
วิต 
 
มัน
C#m 
เป็นของเธอ 
 
 
Bm 
เธอมีสิทธิ์เลือกเ
E 
อง
 
ไม่ดีก็แ
A 
ค่เลือกใหม่ 
 
อย่า
E 
มัวเสียใจกับ
F#m 
ความหลัง
 
และ
E 
จำเอาไว้ว่าควา
D 
มรัก 
 
มัน
C#m 
กินไม่ได้
 
ถ้า
Bm 
รักแล้วทำร้าย
E 
ใจ..

 
เลือกผิดก็แค่เลือกใ
A 
หม่ 
 
ไม่ใ
E 
ช่ก็แค่
F#m 
ตัดทิ้ง
 
หัว
E 
ใจและชี
D 
วิต 
 
มัน
C#m 
เป็นของเธอ 
 
 
Bm 
เธอมีสิทธิ์เลือกเ
E 
อง
 
ก็แค่เธอเ
A 
ริ่มต้นใหม่ 
 
อย่า
E 
มัวเสียใจอย่า
F#m 
งนั้น
 
ให้
E 
จำเอาไว้ว่าควา
D 
มรัก 
 
ที่มัน
C#m 
ดีไม่ได้
 
ถ้า
Bm 
รักแล้วทำร้าย
E 
ใจ 
 
ก็ถอยออก
A 
มา

 
ถ้า
Bm 
รักแล้วต้องเสียใ
E 
จ 
 
ก็ถอยออก
A 
มา..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites