คอร์ดเพลง ปลายสายรุ้ง
ศิลปิน Tilly Birds
คอร์ดทั้งหมด F Gm Am Cm Dm Bm C

F 
เธอ 
 
เธออยู่แห่ง
C/E 
ไหน
 
แหงนมองดู
Dm 
ท้องฟ้าก
C 
ว้าง
 
วันที่
Bb 
ฟ้าสีคราม 
 
เปลี่ยนเป็น
Am 
ฤดูกาล
 
อบอุ่น
Gm 
รอให้เธอบินกลับ
C 
มา.. 
 
อีกครั้ง

INSTRU | F | Gm | Am | Cm Dm | Bm |
INSTRU | Am Dm | Gm | C |

F 
  เธออยู่แ
C 
ห่งไหน 
 
 
Dm 
  เธอได้
C 
ยินไหม
 
  
Bb 
ฟ้าสีคราม 
 
ที่
Am 
สองเรา 
 
นั่ง
Gm 
มองในวันที่
C 
สุขใจ
F 
  วันที่เห
C 
น็บหนาว 
 
 
Dm 
  เปลี่ยนเป็น
C 
สดใส
 
  แต่เ
Bb 
ธออยู่ไ
Am 
หน 
 
จะ
Gm 
บินกลับ
C 
มาไหม

Dm 
  เธอได้ส
F 
อนให้ฉันได้
Bb 
กอด
 
  กอดจน
Am 
หัวใจที่ว่าง
Gm 
เปล่า
 
  เต็มไปด้วยค
F 
วามรัก 
 
 
Bb 
มันมีค่ากว่า
C 
สิ่งใด
Dm 
  แต่ลมห
F 
นาวพัดมาเร็
Bb 
วไป
 
  วันที่
Am 
ฉันได้ทำ
Gm 
พลาด
 
  กอดเธอไม่แ
F 
น่นพอ 
 
Bb 
ธอบินหา
C 
ยไป

F 
หา 
 
หาเธออยู่
C/E 
ไหน 
 
แหงนมองดู
Dm 
ท้องฟ้าก
C 
ว้าง
 
วันที่
Bb 
ฟ้าสีคราม 
 
เปลี่ยนเป็น
Am 
ฤดูกาล
 
อบอุ่น
Gm 
รอให้เธอบินกลับ
C 
มา
F 
แล้วนับต่อจา
C/E 
กนี้ 
 
จะมีแต่
Dm 
น้ำตาแห่งค
C 
วามสุข
 
ที่ไหล
Bb 
รินออกมาด้วย
Am 
ไออุ่น
 
จาก
Gm 
เราสอง
C 
คน.. 
 
ด้วยรัก..

INSTRU | F | C/E | Dm | C |
INSTRU | Bb | Am | Gm | C |
INSTRU | Dm | C | Bb | Am |
INSTRU | Gm | Am | Bb | Bb |

Dm 
  เธอได้ส
F 
อนให้ฉันได้
Bb 
กอด
 
  กอดจน
Am 
หัวใจที่ว่าง
Gm 
เปล่า
 
  เต็มไปด้วยค
F 
วามรัก 
 
 
Bb 
มันมีค่ากว่า
C 
สิ่งใด
Dm 
  แต่ลมห
F 
นาวพัดมาเสี
Bb 
ยก่อน
 
  ก่อนที่
Am 
ฉันได้พูดว่า
Gm 
เสียใจ
 
Zก็สา
F 
ยไป 
 
ที่จะ
Bb 
เอ่ยคำว่า
C 
รัก

F 
หา 
 
หาเธออยู่
C/E 
ไหน 
 
ฉันยังคง
Dm 
รอเธอ
C 
อยู่
 
วันที่
Bb 
ฟ้าสีคราม 
 
เปลี่ยนเป็น
Am 
ฤดูกาล
 
อบอุ่น
Gm 
รอให้เธอบินกลับ
C 
มา
F 
แล้วนับต่อจา
C/E 
กนี้ 
 
จะมีแต่
Dm 
น้ำตาแห่งค
C 
วามสุข
 
ที่ไหล
Bb 
รินออกมาด้วย
Am 
ไออุ่น
 
จาก
Gm 
เราสอง
C 
คน.. 
 
ด้วยรัก..

INSTRU | F | C/E | Dm | C |

Bb 
ฤดูกาล 
 
อบ
Am 
อุ่นแล้ว 
 
 
Gm 
กลับมาไ
C 
ด้ไหม

INSTRU | F | C/E | Dm | C |

 
ฉัน
Bb 
รอเธอ 
 
อยู่
Am 
ตรงนี้ 
 
 
Gm 
อยู่ที่ป
C 
ลายรุ้ง..

OUTRO | F | Gm | Am | Cm Dm |
OUTRO | Bm | Am Dm | Gm | C | F |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites