ขอบคุณที่เลิกกัน KLEAR x Tilly Birds


INTRO | D | Bm | F#m | E |

D 
  แล้วเราก็
Bm 
ทน..ได้ตั้ง
F#m 
นาน
Em 
  ทนเสียน้ำ
A 
ตา
Em 
  ทนเสียเว
A 
ลามากี่ปี

D 
  รักกันเท่าไ
Bm 
ร 
 
มันก็
F#m 
ปลอม
Em 
  ต่อหน้าผู้
A 
คน
Em 
  เราต่างก็
A 
ทนต้องฉีกยิ้ม
 
  
G 
จนเธอมาบอก
Gm 
เลิกกันในที่
Em 
สุด 
 
โล่งใ
A 

 
ขอบคุณ
D 
นะ 
 
ที่พู
Dmaj7 
ดมา
 
บอกคำ
Bm 
ลาให้ฉันรู้ว่า
 
ยิ่งยื้อมันยิ่งแ
G 
ย่ลง 
 
ยิ่งฝืนมันยิ่ง
Gm 
ดิ้นรน
 
ตลอด
Em 
มาไม่เคยดีขึ้นเ
A 
ลย

 
ขอบคุณ
D 
นะ 
 
ที่เลิ
Dmaj7 
กกัน
 
ปลดปล่อย
Bm 
ฉันจากรักที่พัง
 
มันก็เ
G 
สียใจแหละที่เรา 
 
นั้นไม่ไ
Gm 
ด้ไปกันต่อ
 
แต่ถ้ายัง
Em 
มีกัน 
 
ก็คงเสี
A 
ยใจไปจนต
D 
าย..

D 
  ถ้าเรานั้น
Bm 
ยัง..อยู่ด้ว
F#m 
ยกัน
Em 
  คงบอกรัก
A 
กันแค่ลมปาก
Em 
  แต่ในหัวใ
A 
จต้องการจาก
 
  
G 
ดีใจที่เราเลิก
Gm 
กันใน
Em 
ที่สุด 
 
โล่งใ
A 

 
ขอบคุณ
D 
นะ 
 
ที่พู
Dmaj7 
ดมา
 
บอกคำ
Bm 
ลาให้ฉันรู้ว่า
 
ยิ่งยื้อมันยิ่งแ
G 
ย่ลง 
 
ยิ่งฝืนมันยิ่ง
Gm 
ดิ้นรน
 
ตลอด
Em 
มาไม่เคยดีขึ้นเ
A 
ลย

 
ขอบคุณ
D 
นะ 
 
ที่เลิ
Dmaj7 
กกัน
 
ปลดปล่อย
Bm 
ฉันจากรักที่พัง
 
มันก็เ
G 
สียใจแหละที่เรา 
 
นั้นไม่ไ
Gm 
ด้ไปกันต่อ
 
แต่ถ้ายัง
Em 
มีกัน 
 
ก็คงเสี
A 
ยใจไปจนต
D 
าย..

G 
  ฝืนมันอยู่ข้างใน 
 
ฝืนใจแต่
Gm 
ก็ทน
 
  เราทั้ง
F#m 
สองคน..
 
  ไม่ได้เป็นตัว
Bm 
เองเหมือน
Em 
ก่อน
 
  อ
A 
ยากเลิกกันก็
F#m 
บอก 
 
รอแค่ใ
A 
ครพูดก่อน

 
ขอบคุณ
D 
นะ 
 
ที่พู
Dmaj7 
ดมา
 
บอกคำ
Bm 
ลาให้ฉันรู้ว่า
 
ยิ่งยื้อมันยิ่งแ
G 
ย่ลง 
 
ยิ่งฝืนมันยิ่ง
Gm 
ดิ้นรน
 
ตลอด
Em 
มาไม่เคยดีขึ้นเ
A 
ลย

 
ขอบคุณ
D 
นะ 
 
ที่เลิ
Dmaj7 
กกัน
 
ปลดปล่อย
Bm 
ฉันจากรักที่พัง
 
มันก็เ
G 
สียใจแหละที่เรา 
 
นั้นไม่ไ
Gm 
ด้ไปกันต่อ
 
แต่ถ้ายัง
Em 
มีกัน 
 
..
A 

 
มันก็เสี
G 
ยใจแหละที่เรา 
 
นั้นไม่ไ
Gm 
ด้ไปกันต่อ
 
แต่ถ้าไม่
Em 
มีกัน 
 
เราคงยิ้
A 
มกันได้สัก
D 
ที..
Dmaj7 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites