จากวัน
Eb 
นั้น 
 
ที่เธอได้ไปจาก
Gm 
ฉัน
 
ไม่รู้เธออยู่ที่ไ
Cm 
หน 
 
ตอนนี้เธอเป็นอย่างไ
Bb 
Fm 
เธอจากไปไม่ลาสัก
Bb 
คำ
Fm 
อยากแค่ขอสบตาเธออี
Bb 
กครั้ง

 
ที่เธอไ
Eb 
ป 
 
ฉันยอมรับและเข้าใ
Gm 
 
ไม่ว่าอะไรเธอ
Cm 
เลย 
 
ยังรักเธอรู้ใช่ไ
Bb 
หม
Fm 
ใจฉันยังคิดถึงเหมือนเ
Bb 
คย
Fm 
ไม่มีใครแทนที่เธอไ
Bb 
ด้..เลย

Eb 
ถ้าเราได้เจอกันอีกสัก
Cm 
วัน 
 
อยากถาม
 
เธอจำ
Fm 
ฉันได้อยู่หรือเปล่า 
 
เธอจะ
Bb 
ยิ้มให้ฉันหรือเปล่า
Eb 
หากเราได้เจอกันอีกสัก
Cm 
ครั้ง 
 
อยากขอ
 
กอดเธอไ
Fm 
ว้ให้อุ่นเหมือนเก่า 
 
ให้คำ
Bb 
ว่าเรายังคง

 
เหมือนเ
Ab 
ดิม 
 
ไม่เคยจางหา
Gm 
ยไป
 
เหมือ
Fm 
นเดิม ไม่เคย จางหา
Bb 
ยไป
 
เหมือนเ
Ab 
ดิม ไม่เคย จาง
Gm 
หาย
 
แม้
Cm 
นานเท่าไร 
 
ฉัน
Fm 
รอ..เธอไ
Bb 
ด้..เสมอ

 
ยังคง
Eb 
ยิ้ม 
 
ให้ความทรงจำทุก
Gm 
ชิ้น 
 
(ให้ความทรงจำทุกชิ้น)
 
รูปเรา เธอเก็บไว้ไ
Cm 
หม (รูปเรา เธอเก็บไว้ไหม)
 
เพราะฉันไม่เคยโยน
Bb 
ทิ้ง 
 
(ไม่เคยโยนทิ้ง)
Fm 
สิ่งดี ๆ ไม่เคยหายไ
Bb 
Fm 
เธอเคยลองนึกถึงมัน
Bb 
บ้าง..ไหม

Eb 
ถ้าเราได้เจอกันอีกสัก
Cm 
วัน 
 
อยากถาม
 
เธอจำ
Fm 
ฉันได้อยู่หรือเปล่า 
 
เธอจะ
Bb 
ยิ้มให้ฉันหรือเปล่า
Eb 
หากเราได้เจอกันอีกสัก
Cm 
ครั้ง 
 
อยากขอ
 
กอดเธอไ
Fm 
ว้ให้อุ่นเหมือนเก่า 
 
ให้คำ
Bb 
ว่าเรายังคง
 
เหมือนเ
Eb 
ดิม… 
 
 
D 
 
Db 

F# 
G# 
  ฟ้าและท้องทะเลต้องห่างกัน
F# 
G# 
  เหมือนที่เราทั้งสองต้องจากกัน
Eb 
  ฉันเข้าใจ
F# 
G# 
  แม้ว่าเธอไม่หวนคืนกลับมา
F# 
G# 
  ขอแค่เธอไม่ลืมช่วงเวลา
Eb 
  ที่มีความหมาย

INSTRU | Ab | Gm | Fm | Bb |
INSTRU | Ab | Gm Cm | Fm | Bb |

Eb 
ถ้าเราได้เจอกันอีกสักค
Gm 
รั้ง 
 
อยากถาม
 
เธอจำ
Cm 
ฉันได้อยู่หรือเปล่า 
 
เธอจะ
Bb 
ยิ้มให้ฉันหรือเปล่า
Eb 
หากเราได้เจอกันอีกสักค
Gm 
รั้ง 
 
อยากขอ
 
กอดเธอไ
Cm 
ว้ให้อุ่นเหมือนเก่า 
 
ให้คำว่
Bb 
าเรายังคง

 
เหมือนเ
Ab 
ดิม ไม่เคย จางหา
Gm 
ยไป
 
เหมือ
Fm 
นเดิม ไม่เคย จางหา
Bb 
ยไป
 
เหมือนเ
Ab 
ดิม ไม่เคย จาง
Gm 
หาย
 
แม้
Cm 
นานเท่าไร 
 
ฉัน
Fm 
รอ..เธอไ
Bb 
ด้..เสมอ..

OUTRO | Eb | Gm | Cm | Bb | Eb |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites