คอร์ดเพลง เด็กเลี้ยงวัวไม่ดีตรงไหน
ศิลปิน วงเพลย์
คอร์ดทั้งหมด D E C#m F#m Bm A
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D E | C#m F#m |
INTRO | Bm E | A | E |

 
แค่เด็กบ้
A 
านๆจูงวัวข้างทางไปตาม
C#m 
ยาวหนน
 
ไม่ได้
D 
มีรถยนต์รุ่นใ
E 
หม่เหมือนไครเขา
A 
มีกัน
 
ไม่ได้เ
D 
ดินห้างหรูอยู่ใ
E 
นเมือง 
 
ตัด
C#m 
หญ้าให้วัวไป
F#m 
วันวัน
 
เธอเลย
Bm 
มองว่าคนอย่าง
E 
ฉันนั้นมันไม่
A 
ดี

 
สาร
D 
รูปเสดสาว่าสกปรก
 
อยู่สก
C#m 
มกแต่ไม่เคยหกใคร
 
เด็กเลี้ยง
Bm 
วัวมันผิดตรงไ
E 
หนฉันอยาก
A 
รู้
 
ความห
D 
ล่อรวยหรูสู้ไครไม่ได้
 
บ้าน
C#m 
หาหม้ายตังให้ฉันทำพรือ
 
ก็ไม่ได้
Bm 
เกิดเป็นลูกคุณ
D 
หนูแต่รู้
E 
ไว้

 
ว่าเด็กเลี้ยง
D 
วัวที่มันสกป
E 
รก
 
แต่ไม่เคยขี้
C#m 
หกให้ใครต้อง
F#m 
เสียใจ
 
สาร
Bm 
รูปที่ไม่เอาไ
E 
หนแต่ไม่เคยจะล
A 
วงหลอก
 
ไอ้เด็กบ้
D 
านๆที่หน้าตาเ
E 
ซอร์
 
เธอบอกไม่
C#m 
ผ่านว่าฉันนั้น
F#m 
มันกระจอก
 
มันไม่
Bm 
สมคู่ควรเธอห
E 
รอก
 
แต่ว่า
D 
ฉันก็อยากจะบ
E 
อก 
 
ว่าเด็กเลี้ยงวัวก็มี
A 
หัวใจ 
 
 
E 

INSTRU | A | C#m | D E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m |
INSTRU | Bm E | A |

 
สาร
D 
รูปเสดสาว่าสกปรก
 
อยู่สก
C#m 
มกแต่ไม่เคยหกใคร
 
เด็กเลี้ยง
Bm 
วัวมันผิดตรงไ
E 
หนฉันอยาก
A 
รู้
 
ความห
D 
ล่อรวยหรูสู้ไครไม่ได้
 
บ้าน
C#m 
หาหม้ายตังให้ฉันทำพรือ
 
ก็ไม่ได้
Bm 
เกิดเป็นลูกคุณ
D 
หนูแต่รู้
E 
ไว้

 
ว่าเด็กเลี้ยง
D 
วัวที่มันสกป
E 
รก
 
แต่ไม่เคยขี้
C#m 
หกให้ใครต้อง
F#m 
เสียใจ
 
สาร
Bm 
รูปที่ไม่เอาไ
E 
หนแต่ไม่เคยจะล
A 
วงหลอก
 
ไอ้เด็กบ้
D 
านๆที่หน้าตาเ
E 
ซอร์
 
เธอบอกไม่
C#m 
ผ่านว่าฉันนั้น
F#m 
มันกระจอก
 
มันไม่
Bm 
สมคู่ควรเธอห
E 
รอก
 
แต่ว่า
D 
ฉันก็อยากจะบ
E 
อก 
 
ว่าเด็กเลี้ยงวัวก็มี
A 
หัวใจ

 
ว่าเด็กเลี้ยง
D 
วัวที่มันสกป
E 
รก
 
แต่ไม่เคยขี้
C#m 
หกให้ใครต้อง
F#m 
เสียใจ
 
สาร
Bm 
รูปที่ไม่เอาไ
E 
หนแต่ไม่เคยจะล
A 
วงหลอก
 
ไอ้เด็กบ้
D 
านๆที่หน้าตาเ
E 
ซอร์
 
เธอบอกไม่
C#m 
ผ่านว่าฉันนั้น
F#m 
มันกระจอก
 
มันไม่
Bm 
สมคู่ควรเธอห
E 
รอก
 
แต่ว่า
D 
ฉันก็อยากจะบ
E 
อก 
 
เด็กเลี้ยงวัวก็มี
A 
หัวใจ

 
ไอ้เด็กเลี้ยง
D 
วัวที่มันกระจ
E 
อก 
 
มันไม่ควรที่จะ
A 
รักเธอ
 
เด็กเลี้ยง
D 
วัวที่มันบ้านน
E 
อก 
 
มันไม่ควรที่จะ
A 
รักเธอ

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites