คอร์ด เด็กใต้น่ารักอย่างแรง วงเพลย์

คอร์ดเพลง เด็กใต้น่ารักอย่างแรง
ศิลปิน วงเพลย์
คอร์ดทั้งหมด A F#m D E C#m
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A F#m | D E |

 
สำเนียงขับข
A 
าน 
 
แหลงกลางทอง
F#m 
แดง
 
เขาว่าเด็ก
D 
ใต้ 
 
น่ารักอย่างแ
E 
รง
 
แต่งตัวบ้
A 
านๆ 
 
ทำงานขัน
F#m 
แข็ง
 
จริงใจหนักแ
D 
น่น 
 
ไม่แหลงหลอกใ
E 
คร

INSTRU | A F#m | D E |
INSTRU | A F#m | D E |

 
ผิวกายคมค
A 
ล้ำ 
 
แต่แต่ใจไ
F#m 
ม่ดำ
 
วาจาถ้อย
D 
คำเเหลงจริงเชื่อได้ไม่ใช่ห
E 
กใคร
 
แต่งตัวไม่
A 
หรู 
 
ไม่ทัน
F#m 
สมัย
 
อยู่แบบส
D 
บายๆ ง่ายๆ แต่ว่าไ
E 
ด้ใจ

 
เลี้ยงวัวตัดย
A 
าง 
 
แทงปาล์ม
F#m 
ชนไก่
 
เเต่ง
D 
รถหิ้วนกวันๆ 
 
เวียนแต่หั
E 
วใด
 
ในความบ้
A 
านๆ 
 
ที่ไม่
F#m 
ซ้ำไคร
 
ก็อ
D 
าจจะไปโดนใ
E 
จใครหลาย
A 
คน

Bm 
สำเนียงภาษาฟังแลอาจจะดูหลก
C#m 
แต่รักแล้วรักจริงว่าไม่ได้แหลงหกใ
D 
คร
 
อยากให้รู้ว่าไม่ไช่คนหลา
E 
ยใจ
Bm 
มีเอกลักษณ์ที่ผิวเข้มและก็
C#m 
ตาคม
 
หน้าดำใจดีมองนานๆหล
D 
งแล 
 
สักทีอาจจะหล
E 
งรัก

 
สำเนียงขับข
A 
าน 
 
แหลงกลางทอง
F#m 
แดง
 
เขาว่าเด็ก
D 
ใต้ 
 
น่ารักอย่างแ
E 
รง
 
แต่งตัวบ้
A 
านๆ 
 
ทำงานขัน
F#m 
แข็ง
 
จริงใจหนักแ
D 
น่น 
 
ไม่แหลงหลอกใ
E 
คร
 
ตัดยางจ้
D 
าง 
 
เลี้ยง
E 
วัว 
 
ชน
C#m 
ไก่ไปตาม
F#m 
สไตล์
 
มีเส
D 
น่ห์ในความเรียบง่
E 
าย
 
เขาเ
D 
ลยบอกว่าเด็กใ
E 
ต้น่ารักอย่า
A 
งแรง

INSTRU | F#m | F#m |
INSTRU | D E | C#m F#m |
INSTRU | D | E |

Bm 
สำเนียงภาษาฟังแลอาจจะดูหลก
C#m 
แต่รักแล้วรักจริงว่าไม่ได้แหลงหกใ
D 
คร
 
อยากให้รู้ว่าไม่ไช่คนหลา
E 
ยใจ
Bm 
มีเอกลักษณ์ที่ผิวเข้มและก็
C#m 
ตาคม
 
หน้าดำใจดีมองนานๆหล
D 
งแล 
 
สักทีอาจจะหล
E 
งรัก

 
สำเนียงขับข
A 
าน 
 
แหลงกลางทอง
F#m 
แดง
 
เขาว่าเด็ก
D 
ใต้ 
 
น่ารักอย่างแ
E 
รง
 
แต่งตัวบ้
A 
านๆ 
 
ทำงานขัน
F#m 
แข็ง
 
จริงใจหนักแ
D 
น่น 
 
ไม่แหลงหลอกใ
E 
คร
 
ตัดยางจ้
D 
าง 
 
เลี้ยง
E 
วัว 
 
ชน
C#m 
ไก่ไปตาม
F#m 
สไตล์
 
มีเส
D 
น่ห์ในความเรียบง่
E 
าย
 
เขาเ
D 
ลยบอกว่าเด็กใ
E 
ต้น่ารักอย่า
A 
งแรง

 
สำเนียงขับข
A 
าน 
 
แหลงกลางทอง
F#m 
แดง
 
เขาว่าเด็ก
D 
ใต้ 
 
น่ารักอย่างแ
E 
รง
 
แต่งตัวบ้
A 
านๆ 
 
ทำงานขัน
F#m 
แข็ง
 
จริงใจหนักแ
D 
น่น 
 
ไม่แหลงหลอกใ
E 
คร
 
ตัดยางจ้
D 
าง 
 
เลี้ยง
E 
วัว 
 
ชน
C#m 
ไก่ไปตาม
F#m 
สไตล์
 
มีเส
D 
น่ห์ในความเรียบง่
E 
าย
 
เขาเ
D 
ลยบอกว่าเด็กใ
E 
ต้น่ารักอย่า
A 
งแรง

 
มีเส
D 
น่ห์ในความเรียบง่
E 
าย
 
เขาเ
D 
ลยบอกว่าเด็กใ
E 
ต้น่ารักอย่า
A 
งแรง

OUTRO | A F#m | D E |
OUTRO | A F#m | D E | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites