คอร์ดเพลง ไม่รู้บ้างเหรอ (ไม่รู้มั้งเห้อ)
ศิลปิน วงแทมมะริน
คอร์ดทั้งหมด Dm F Am Bb C
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INSTRU | Dm |

 
หรือว่าเธอจะ
Bb 
ลืม..หมดแ
F 
ล้ว
 
ที่เธอเคย
Am 
บอกว่าจะรักเราแค่
Dm 
คนเดียว
 
ไซร้ถึงทำพัน
Bb 
นี้..ได้
F 
ลง
 
นี่เธอไม่
Am 
แคร์ไม่สนกันเลยหรือ
Dm 
อย่างไร
 
อยู่ๆก็มาเปลี่ย
Bb 
นใจ..
C 
โอ

 
ไม่คิดว่าเธอจะ
Bb 
มา..หลอก
F 
กัน
 
วันก่อนสำ
Am 
คัญแต่วันนี้ฉันสำ
Dm 
รองใคร
 
เมื่อเธอเลือกเดินออ
Bb 
กไป 
 
เธอเปลี่ยน
C 
ใจ
 
แล้วไซร้ถึงทำ
Dm 
พันนี้..

 
แล้วเธอไม่
C 
รู้บ้างเ
Bb 
ห้อ 
 
ว่าใครเขา
C 
รัก
 
เธอจึงได้ทำให้
Am 
ฉันอกหักเหมือ
Dm 
นบ้า
 
แล้วเธอไม่
C 
รู้บ้าง
Bb 
เห้อ 
 
ทุกวันทุกเว
C 
ลา
 
ในใจดว
Am 
งนี้มันยังศรัทธาเพียง
Dm 
แค่เธอ
 
ให้ฉันต้อง
C 
มานั่งเ
Bb 
บล้อ 
 
คลั่งรัก
C 
เธอ
 
เพียงข้าง
Dm 
เดียว.. 
 
 
C 

INSTRU | Bb | C | Am | Dm |
INSTRU | Bb | C | Am | Dm |
INSTRU | Bb | C | Dm | Dm |

 
ไม่คิดว่าเธอจะ
Bb 
มา..หลอก
F 
กัน
 
วันก่อนสำ
Am 
คัญแต่วันนี้ฉันสำ
Dm 
รองใคร
 
เมื่อเธอเลือกเดินออ
Bb 
กไป 
 
เธอเปลี่ยน
C 
ใจ
 
แล้วไซร้ถึงทำ
Dm 
พันนี้..

 
แล้วเธอไม่
C 
รู้บ้างเ
Bb 
ห้อ 
 
ว่าใครเขา
C 
รัก
 
เธอจึงได้ทำให้
Am 
ฉันอกหักเหมือ
Dm 
นบ้า
 
แล้วเธอไม่
C 
รู้บ้าง
Bb 
เห้อ 
 
ทุกวันทุกเว
C 
ลา
 
ในใจดว
Am 
งนี้มันยังศรัทธาเพียง
Dm 
แค่เธอ
 
ให้ฉันต้อง
C 
มานั่งเ
Bb 
บล้อ 
 
คลั่งรัก
C 
เธอ
 
เพียงข้าง
Dm 
เดียว..

 
เธอทำให้
C 
ฉันเหมือนเ
Bb 
บล้อ
 
คลั่งรักเ
C 
ธอ..เพียงข้างเ
Dm 
ดียว..โอ..
 
นี่เธอไม่
C 
รู้บ้างเ
Bb 
หรอ.. 
 
ว่ารักเ
C 
ธอ
 
หรือฉันรักเธอข้า
Dm 
งเดียว..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites