คอร์ดเพลง หนุมานโชคพันล้าน(หลวงปู่มหาศิลา)
ศิลปิน กานต์ ทศน
คอร์ดทั้งหมด G A F#m Bm D Em

Tune to Eb

 
โอมขะ
G 
ลุก 
 
กูจะปลุกหนุ
A 
มาน
 
ให้หน้าที่การ
F#m 
งาน 
 
ข้าจงรุ่ง
Bm 
เรือง
 
ทำการสิ่งใ
Em 
ดก็ให้สะเทือนทั้งเ
A 
มือง..
 
มั่งมีซึ่งเงิ
D 
นทอง

INSTRU | G | F#m Bm | Em | A | A |

 
ลูก
D 
มาด้วยใจศรัทธา 
 
หลวง
F#m 
ปู่ศิลา 
 
สิริจันโท
 
เดิน
Bm 
ทางหลายร้อยกิโล 
 
 
A 
ปู่จงช่วยค้ำจุน
 
ชี
G 
วิตของลูกวันนี้ 
 
ยัง
F#m 
คงขาดคนเกื้
Bm 
อหนุน
 
กิจ
Em 
การที่ลูกลง
A 
ทุน 
 
ยังไปไม่ไ
D 
ด้สวย

 
บู
Em 
ชา.. 
 
หนุ
F#m 
มานโชคพันล้าน
Bm 
ขึ้นคอ
 
ให้ร่ำร
G 
วยกับเขาเถิด
Em 
หนอ 
 
หากลูก
A 
มีบุญ

 
โอมขะ
G 
ลุก 
 
กูจะปลุกหนุ
A 
มาน
 
ให้หน้าที่การ
F#m 
งาน 
 
ข้าจงรุ่ง
Bm 
เรือง
 
ทำการสิ่ง
Em 
ใดก็ให้สะเทือนทั้งเ
A 
มือง
 
มั่งมีซึ่งเงิ
D 
นทอง
 
ให้โชคจงห
G 
นุน 
 
บุญหล่น
A 
ทับ
 
ตกถิ่นแด
F#m 
นใดอย่าได้หม่น
Bm 
หมอง
 
บาร
Em 
มีปู่จงคุ้มค
A 
รอง 
 
ป้องภัย
D 
ลูกที

INSTRU | G | F#m Bm | Em | A |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |

 
บู
Em 
ชา.. 
 
หนุ
F#m 
มานโชคพันล้าน
Bm 
ขึ้นคอ
 
ให้ร่ำร
G 
วยกับเขาเถิด
Em 
หนอ 
 
หากลูก
A 
มีบุญ

 
โอมขะ
G 
ลุก 
 
กูจะปลุกหนุ
A 
มาน
 
ให้หน้าที่การ
F#m 
งาน 
 
ข้าจงรุ่ง
Bm 
เรือง
 
ทำการสิ่ง
Em 
ใดก็ให้สะเทือนทั้งเ
A 
มือง
 
มั่งมีซึ่งเงิ
D 
นทอง
 
ให้โชคจงห
G 
นุน 
 
บุญหล่น
A 
ทับ
 
ตกถิ่นแด
F#m 
นใดอย่าได้หม่น
Bm 
หมอง
 
บาร
Em 
มีปู่จงคุ้มค
A 
รอง 
 
ป้องภัย
D 
ลูกที

 
โอมขะ
G 
ลุก 
 
กูจะปลุกหนุ
A 
มาน
 
ให้หน้าที่การ
F#m 
งาน 
 
ข้าจงรุ่ง
Bm 
เรือง
 
ทำการสิ่ง
Em 
ใดก็ให้สะเทือนทั้งเ
A 
มือง
 
มั่งมีซึ่งเงิ
D 
นทอง
 
ให้โชคจงห
G 
นุน 
 
บุญหล่น
A 
ทับ
 
ตกถิ่นแด
F#m 
นใดอย่าได้หม่น
Bm 
หมอง
 
บาร
Em 
มีปู่จงคุ้มค
A 
รอง 
 
ป้องภัย
D 
ลูกที

 
บาร
Em 
มีปู่จงคุ้มค
A 
รอง..ให้ลู
D 
กมั่งมี

OUTRO | Em A | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites