คาถาขุนแผน (หลวงพ่อกวย) กานต์ ทศน


 
โอมสิท
A 
ธิท้าวฟื้นเ
C#m 
จริญศรี
 
ให้ลูก
D 
มีคนรัก
E 
คนเมต
A 
ตา
 
ให้ลูกโด่ง
D 
ดังกับเขาเถิด
C#m 
หนา
 
ชื่อเสียงก้อง
Bm 
ฟ้า
E 
  คนรักมา
A 
กมาย

INSTRU | F#m | D | A | E |
INSTRU | D | C#m | Bm | E | E |

 
ชีวิตลูก
A 
แย่ 
 
เลยมา
C#m 
วัดบ้านแค
F#m 
วันนี้
 
พ่อกวยช่วยลู
Bm 
กทีอยากจะ
E 
มีชื่อเสียงเหมือ
A 
นเขา
 
ทำงานหลา
D 
ยปี 
 
ยังไม่พ้นจากความ
C#m 
ปวดร้าว
 
พ่อช่วยบร
Bm 
รเทา 
 
ความ
E 
ทุกข์ในใจลู
A 
กที

 
วอนพ่อ
Bm 
กวยช่วยดล
 
ให้คน
C#m 
รักคนเ
F#m 
มตตา
 
มีวา
Bm 
สนา 
 
โด่ง
E 
ดังกับเขาสั
A 
กที
 
ให้มีเ
D 
งินมีทอง 
 
มาล่อเ
C#m 
ลี้ยงครอบครัว
F#m 
วันนี้
 
ฝาก
Bm 
ชีวี 
 
ตัว
D 
ลูกเป็นศิษย์สั
E 
กคน

 
โอมสิท
A 
ธิท้าวฟื้นเ
C#m 
จริญศรี
 
ให้ลูก
D 
มีคนรัก
E 
คนเม
A 
ตตา
 
ให้ลูกโด่ง
D 
ดังกับเขา
C#m 
เถิดหนา
 
ชื่อเ
C 
สียงก้อง
Bm 
ฟ้าคนรักมากม
E 
าย

 
โอมให้หน้ากูง
A 
ามคือดั่งพระ
C#m 
แมน
 
ให้แขนกู
F#m 
งามดั่งพระนารายณ์
 
ให้ฤทธิ์กูง
D 
ามดั่งพระจันทร์
C#m 
ฉาย
 
สาวเ
C 
มืองส
Bm 
วรรค์ยังอยู่บ่ไ
E 
ด้เมื่อเห็นหน้
A 
ากู

INSTRU | D | C#m | Bm | E | ( 2 Times ) | E |

 
วอนพ่อ
Bm 
กวยช่วยดล
 
ให้คน
C#m 
รักคนเ
F#m 
มตตา
 
มีวา
Bm 
สนา 
 
โด่ง
E 
ดังกับเขาสั
A 
กที
 
ให้มีเ
D 
งินมีทอง 
 
มาล่อเ
C#m 
ลี้ยงครอบครัว
F#m 
วันนี้
 
ฝาก
Bm 
ชีวี 
 
ตัว
D 
ลูกเป็นศิษย์สั
E 
กคน

 
โอมสิท
A 
ธิท้าวฟื้นเ
C#m 
จริญศรี
 
ให้ลูก
D 
มีคนรัก
E 
คนเม
A 
ตตา
 
ให้ลูกโด่ง
D 
ดังกับเขา
C#m 
เถิดหนา
 
ชื่อเ
C 
สียงก้อง
Bm 
ฟ้าคนรักมากม
E 
าย

 
โอมให้หน้ากูง
A 
ามคือดั่งพระ
C#m 
แมน
 
ให้แขนกู
F#m 
งามดั่งพระนารายณ์
 
ให้ฤทธิ์กูง
D 
ามดั่งพระจันทร์
C#m 
ฉาย
 
สาวเ
C 
มืองส
Bm 
วรรค์ยังอยู่บ่ไ
E 
ด้เมื่อเห็นหน้
A 
ากู

 
สาวเ
Bm 
มืองสวรรค์ยัง
E 
อยู่บ่ได้..เมื่อเห็นหน้ากู..

OUTRO | D Dm | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites