คอร์ดเพลง โรงเรียนผู้ชาย
ศิลปิน บางแก้ว
คอร์ดทั้งหมด A B C#m C#7 D E F#m
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A | C#7 | D | E |
INTRO | A F#m | C#m F#m | D | E |

A 
มีคนหนึ่ง 
 
พอ
C#7 
ถึงเวลา
 
แค่เ
D 
พียงเขาเดินผ่านมา 
 
ก็
E 
ขาสั่น
A 
คุณคนเดียว 
 
ที่เขา
C#m 
เห็นความสำคัญ
 
คิด
D 
ถึงคุณทุกวัน 
 
ก่อนอาห
E 
ารเลย

D 
เขาก็เตรียม 
 
เตรียมคำ
C#m 
พูดดีๆ
 
แต่เ
D 
จอะ..คุณทุกที 
 
ก็ไม่ก
A 
ล้าเอ่ย
 
ดอกไ
A 
ม้ในมือ 
 
หยิบมา
C#m 
ถือก็ไม่คุ้นเคย
 
ความ
D 
รักก็อยากเปิดเผย 
 
แต่ไม่
E 
รู้วิธี

 
อยู่โรงเรียนผู้
A 
ชาย.. 
 
 
F#m 
 
มีแต่
C#m 
ชายล้วน.. 
 
 
F#m 
D 
ไม่ใช่พวกอ่อนหวาน 
 
 
B 
ไม่ใช่คนอ่อนไ
E 
หว
 
หมดหัวใ
A 
จ.. 
 
 
F#m 
 
เขาให้
C#m 
คุณเก็บไว้ 
 
 
F#m 
 
แต่เ
D 
ขินและยังอายๆ
 
อยากบอก
B 
รัก 
 
ต้องทำยังไงก็ไม่
E 
รู้
 
เพราะอยู่โรงเรียนผู้ชาย
 

INSTRU | A F#m | D E |

A 
คนๆ หนึ่ง ที่ทำ
C#7 
ซึ้งไม่ค่อยเป็น
 
ฟังเพ
D 
ลงก็เพลงร๊อค 
 
ที่กระแทก
E 
ใจ
A 
คำดีๆ 
 
ไม่ค่อย
C#m 
มีจะอ้อนใคร
D 
เน้นแต่คำจริงใจ 
 
เอาแค่
E 
นั้นพอ

D 
เพื่อนที่มี 
 
มีแต่
C#m 
เพื่อนผู้ชาย
 
ไม่
D 
มีผู้หญิงที่ไหนให้เขาเค
A 
ล้าคลอ
D 
เขาก็คือ 
 
ผมคน
C#m 
นี้ที่ยังเฝ้ารอ
 
คน
D 
ที่อาจดีไม่พอ 
 
แต่ก็
E 
รักคุณจริง

 
อยู่โรงเรียนผู้
A 
ชาย.. 
 
 
F#m 
 
มีแต่
C#m 
ชายล้วน.. 
 
 
F#m 
D 
ไม่ใช่พวกอ่อนหวาน 
 
 
B 
ไม่ใช่คนอ่อนไ
E 
หว
 
หมดหัวใ
A 
จ.. 
 
 
F#m 
 
เขาให้
C#m 
คุณเก็บไว้ 
 
 
F#m 
 
แต่เ
D 
ขินและยังอายๆ
 
อยากบอก
B 
รัก 
 
ต้องทำยังไงก็ไม่
E 
รู้
 
เพราะอยู่โรงเรียนผู้ชาย
 

INSTRU | A F#m | D E |
INSTRU | A F#m | D E | D | E |

 
อยู่โรงเรียนผู้
A 
ชาย.. 
 
 
F#m 
 
มีแต่
C#m 
ชายล้วน.. 
 
 
F#m 
D 
ไม่ใช่พวกอ่อนหวาน 
 
 
B 
ไม่ใช่คนอ่อนไ
E 
หว
 
หมดหัวใ
A 
จ.. 
 
 
F#m 
 
เขาให้
C#m 
คุณเก็บไว้ 
 
 
F#m 
 
แต่เ
D 
ขินและยังอายๆ
 
อยากบอก
B 
รัก 
 
ต้องทำยังไงก็ไม่
E 
รู้

 
เพราะอยู่โรงเรียนผู้
A 
ชาย.. 
 
 
F#m 
 
มีแต่
C#m 
ชายล้วน.. 
 
 
F#m 
D 
ไม่ใช่พวกอ่อนหวาน 
 
 
B 
ไม่สมควรอ่อนไ
E 
หว

 
ก็ผู้ห
A 
ญิง.. 
 
 
F#m 
 
เขาชอบ
C#m 
คนแบบไหน 
 
 
F#m 
 
เขา
D 
คิดอะไรในใจ 
 
เขา
B 
ชอบอะไรยังไงไม่รู้เ
E 
ลย..

 
อยู่โรงเรียนผู้ช
A 
าย.. 
 
 
F#m 
 
D 
E 
อยู่โรงเรียนผู้ช
A 
าย.. 
 
 
F#m 
 
D 
 
ก็
E 
อยู่โรงเรียนผู้ช
A 
าย..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites