คอร์ดเพลง แล้วผมจะหาคนแบบคุณได้จากไหน
ศิลปิน SITTA
คอร์ดทั้งหมด C F G Am Dm E
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ต้นฉบับ

INTRO | C | F | G | C | C |

 
กว่าจะเข้าใจในความอ่อนห
F 
วาน 
 
 
G 
 
กว่าจะยินยอมพร้อมใจร่วม
C 
กัน
 
สุขและทุกข์ร่วมกันฟัน
F 
ฝ่า 
 
 
G 
 
ผ่านกาลเวลาสุขทุกข์ตรึง
C 
ใจ

 
และสิ่งที่เริ่มมาคือความอ่อนห
F 
วาน 
 
 
G 
 
แต่ไม่นานกลับจางเลือนห
C 
าย
 
จากความฝันที่เดินร่วมท
F 
าง 
 
 
G 
 
แต่กาลเวลาพาเราจ
C 
ากกัน 
 
 
G 

C 
  แล้วผมจะ
F 
หาคน 
 
แบบ
G 
คุณได้จากไ
C 
หน
C 
  แล้วผมต้อง
F 
คิดไป 
 
วน
G 
มาอีกนานไ
C 
หม
C 
  แล้วผมจะ
F 
หาคน 
 
แบบ
G 
คุณได้จากไ
C 
หน 
 
 
G/B 
Am 
  จะทำอย่า
Dm 
งไร.. 
 
ต่อจา
G 
กนี้
 
  
Dm 
ชีวิต..คงไม่มีความห
G 
มาย 
 
เมื่อไม่มีเ
C 
ธอ

INSTRU | F | G | C | C |
INSTRU | F | G | C | C |

 
เจ็บครั้งนี้ชีวิตรว
F 
นเร 
 
 
G 
 
ทำตัวเสเพลจนเธอเ
C 
จ็บช้ำ
 
คงคือเหตุผลที่เราเ
F 
ลิกกัน 
 
 
G 
 
ไม่อาจเหนี่ยวรั้งเธอไว้ไ
C 
ด้เลย 
 
 
G 

C 
  แล้วผมจะ
F 
หาคน 
 
แบบ
G 
คุณได้จากไ
C 
หน
C 
  แล้วผมต้อง
F 
คิดไป 
 
วน
G 
มาอีกนานไ
C 
หม
C 
  แล้วผมจะ
F 
หาคน 
 
แบบ
G 
คุณได้จากไ
C 
หน 
 
 
G/B 
Am 
  จะทำอย่า
Dm 
งไร.. 
 
ต่อจา
G 
กนี้
 
  
Dm 
ชีวิต..คงไม่มีความห
G 
มาย 
 
เมื่อไม่มีเ
C 
ธอ

INSTRU | E | Am | E | Am |
INSTRU | Dm | F | C | E |
INSTRU | Am | Dm | F | G |
INSTRU | Am | F | G | E | E |

C 
  แล้วผมจะ
F 
หาคน 
 
แบบ
G 
คุณได้จากไ
C 
หน
C 
  แล้วผมต้อง
F 
คิดไป 
 
วน
G 
มาอีกนานไ
C 
หม
C 
  แล้วผมจะ
F 
หาคน 
 
แบบ
G 
คุณได้จากไ
C 
หน 
 
 
G/B 
Am 
  จะทำอย่า
Dm 
งไร.. 
 
ต่อจา
G 
กนี้
 
  
Dm 
ชีวิต..คงไม่มีความห
G 
มาย..

C 
  แล้วผมจะ
F 
หาคน 
 
แบบ
G 
คุณได้จากไ
C 
หน
C 
  แล้วผมต้อง
F 
คิดไป 
 
วน
G 
มาอีกนานไ
C 
หม
C 
  แล้วผมจะ
F 
หาคน 
 
แบบ
G 
คุณได้จากไ
C 
หน 
 
 
G/B 
Am 
  จะทำอย่า
Dm 
งไร.. 
 
ต่อจา
G 
กนี้
 
  
Dm 
ชีวิต..คงไม่มีความห
G 
มาย 
 
เมื่อไม่มีเ
C 
ธอ

 
หากมีใ
F 
ครเข้ามาถามว่าเธออยู่ไ
C 
หน
 
บอกหน่อยได้ไ
F 
หม 
 
ว่า
G 
ฉันควรทำอย่า
C 
งไร
 
ในคืนมืด
F 
มิด 
 
รา
G 
วกับชี
C 
วิตที่ขาดใจ
 
ไม่อาจบอก
Dm 
ใคร 
 
ว่า
G 
ฉัน 
 
เจ็บปวดเหลือเ
C 
กิน
 
อยากให้
Dm 
ลมพัดเธอกลับ
G 
มา
 
รักกันเหมือน..เ
C 
ดิม.. 
 
ได้มั้ย..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites