คอร์ดเพลง เพรียงแล้ว (ไอ้วานลาย)
ศิลปิน บ.เบิ้ล สามร้อย
คอร์ดทั้งหมด Am G F Dm
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ต้นฉบับ

INTRO | Am G | Am G |
INTRO | F | G | Fmaj7 | G G#dim | Am G |

Am 
  ร้องแล้วร้องไปใ
G 
ห้พอ
Am 
  ร้องแล้วเขาก็ไม่ก
G 
ลับมา
Am 
  มันเจ็บที่ใจแต่ไหลอ
G 
อกตา
Am 
  อยากสมน้ำหน้า 
 
เด็
G 
กถูกทุ่ม 
 
 
Am 
 
G 

Am 
  หลอกเล่นน้ำข้าวแก
G 
งเลียง
Am 
  หลอกพระขึ้นเถียงไ
G 
ปซัด
Am 
  เจ็บโวยเจ็บโว้ยเหมือน
G 
อิผลัด
Dm 
  ใจดำชะ
G 
มัด..คนแบ
Am 
บนี้ 
 
 
G 

Am 
  เหมือนเล่นจุ้มจี้จุ้
G 
มจวด
Am 
  ก็ให้เขาหวด 
 
เสียง่า
G 
ยๆ
Am 
  ใจเหอใจเห้อโม่แ
G 
ค่ตาย
Dm 
  ถูกไอวานล
G 
าย 
 
กิ
Am 
นฟรี 
 
 
G 

F 
  พ่อแหลงแม่แหลง 
 
ไม่เชื่อ
G 
  ผู้หญิงยิงเรือ 
 
ไม่ง่าย
F 
  พ่อเฒ่าแม่เฒ่าสอนเกือบตาย
Fmaj7 
  ยังคิดไม่ได้ 
 
แพ้ทางเ
G 
ขา 
 
 
G#dim 

Am 
  เขาเอาความหวานม
G 
าล่อ
Am 
  แต่เราไม่รู้สันดา
G 
นที
Am 
  คุยสี่ห้าวันไปทั
G 
นที
Dm 
  เอฟวรีบอ
G 
ดี้ 
 
เพรีย
Am 
งแล้ว 
 
 
G 

Am 
  เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว พ่
G 
อเห้อ
Am 
  เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว แ
G 
ม่จ๋า
Am 
  เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว จำไ
G 
ว้นะ
Dm 
  ก่อนจะแก้G
 
..คบสั
Am 
กปี 
 
 
G 

Am 
  เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว พ่
G 
อเห้อ
Am 
  เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว แ
G 
ม่จ๋า
Am 
  เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว จำไ
G 
ว้นะ
Dm 
  ก่อนจะแก้ผ้า
G 
.. 
 
คบสั
Am 
กปี 
 
 
G 

INSTRU | F | G | Fmaj7 | G |
INSTRU | Am G | Am |

Am 
  หลอกเล่นน้ำข้าวแก
G 
งเลียง
Am 
  หลอกพระขึ้นเถียงไ
G 
ปซัด
Am 
  เจ็บโวยเจ็บโว้ยเหมือน
G 
อิผลัด
Dm 
  ใจดำชะ
G 
มัด..คนแบ
Am 
บนี้ 
 
 
G 

Am 
  เหมือนเล่นจุ้มจี้จุ้
G 
มจวด
Am 
  ก็ให้เขาหวด 
 
เสียง่า
G 
ยๆ
Am 
  ใจเหอใจเห้อโม่แ
G 
ค่ตาย
Dm 
  ถูกไอวานล
G 
าย 
 
กิ
Am 
นฟรี 
 
 
G 

F 
  พ่อแหลงแม่แหลง 
 
ไม่เชื่อ
G 
  ผู้หญิงยิงเรือ 
 
ไม่ง่าย
F 
  พ่อเฒ่าแม่เฒ่าสอนเกือบตาย
Fmaj7 
  ยังคิดไม่ได้ 
 
แพ้ทางเ
G 
ขา 
 
 
G#dim 

Am 
  เขาเอาความหวานม
G 
าล่อ
Am 
  แต่เราไม่รู้สันดา
G 
นที
Am 
  คุยสี่ห้าวันไปทั
G 
นที
Dm 
  เอฟวรีบอ
G 
ดี้เพรีย
Am 
งแล้ว 
 
 
G 

Am 
  เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว พ่
G 
อเห้อ
Am 
  เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว แ
G 
ม่จ๋า
Am 
  เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว จำไ
G 
ว้นะ
Dm 
  ก่อนจะแก้
G 
ผ้า 
 
คบสัก
Am 
สิบปี 
 
 
G 

 
  สิบเอ็
Am 
ดปี 
 
 
G 
 
  สิบสอ
Am 
งปี 
 
 
G 
 
  สิบสา
Am 
มปี 
 
 
G 
 
  เพรีย
Am 
งแล้ว..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites