INTRO | G | C | Am | D | ( 2 Times )

G 
  เสียงเครื่องยนต์ 
 
ท่ามก
C 
ลางเมืองใหญ่
 
  วุ่น
Am 
วาย 
 
ป่วนชี
D 
วิต
G 
  เสียงเจ้านาย 
 
ขี้
C 
บ่น 
 
อารมณ์ร้อน
 
  จนอ
Am 
ยาก 
 
ถอดวิญญาณ
D 
หนี
G 
  เสียงเพื่อน 
 
ร่วมง
C 
าน
 
  ใส่ความว่า
Am 
ร้าย ชิงเด่น เห็นแก่
D 
ตัว
G 
  เสียงผู้ใหญ่ 
 
อ้างว่า
C 
ดีว่าบริสุทธิ์
 
  แต่แท้จริงแ
Am 
ล้ว 
 
ใครเขาก็
D 
รู้

C 
  ในวันที่ร
D 
อยยิ้มได้เลือ
G 
นหาย..
G7 
.
C 
  ในวันที่ใ
D 
จรู้สึกท้อแ
G 
ท้..
G7 
.
C 
  ในบางอา
D 
รมณ์
 
  เธออยากจะ
G 
หนี 
 
 
D/F# 
ไปให้ไ
Em 
กล
 
  ใน
Am 
วันที่เธออยากพักใจ.
D 
..
 
  โปรดคิดถึง
G 
กัน

G 
แม่น้ำภูเขา 
 
พื้น
C 
ดิน
 
พร้อมจะปลอบ ประโ
Am 
ลม
 
ในวันที่เธอเหนื่อย
D 
ล้า
 
เพื่อนพ้
G 
องสหายระหว่างท
C 
าง
 
ก็พ
Am 
ร้อม 
 
แบ่งปันรอย
D 
ยิ้ม

C 
  ในวันที่ร
D 
อยยิ้มได้เลือ
G 
นหาย.. 
 
 
G7 
.
C 
  ในวันที่ใ
D 
จรู้สึกท้อแ
G 
ท้..
G7 
.
C 
  ในบางอา
D 
รมณ์
 
  เธออยากจะ
G 
หนี 
 
 
D/F# 
ไปให้ไ
Em 
กล
 
  ใน
Am 
วันที่เธออยากพักใจ.
D 
..
 
  โปรดคิดถึง
G 
กัน

G 
  ลัล ลา ลา ลา ลา ลา ลา..
C 
  ฉันจะ
D 
มีแต่ความสุขใจ
G 
  ลัล ลา ลา ลา ลา ลา ลา..
C 
  ฉันจะเ
D 
ต้นรำกับต้นไม้
G 
  ลัล ลา ลา ลา ลา ลา ลา..
C 
  ฉันจะร้
D 
องเพลงให้สายธาร
G 
  ลัล ลา ลา ลา ลา ลา ลา..
C 
  ฉันจะล
D 
อยขึ้นไปบนฟ้า

G 
  ลัล ลา ลา ลา ลา ลา ลา..
C 
  ฉันจะ
D 
มีแต่ความสุขใจ
G 
  ลัล ลา ลา ลา ลา ลา ลา..
C 
  ฉันจะเ
D 
ต้นรำกับต้นไม้
G 
  ลัล ลา ลา ลา ลา ลา ลา..
C 
  ฉันจะร้
D 
องเพลงให้สายธาร
G 
  ลัล ลา ลา ลา ลา ลา ลา..
C 
  ฉันจะล
D 
อยขึ้นไปบนฟ้า

G 
  ลัล ลา ลา ลา ลา ลา ลา..
C 
  ฉันจะ
D 
มีแต่ความสุขใจ
G 
  ลัล ลา ลา ลา ลา ลา ลา..
C 
  ฉันจะเ
D 
ต้นรำกับต้นไม้
G 
  ลัล ลา ลา ลา ลา ลา ลา..
C 
  ฉันจะร้
D 
องเพลงให้สายธาร
G 
  ลัล ลา ลา ลา ลา ลา ลา..
C 
  ฉันจะล
D 
อยขึ้นไปบนฟ้า

G 
  ลัล ลา ลา ลา ลา ลา ลา..
C 
  ฉันจะร้
D 
องเพลงให้เสรี
G 
  ลัล ลา ลา ลา ลา ลา ลา..
C 
  ฉันจะร้
D 
องเพลงให้เสรี
G 
  ลัล ลา ลา ลา ลา ลา ลา..
C 
  ฉันจะร้
D 
องเพลงให้เสรี
G 
  ลัล ลา ลา ลา ลา ลา ลา..
C 
  ฉันจะร้
D 
องเพลงให้เสรี
G 
  ลัล ลา ลา ลา ลา ลา ลา..  
C 
 
D 
G 
  ลัล ลา ลา ลา ลา ลา ลา..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites