INTRO | A | A | D | D |
INTRO | A | A | D | D |

A 
เหมือนดวงดาวนั้นเป็นดวงตา
D 
คล้ายดวงจันทร์นั้นเป็นรอยยิ้มของเธอ
A 
เหมือนมีเสียงลมที่เอ่ยวาจา
 
บอก
D 
ฉันว่าเธอคิดถึง

A 
เหมือนได้กอดเธอในยามเช้า
D 
ผ่านแสงตะวันให้คลายหนาว
 
เมื่อม
A 
องไปบนที่ใบไม้
 
คล้ายจดห
D 
มายที่เธอฝากมา 
 
ผ่านสาย
A 
ลม
 
จะคอยนำท
D 
าง 
 
กลับบ้านเ
A 
รา
 
จะคอยนำท
D 
าง

 
เมื่อ
A 
มีเธออยู่ในใจ
 
แม้ทางจะไ
D 
กล 
 
ฉันไม่เคยเหงา
 
เมื่อม
A 
องไปบนที่สายธาร
 
ปรากฏเ
D 
งาของเธอเคียงข้างฉัน
 
ชี
A 
วิตยังคงไหลไป
 
เพียงแค่ใ
D 
จของเราไม่ไหลตาม
 
ไม่น
A 
าน 
 
ฉันจะกลับไป
 
จะไ
D 
หลไปตามสายธาร 
 
ของความคิดถึง

INSTRU | A | A | D | D |
INSTRU | A | A | D | D |

A 
ฟ้าเวลานี้จะบอกเวลา
D 
ว่าในไม่ช้าเราจะได้พบกัน
A 
เหมือนปลายภูเขาที่ปลอบโยนฉัน
 
ว่าใ
D 
จเจ้าเอย 
 
จงแข็งแกร่ง

A 
ฉันมองกังหันที่หมุนไปช้า
D 
เฝ้ารอสายลมให้หวนกลับมา
A 
ฉันฟังกังหันที่เอ่ยวาจา
 
ว่าเ
D 
ธอก็รอฉันอย่างนั้น

A 
  จะคอยนำท
D 
าง 
 
กลับบ้านเ
A 
รา
 
  จะคอยนำท
D 
าง..

 
เมื่อ
A 
มีเธออยู่ในใจ
 
แม้ทางจะไ
D 
กล 
 
ฉันไม่เคยเหงา
 
เมื่อม
A 
องไปบนที่สายธาร
 
ปรากฏเ
D 
งาของเธอเคียงข้างฉัน
 
ชี
A 
วิตยังคงไหลไป
 
เพียงแค่ใ
D 
จของเราไม่ไหลตาม
 
ไม่น
A 
าน 
 
ฉันจะกลับไป
 
จะไ
D 
หลไปตามสายธาร 
 
ของความคิดถึง

A 
เหมือนดวงดาวนั้นเป็นดวงตา
 
(จะคอยนำทาง)
 
D 
คล้ายดวงจันทร์นั้นเป็นรอยยิ้มของเธอ
 
(กลับบ้านเรา)
 
A 
เหมือนมีเสียงลมที่เอ่ยวาจา
 
(จะคอยนำท
D 
าง..)
 

A 
เหมือนดวงดาวนั้นเป็นดวงตา
 
(จะคอยนำทาง)
 
D 
คล้ายดวงจันทร์นั้นเป็นรอยยิ้มของเธอ
 
(กลับบ้านเรา)
 
A 
เหมือนมีเสียงลมที่เอ่ยวาจา
 
(จะคอยนำท
D 
าง..)
 

OUTRO | A | A | D | D |
OUTRO | A | A | D | D |
(จะคอยนำทาง..)
(กลับบ้านเรา)
(Fade out..)

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites