INTRO | C | Em | Dm | G |
( เอ่อเออเอิ่งเอย… )

 
ตกห
C 
ลุมรัก
Em 
เธอเข้าแล้ว 
 
ยอม
F 
พลีทั้งหมด
G 
หัวใจ
C 
ใจมัน
Em 
หวั่นไหว 
 
ทุก
Dm 
ครั้งที่เธอมอ
G 
งมา
F 
หากบุญมี
Fm 
   
 
และ
Em 
วาสนา
Am 
นำพา
 
พ่อ
Dm 
เนื้อทองให้เธอจงหันมอ
G 
งมา

Dm 
โอม..เสน่ห์เมตตาจง
Em 
เกิดแกฉัน
 
หญิงส
F 
าวนับร้อยนับพัน 
 
เธออย่าไ
G 
ด้แล

 
ให้ฉันง
F 
ามดั่งนางบุษบา 
 
ดวง
Em 
ตาสุกใสดั่ง
Am 
จันทร์ฉาย
 
ชาย
Dm 
เห็นก็ทนไม่ไ
G 
ด้รำพึงคิด
C 
ถึงแต่เพียงหน้าฉัน
 
ข้าวอยู่ใน
F 
คอก็ให้ลืมก
G 
ลืน
 
ให้นอนสะ
Em 
อื้นคิดถึงทุก
Am 
คืนวัน
 
โอมจง
Dm 
รักและมีแค่
G 
ฉันอย่าได้เป
C 
ลี่ยนใจ

INSTRU | F | Em | Dm | G |
INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C |
( เอ่อเออเอิ่งเอย… )

Dm 
โอม..เสน่ห์เมตตาจง
Em 
เกิดแกฉัน
 
หญิงส
F 
าวนับร้อยนับพัน 
 
เธออย่าไ
G 
ด้แล

 
ให้ฉันง
F 
ามดั่งนางบุษบา 
 
ดวง
Em 
ตาสุกใสดั่ง
Am 
จันทร์ฉาย
 
ชาย
Dm 
เห็นก็ทนไม่ไ
G 
ด้รำพึงคิด
C 
ถึงแต่เพียงหน้าฉัน
 
ข้าวอยู่ใน
F 
คอก็ให้ลืมก
G 
ลืน
 
ให้นอนสะ
Em 
อื้นคิดถึงทุก
Am 
คืนวัน
 
โอมจง
Dm 
รักและมีแค่
G 
ฉันอย่าได้เป
C 
ลี่ยนใจ

 
ให้ฉันง
F 
ามดั่งนางบุษบา 
 
ดวง
Em 
ตาสุกใสดั่ง
Am 
จันทร์ฉาย
 
ชาย
Dm 
เห็นก็ทนไม่ไ
G 
ด้รำพึงคิด
C 
ถึงแต่เพียงหน้าฉัน
 
ข้าวอยู่ใน
F 
คอก็ให้ลืมก
G 
ลืน
 
ให้นอนสะ
Em 
อื้นคิดถึงทุก
Am 
คืนวัน
 
โอมจง
Dm 
รักและมีแค่
G 
ฉันอย่าได้เป
C 
ลี่ยนใจ

 
โอมจง
Dm 
รักและมีแค่
G 
ฉัน.. 
 
อย่าได้เป
C 
ลี่ยนใจ

OUTRO | C | Em | Dm | G | C |
( เอ่อเออเอิ่งเอย… )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites