INTRO | F | Em | Dm G | C |
INTRO | F | Em | Dm | G |

 
สิกลับ
Dm 
มาเฮ็ดหยัง 
 
คนที่
Em 
เฮ็ดให้ใจพัง
 
จากไปแ
F 
ล้วอย่ามาเหล่าความหลังอย่ามาทำร้
G 
ายใจ

 
หัว
Am 
ใจที่พังไปแล้ว 
 
บ่มี
Em 
แววสิคืนม
Am 
าได้
 
สิ่งไ
Dm 
ด๋ที่อ้ายเฮ็ดไ
G 
ว้ 
 
น้องบ่เค
C 
ยลืม

 
กลับมาเ
F 
ว้านำกัน 
 
เฮ็ดทุก
Em 
อย่างให้คือเก่า
 
หัว
Dm 
ใจกับเรื่องของเ
G 
ฮาบ่คือเก่า
C 
อีกแล้ว 
 
 
E 
 
ตอน
F 
นั้นกะฮักอ้ายห
G 
ลาย 
 
ตอ
Em 
นนี้แล้วมัน
Am 
บ่ใช่
 
ให้
Dm 
อ้ายคืนกลับไ
G 
ปหาคนให
C 
ม่สา

 
เป็นหยังบ่คิด
F 
ดีๆ 
 
ก่อนสิไปมี
Em 
คนใหม่
 
มื้อ
Dm 
นั้นที่ยื้อเอา
G 
ไว้คือบ่แคร์ใ
C 
จกัน
Em 
แน่
 
มาฮอดมื้อ
F 
นี้สิขอคืนดี
Fm 
ง่ายๆ
 
บ่คิดเห็น
Em 
ใจของคนเจ็
Am 
บแน่
 
กว่าแผล
Dm 
ใจของคนที่
G 
แพ้สิดีมันโดนปา
C 
นได๋

INSTRU | F | Em | Dm G | C |
INSTRU | F | Em Am | Dm | F G |

 
กลับมาเ
F 
ว้านำกัน 
 
เฮ็ดทุก
Em 
อย่างให้คือเก่า
 
หัว
Dm 
ใจกับเรื่องของเ
G 
ฮาบ่คือเก่า
C 
อีกแล้ว 
 
 
E 
 
ตอน
F 
นั้นกะฮักอ้ายห
G 
ลาย 
 
ตอ
Em 
นนี้แล้วมัน
Am 
บ่ใช่
 
ให้
Dm 
อ้ายคืนกลับไ
G 
ปหาคนให
C 
ม่สา

 
เป็นหยังบ่คิด
F 
ดีๆ 
 
ก่อนสิไปมี
Em 
คนใหม่
 
มื้อ
Dm 
นั้นที่ยื้อเอา
G 
ไว้คือบ่แคร์ใ
C 
จกัน
Em 
แน่
 
มาฮอดมื้อ
F 
นี้สิขอคืนดี
Fm 
ง่ายๆ
 
บ่คิดเห็น
Em 
ใจของคนเจ็
Am 
บแน่
 
กว่าแผล
Dm 
ใจของคนที่
G 
แพ้สิดีมันโดนปา
C 
นได๋

 
เป็นหยังบ่คิด
F 
ดีๆ 
 
ก่อนสิไปมี
Em 
คนใหม่
 
มื้อ
Dm 
นั้นที่ยื้อเอา
G 
ไว้คือบ่แคร์ใ
C 
จกัน
E 
แน่
 
มาฮอดมื้อ
F 
นี้สิขอคืนดี
Fm 
ง่ายๆ
 
บ่คิดเห็น
Em 
ใจของคนเจ็
Am 
บแน่
 
กว่าแผล
Dm 
ใจของคนที่
G 
แพ้สิดีมันโดนปา
C 
นได๋

 
กว่าแผล
Am 
ใจขอ
D/F# 
งคนที่
Dm 
แพ้..
G 
.
 
สิดีมันโดนปานได๋..
 

OUTRO | F | Em Am | Dm G | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites