ไปอยู่ที่ไ
F 
หน 
 
รู้ห
C 
ม้ายว่าคิด
Dm 
ถึง
 
วันวานอันหวาน
Bb 
ซึ้ง 
 
ที่ผ่าน
C 
มาเธอลืมแล้วห
F 
ม้าย
 
อยู่ไ
Bb 
กลกันอย่าง
C 
นี้ 
 
พี่บ่
F 
าวเหมือ
C/E 
นอิบ้า
Dm 
ตาย
 
รู้ห
Bb 
ม้าย.. 
 
หัวใ
C 
จพี่คิดถึงเ
F 
ธอ 
 
 
C 

INSTRU | F C | Dm | Bb C | F | C |

 
นานมาแ
F 
ล้ว 
 
ไม่มีเ
C 
ธออยู่เคียง
Dm 
ข้าง
 
มันอ้างว้
F 
าง 
 
เหงาเหลือเ
C 
กิน 
 
เธอรู้
Dm 
หม้าย
 
จากกันไ
Bb 
ปตั้งหลาย
C 
ปี 
 
ข่าวค
F 
ราวก็เงียบ
Dm 
หาย
 
อย่าใจ
Bb 
ร้าย..กับ
C 
คนที่ยังเ
F 
ฝ้ารอ 
 
 
C 

 
ยังจำได้ห
F 
ม้าย 
 
คำสัญ
C 
ญาของเราสอ
Dm 
งคน
 
ว่าจะรัก
F 
กัน..ไป
C 
จนสิ้นลมหา
Dm 
ยใจ
 
แต่
Bb 
มาในวัน
C 
นี้ 
 
เมื่อเ
F 
ราสองต้องห่าง
Dm 
ไกล
 
ป่าน
Bb 
นี้เธอเป็นอย่าง
C 
ไร 
 
อยากรู้ข่าวค
F 
ราว.. 
 
 
C 

 
ไปอยู่ที่ไ
F 
หน 
 
รู้ห
C 
ม้ายว่าคิด
Dm 
ถึง
 
วันวานอันหวาน
Bb 
ซึ้ง 
 
ที่ผ่าน
C 
มาเธอลืมแล้วห
F 
ม้าย
 
อยู่ไ
Bb 
กลกันอย่าง
C 
นี้ 
 
พี่บ่
F 
าวเหมือน
 
อิบ้า
Dm 
ตาย
 
รู้ห
Bb 
ม้าย.. 
 
หัวใ
C 
จพี่คิดถึงเ
F 
ธอ

INSTRU | F C | Dm | Bb C | F |
INSTRU | Bb C | F C/E Dm | Bb C | F C |

 
ฝากสา
F 
ยลม..ที่
C 
พัดผ่านในคื
Dm 
นนี้
 
ฝากความ
Bb 
รัก 
 
ความหวัง
C 
ดี 
 
ผ่านล
F 
มไป
 
ให้ช่วย
Bb 
ย้ำ 
 
ช่วยเ
C 
ตือน 
 
ว่าอีก
F 
ฝั่งของท้องฟ้
Dm 
าไกล
 
ยัง
Bb 
มีคนที่ห่วงใ
C 
ยรอเธอเส
F 
มอ.. 
 
 
C 

 
ไปอยู่ที่ไ
F 
หน 
 
รู้ห
C 
ม้ายว่าคิด
Dm 
ถึง
 
วันวานอันหวาน
Bb 
ซึ้ง 
 
ที่ผ่าน
C 
มาเธอลืมแล้วห
F 
ม้าย
 
อยู่ไ
Bb 
กลกันอย่าง
C 
นี้ 
 
พี่บ่
F 
าวเหมือน
 
อิบ้า
Dm 
ตาย
 
รู้ห
Bb 
ม้าย.. 
 
หัวใ
C 
จพี่คิดถึงเ
F 
ธอ

 
อยู่ไ
Bb 
กลกันอย่าง
C 
นี้
 
พี่บ่
F 
าวคิด
C/E 
ถึงแทบบ้า
Dm 
ตาย
 
อย่าใจ
Bb 
ร้าย.. 
 
กับ
C 
คนที่ยังเฝ้
F 
ารอ

OUTRO | Bb C | F |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites