ไม่มีคำแ
Bb 
ก้ตัว 
 
กับคนที่ชั่วอย่า
F 
งฉัน
 
ถูกแล้วที่เธอ
Gm 
ทิ้งกัน 
 
เพราะฉันทำเธอต้องเสี
Eb 
ยใจ
 
มันไม่มีคำแ
Bb 
ก้ตัว 
 
กับคนที่ทำให้เธอหมดค
F 
วามไว้ใจ
 
สำนึกใน
Eb 
วันที่สายไป.. 
 
 
Ebm 
Cm 
คงไม่มีความห
F 
มาย 
 
สุดท้ายต้องใ
Bb 
ช้กรรม

INSTRU | Bb | F | Gm | Eb F |

Bb 
  สำนึกได้ในวันนี้ 
 
 
F 
  รู้ตัวดีว่ามันสายไป
Gm 
  ความผิดฉันเองไม่โทษใคร 
 
 
Eb 
ที่ทำให้เธอมีน้ำตา
Bb 
  เพิ่งเข้าใจในวันไม่
F 
มีเธอ 
 
ขอโทษเธอที่ผิดสัญญา
Gm 
  หลอกเธอตลอดมา 
 
สุด
Eb 
ท้ายเธอจาก
F 
ลาฉันจึงได้เข้
Bb 
าใจ 
 
 
F 

 
มีแต่ผิด
Cm 
หวังที่ทำร้ายเธอ
 
ฉันอยากกอด
Dm 
เธอและขอโทษที่
Gm 
ผ่านมา
 
แต่ตอน
Eb 
นี้คงไม่มีเวลา 
 
หมดปัญญาจะ
F 
รั้งเธอ

 
ไม่มีคำแ
Bb 
ก้ตัว 
 
กับคนที่ชั่วอย่า
F 
งฉัน
 
ถูกแล้วที่เธอ
Gm 
ทิ้งกัน 
 
เพราะฉันทำเธอต้องเสี
Eb 
ยใจ
 
มันไม่มีคำแ
Bb 
ก้ตัว 
 
กับคนที่ทำให้เธอหมดค
F 
วามไว้ใจ
 
สำนึกใน
Eb 
วันที่สายไป.. 
 
 
Ebm 
 
มัน
Cm 
คงไม่มีความห
F 
มาย 
 
สุดท้ายต้องใช้กรรม

INSTRU | Gm | Eb | Gm | F |
INSTRU | Bb | F | Gm | Eb |
INSTRU | Bb | F | Eb Ebm | Cm F |

 
มีแต่ผิด
Cm 
หวังที่ทำร้ายเธอ
 
ฉันอยากกอด
Dm 
เธอและขอโทษที่
Gm 
ผ่านมา
 
แต่ตอน
Eb 
นี้คงไม่มีเวลา 
 
หมดปัญญาจะ
F 
รั้งเธอ

 
ไม่มีคำแ
Bb 
ก้ตัว 
 
กับคนที่ชั่วอย่า
F 
งฉัน
 
ถูกแล้วที่เธอ
Gm 
ทิ้งกัน 
 
เพราะฉันทำเธอต้องเสี
Eb 
ยใจ
 
มันไม่มีคำแ
Bb 
ก้ตัว 
 
กับคนที่ทำให้เธอหมดค
F 
วามไว้ใจ
 
สำนึกใน
Eb 
วันที่สายไป.. 
 
 
Ebm 
 
มัน
Cm 
คงไม่มีความห
F 
มาย 
 
สุดท้ายต้องใ
Bb 
ช้กรรม

 
ไม่มีคำแ
Bb 
ก้ตัว 
 
กับคนที่ชั่วอย่า
F 
งฉัน
 
ถูกแล้วที่เธอ
Gm 
ทิ้งกัน 
 
เพราะฉันทำเธอต้องเสี
Eb 
ยใจ
 
มันไม่มีคำแ
Bb 
ก้ตัว 
 
กับคนที่ทำให้เธอหมดค
F 
วามไว้ใจ
 
สำนึกใน
Eb 
วันที่สาย.. 
 
 
Ebm 
 
มัน
Cm 
คงไม่มีความห
F 
มาย.. 
 
สุดท้ายต้องใ
Bb 
ช้กรรม

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites