INTRO | Am | G | F | G |
INTRO | F | G | C | Am |
INTRO | F | G | C | E | E |

Am 
เด็กสิบเจ็ดสิบแปด 
 
ตัวเท่าแต็ดชาวหิต
 
ใคร่ครวญกันสัก
G 
หิด 
 
ก่อนที่คิดจะมีแฟน
Am 
เจ้าอยู่ในภาวะ 
 
พึ่งพาตนเองไม่ได้
 
อย่าทำพ่อแม่วุ่นว
G 
าย 
 
ส่งทั้งลูกเลี้ยงทั้ง
Am 
หลาน

 
สังคม
Dm 
วันนี้ อิอี อิอีอิ โว้โอ้โวโอ
Am 
โอ่
 
บางหน้า
Dm 
ตาดี อิอี อิอีอิ โว้โอ้โวโอ
Am 
โอ่

 
โตแต่
F 
ตัว 
 
แต่ใจยังเ
G 
ด็ก
 
กลับบ้านรุ่งแ
C 
พ็คเป็นเด็กใจ
Am 
แตก
 
เบี้ยไม่
F 
พอ 
 
เอาตัวเข้าแ
G 
ลก
 
น่าทุบให้หัวแ
C 
หก 
 
ใครสั่งใคร
Am 
สอน
 
บ้างก็ติดเ
F 
พื่อน 
 
ติดเกมติด
G 
ยา
 
ชอบสร้างปัญ
C 
หา 
 
ให้กับสัง
E 
คม

Dm 
แต่พออยู่กับเพื่อนพ่อแม่เตือนก็ทำเป็นลืม
 
เงินไม่
F 
พอก็ต้องกู้ยืม
 
เที่ยวกลางคืนมันต้องกินเหล้า
 
 
กลับห้อง
C 
พักมานั่งหน้าเศร้า
 
 
บางทีข้าวล่ะไม่มีจะแ
G 
ดก

 
บาง
Dm 
คนก็กรีดยางจ้าง 
 
รู้ไว้บ้างกิโลเท่าใด
 
แบ่งหก
F 
สี่มันจะสิ้นใจจะขี่บิ๊กไบค์จะทำไงหว่า
 
พ่ออยู่บ้
C 
านขี่ยามาฮ่า 
 
เมทนางพญาสองคน
G 
แม่มึง
 
กับแม่
E 
มึง ขี่นางพญากับแม่มึง ขี่นางพญากับแม่มึง
 
ขี่กับแม่มึง กับแม่มึง กับแม่มึง กับแม่มึง
 

 
สังคม
Dm 
วันนี้ อิอี อิอีอิ โว้โอ้โวโอ
Am 
โอ่
 
บางหน้า
Dm 
ตาดี อิอี อิอีอิ โว้โอ้โวโอ
Am 
โอ่

 
โตแต่
F 
ตัว 
 
แต่ใจยังเ
G 
ด็ก
 
กลับบ้านรุ่งแ
C 
พ็คเป็นเด็กใจ
Am 
แตก
 
เบี้ยไม่
F 
พอ 
 
เอาตัวเข้าแ
G 
ลก
 
น่าทุบให้หัวแ
C 
หก 
 
ใครสั่งใคร
Am 
สอน
 
บ้างก็ติดเ
F 
พื่อน 
 
ติดเกมติด
G 
ยา
 
ชอบสร้างปัญ
C 
หา 
 
ให้กับสัง
E 
คม

Dm 
แต่พออยู่กับเพื่อนพ่อแม่เตือนก็ทำเป็นลืม
 
เงินไม่
F 
พอก็ต้องกู้ยืม
 
เที่ยวกลางคืนมันต้องกินเหล้า
 
 
กลับห้อง
C 
พักมานั่งหน้าเศร้า
 
 
บางทีข้าวล่ะไม่มีจะแ
G 
ดก

 
บาง
Dm 
คนก็กรีดยางจ้าง 
 
รู้ไว้บ้างกิโลเท่าใด
 
แบ่งหก
F 
สี่มันจะสิ้นใจจะขี่บิ๊กไบค์จะทำไงหว่า
 
พ่ออยู่บ้
C 
านขี่ยามาฮ่า 
 
เมทนางพญาสองคน
G 
แม่มึง
 
กับแม่
E 
มึง ขี่นางพญากับแม่มึง ขี่นางพญากับแม่มึง
 
ขี่กับแม่มึง กับแม่มึง กับแม่มึง กับแม่มึง
 

OUTRO | F G | Am | F G | E | E |
OUTRO | Dm | Dm | Am | Am |
OUTRO | Dm | Dm | E | E |

 
สังคม
Dm 
วันนี้ อิอี อิอีอิ โว้โอ้โวโอ
Am 
โอ่
 
บางหน้า
Dm 
ตาดี อิอี อิอีอิ โว้โอ้โวโอ
Am 
โอ่

 
โตแต่
F 
ตัว 
 
แต่ใจยังเ
G 
ด็ก
 
กลับบ้านรุ่งแ
C 
พ็คเป็นเด็กใจ
Am 
แตก
 
เบี้ยไม่
F 
พอ 
 
เอาตัวเข้าแ
G 
ลก
 
น่าทุบให้หัวแ
C 
หก 
 
ใครสั่งใคร
Am 
สอน
 
บ้างก็ติดเ
F 
พื่อน 
 
ติดเกมติด
G 
ยา
 
ชอบสร้างปัญ
C 
หา 
 
ให้กับสัง
E 
คม

Dm 
แต่พออยู่กับเพื่อนพ่อแม่เตือนก็ทำเป็นลืม
 
เงินไม่
F 
พอก็ต้องกู้ยืม
 
เที่ยวกลางคืนมันต้องกินเหล้า
 
 
กลับห้อง
C 
พักมานั่งหน้าเศร้า
 
 
บางทีข้าวล่ะไม่มีจะแ
G 
ดก

 
บาง
Dm 
คนก็กรีดยางจ้าง 
 
รู้ไว้บ้างกิโลเท่าใด
 
แบ่งหก
F 
สี่มันจะสิ้นใจจะขี่บิ๊กไบค์จะทำไงหว่า
 
พ่ออยู่บ้
C 
านขี่ยามาฮ่า 
 
เมทนางพญาสองคน
G 
แม่มึง
 
กับแม่
E 
มึง ขี่นางพญากับแม่มึง ขี่นางพญากับแม่มึง
 
ขี่กับแม่มึง กับแม่มึง กับแม่มึง กับแม่มึง
 

OUTRO | F | G | C | Am |
OUTRO | F | G | C | E | E | E | Am |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites