Tune to Eb
INTRO | C G/B | Am G |
INTRO | F Em | Dm G |

C 
  ในค่ำคืน
G/B 
นี้มีแสงจันทร์แวว
Am 
วาว
 
  แนมเบิ่งด
G 
าวอยู่เถิ่ง
F 
ฟ้า
 
  เฮ็ดให้ใ
Em 
จของผู้
Dm 
ข้า 
 
คิดฮ
G 
อดผู้สาว
C 
  คิดฮอด
G/B 
ตอนที่เคยได้เคาท์
Am 
ดาวน์
 
  ในคืนที่ห
G 
นาวมีเจ้าคอยก
F 
อดไว้
 
  ให้
Em 
อุ่นใจ
Dm 
   
 
ในค่ำคืน
G 
นั้น

F 
  เปลี่ยนผันไปเพียงเวลา
Em 
  แต่ใจข่อยยังศรัทธา
 
  ยังฮัก
Dm 
เจ้าคือเก่าเท่า
F 
ฟ้า
 
  บ่เปลี่ยนแ
G 
ปลง

 
ในคืนที่ดาวเต็ม
C 
ฟ้า 
 
ใจข่อยยังปาร
G/B 
ถนา
 
เพียงเจ้าคนเดียวนั้
Am 
นมา สบตา ให้ดวงดารา
 
จันท
F 
รา 
 
อยู่เทิง
G 
ฟ้าช่วยเป็นพ
C 
ยาน
 
ข่อยนี้เพียงฮักเจ้า
G/B 
ตลอดกาล
 
สิฮักเพียงเจ้าคนเดียวให้เ
Am 
นิ่นนาน
F 
จนชีพสังข
G 
าร 
 
สิพาลมลาย

INSTRU | C G/B | Am G |
INSTRU | F Em | Dm G |

C 
  คิคฮอดเจ้า
G/B 
หลายยามสายลมแว่
Am 
วมา
 
  ฝากลมห
G 
นาวให้พัดไปบอก
F 
ว่า
 
  อากาศ
Em 
หนาว 
 
แล้ว
Dm 
หนา 
 
ให้ฟ้
G 
าวมากอด
C 
  ให้ดาว
G/B 
วนี้นำทางเจ้
Am 
าไป
 
  ยามหลับไ
G 
หลให้ใจเจ้า
F 
คิดฮอด
 
  คน
Em 
ที่กอด
Dm 
   
 
ในค่ำคืน
G 
นั้น

F 
  เปลี่ยนผันไปเพียงเวลา
Em 
  แต่ใจข่อยยังศรัทธา
 
  ยังฮัก
Dm 
เจ้าคือเก่าเท่า
F 
ฟ้า
 
  บ่เปลี่ยนแ
G 
ปลง

 
ในคืนที่ดาวเต็ม
C 
ฟ้า 
 
ใจข่อยยังปาร
G/B 
ถนา
 
เพียงเจ้าคนเดียวนั้
Am 
นมา สบตา ให้ดวงดารา
 
จันท
F 
รา 
 
อยู่
G 
ฟ้าช่วยเป็นพ
C 
ยาน
 
ข่อยนี้สิเพียงฮักเจ้า
G/B 
ตลอดกาล
 
สิฮักเพียงเจ้าคนเดียวให้เ
Am 
นิ่นนาน
F 
จนชีพสังข
G 
าร 
 
สิพาลมลาย

 
ในคืนที่ดาวเต็ม
C 
ฟ้า 
 
ใจข่อยยังปาร
G/B 
ถนา
 
เพียงเจ้าคนเดียวนั้
Am 
นมา สบตา ให้ดวงดารา
 
จันท
F 
รา 
 
อยู่เทิง
G 
ฟ้าช่วยเป็นพ
C 
ยาน
 
ข่อยนี้เพียงฮักเจ้า
G/B 
ตลอดกาล
 
สิฮักเพียงเจ้าคนเดียวให้เ
Am 
นิ่นนาน 
 
 
F 

 
ในคืนที่ดาวเต็ม
C 
ฟ้า 
 
ใจข่อยยังปาร
G/B 
ถนา
 
เพียงเจ้าคนเดียวนั้
Am 
นมา สบตา ให้ดวงดารา
 
จันท
F 
รา 
 
อยู่
G 
ฟ้าช่วยเป็นพ
C 
ยาน
 
ข่อยนี้เพียงฮักเจ้า
G/B 
ตลอดกาล
 
สิฮักเพียงเจ้าคนเดียวให้เ
Am 
นิ่นนาน
F 
จนชีพสังข
G 
าร..  
 
สิพาลมล
C 
าย

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites