ฉ้อราษฎร์บังหลวง – นนท์ คำนม, อ๊อฟ สงกรานต์, T-REX


INTRO | Bm | A | G | F# | ( 2 Times )

Bm 
  วิปโยคเภท
ภัยอันใดกัน
  เหงา เงียบเหงา หมดห
วังและวังเวง
Bm 
  ไร้ซึ่งสุนทรี 
 
ศิ
ลปินไร้บรรเลง
  ช่างสุดแสน 
 
น่าเศร้
F# 
าใจ

Bm 
  ทุกหัวเมืองเกิดโ
รคระบาด
  ใยคนตายทุก
วันน่าอนาถ
Bm 
  เด็ก ชรา คนพิก
าร 
 
คนแก่
  นั้นกำลังอดอ
F# 
ยาก 
 
หิวโหย
 
และใครจะสนใจ..
 

INSTRU | Bm | A | G | F# | F# |

Bm 
  และใครเล่าใคร 
 
มูมม
ามกันเสียจริง
  ฉีกยิ้มกระหยิ่ม 
 
หัวเ
ราะบนความตาย
Bm 
  ชูสองนิ้ว 
 
ปีศา
จสัตว์นรก 
 
ขุมใดกัน
  เสวยอำนาจ 
 
อย่างไม่
F# 
รู้ร้อนหนาว

Bm 
  และใครเล่าใคร 
 
มูมม
ามกันเสียจริง
  ฉีกยิ้มกระยิ่ม 
 
หัวเ
ราะบนความตาย
Bm 
  ชูสองนิ้ว 
 
ปีศา
จสัตว์นรก 
 
ขุมใดกัน
  เสวยอำนาจ 
 
อย่างไม่
F# 
รู้ร้อนหนาว

 
ฉ้อราษฎร์บังห
ลวง
 
ยมบ
าล 
 
รอรับท่าน
อยู่
 
ฉ้อราษฎร์บัง
Bm 
หลวง
 
เวรก
รรมจะตามทัน 
 
สักวั
F# 
นหนึ่ง

  ไฟนรก 
 
จะแผดเผา
  ปฐพี 
 
จะสูบกลืน
  ชดใช้กรรม 
 
ไม่สิ้นสุด
F# 
  ตลอดกาล

  ไฟนรก 
 
จะแผดเผา
  ปฐพี 
 
จะสูบกลืน
  ชดใช้กรรม 
 
ไม่สิ้นสุด
F# 
  ตลอดกาล

  ไฟนรก 
 
จะแผดเผา
  ปฐพี 
 
จะสูบกลืน
  ชดใช้กรรม 
 
ไม่สิ้นสุด
F# 
  ตลอดกาล

Bm 
  ชดใช้กรรม 
 
ไม่สิ้
นสุด
  ตลอดกาล
F# 

Bm 
  ชดใช้กรรม 
 
ไม่สิ้
นสุด
  ตลอดกาล.. 
 
 
F# 

 
ตลอดกาล..
Bmaj7