INTRO | Bm G | D A | Bm G | D/F# A |
INTRO | Bm G | D A | Bm G | D/F# A |
INTRO | Bm G | D A | Bm G | D F#m |
INTRO | Bm G | D A | Bm G | D F#m |
INTRO | Bm G | D A |

Bm 
สายตาเธอ 
 
ที่อ่อยที่จ้
G 
องมองมา
 
อยากจะสื่อส
A 
าร 
 
ด้วยคำว่าอ
Bm 
ะไร
Bm 
จ้องจะฉก 
 
หรือจะกิน
G 
ฉันให้ได้
 
หรือว่าเ
A 
ธอ 
 
กำลังมีใจใ
Bm 
ห้กัน

Bm 
แก้วในมือ 
 
แค่ถือมันไ
G 
ม่ออกฤทธิ์
 
รีบใช้
A 
สิทธิ์ 
 
มาชนกั
Bm 
บฉัน
Bm 
เซนส์ฉันบอก 
 
เธอก็น่าโ
G 
ดนเหมือนกัน
 
โดนใจ
A 
ฉัน 
 
แล้วจะรออะ
F#7 
ไร

Bm 
กติกา 
 
ก็
G 
แค่แ
D 
ฟร์ๆ 
 
ง่
A 
ายๆ
 
ถ้าไม่โ
Bm 
สดให้เงียบไ
G 
ป 
 
ถ้าโ
D 
สดก็เข้
F#m 
ามา
 
พูดว่
Bm 
ารักคำเ
G 
ดียว 
 
ไม่ต้องเ
D 
สียเว
A 
ลา
 
ฉันจะ
Bm 
พาเธอไป
G 
ดูหัว
D 
ใจ
F#m 

 
ว่ามัน
Bm 
จะเผ็ดร้
G 
อน 
 
อ้อนเธอไ
D 
ด้สำเ
A 
ร็จ
 
หรือจะ
Bm 
เด็ดตอบโ
G 
จทย์เธอไ
D 
หม
F#m 
 
ถ้ามันเ
Bm 
วิร์คก็
G 
คบ 
 
ถ้าไม่เ
D 
วิร์คก็จบไ
A 
 
เอาแ
Bm 
ค่นี้..ง่
G 
ายๆ 
 
 
F#7 
 
กติกาการเป็นแฟนกัน..
 

INSTRU | Bm G | D A | Bm G | D F#m |
INSTRU | Bm G | D A | Bm G | D F#m |

Bm 
ยุคของแพง 
 
ก็มีแค่ใ
G 
จแดงๆ
 
ที่พอจะแ
A 
บ่งเพื่อปลอบ
Bm 
โยนความเหงา
Bm 
ทิ้งมันไปอะไรที่
G 
ทำให้เศร้า
 
เติมดี
A 
กรี 
 
เติมชีวิตให้สำ
Bm 
ราญ

Bm 
แก้วในมือ 
 
แค่ถือมันไ
G 
ม่ออกฤทธิ์
 
รีบใช้
A 
สิทธิ์ 
 
มาชนกั
Bm 
บฉัน
Bm 
เซนส์ฉันบอก 
 
เธอก็น่าโ
G 
ดนเหมือนกัน
 
โดนใจ
A 
ฉัน 
 
แล้วจะรออะ
F#7 
ไร

Bm 
กติกา 
 
ก็
G 
แค่แ
D 
ฟร์ๆ 
 
ง่
A 
ายๆ
 
ถ้าไม่โ
Bm 
สดให้เงียบไ
G 
ป 
 
ถ้าโ
D 
สดก็เข้
F#m 
ามา
 
พูดว่
Bm 
ารักคำเ
G 
ดียว 
 
ไม่ต้องเ
D 
สียเว
A 
ลา
 
ฉันจะ
Bm 
พาเธอไป
G 
ดูหัว
D 
ใจ
F#m 

 
ว่ามัน
Bm 
จะเผ็ดร้
G 
อน 
 
อ้อนเธอไ
D 
ด้สำเ
A 
ร็จ
 
หรือจะ
Bm 
เด็ดตอบโ
G 
จทย์เธอไ
D 
หม
F#m 
 
ถ้ามันเ
Bm 
วิร์คก็
G 
คบ 
 
ถ้าไม่เ
D 
วิร์คก็จบไ
A 
 
เอาแ
Bm 
ค่นี้..ง่
G 
ายๆ 
 
 
F#7 
 
กติกาการเป็นแฟนกัน..
 

INSTRU | Bm G | D A | Bm G | D F#m |
INSTRU | Bm G | D A | Bm G | F# | F# | F# |

Bm 
กติกา 
 
ก็
G 
แค่แ
D 
ฟร์ๆ 
 
ง่
A 
ายๆ
 
ถ้าไม่โ
Bm 
สดให้เงียบไ
G 
ป 
 
ถ้าโ
D 
สดก็เข้
F#m 
ามา
 
พูดว่
Bm 
ารักคำเ
G 
ดียว 
 
ไม่ต้องเ
D 
สียเว
A 
ลา
 
ฉันจะ
Bm 
พาเธอไป
G 
ดูหัว
D 
ใจ
F#m 

 
ว่ามัน
Bm 
จะเผ็ดร้
G 
อน 
 
อ้อนเธอไ
D 
ด้สำเ
A 
ร็จ
 
หรือจะ
Bm 
เด็ดตอบโ
G 
จทย์เธอไ
D 
หม
F#m 
 
ถ้ามันเ
Bm 
วิร์คก็
G 
คบ 
 
ถ้าไม่เ
D 
วิร์คก็จบไ
A 
 
เอาแ
Bm 
ค่นี้..ง่
G 
ายๆ 
 
 
F#7 
 
กติกาการเป็นแฟนกัน..
 

OUTRO | Bm G | D A | Bm G | D F#m |
OUTRO | Bm G | D A | Bm G | D F#m |
OUTRO | Bm G | D A | Bm G | D/F# A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites