INTRO | C | Em | Am | F |
INTRO | C | Em | Am | F |

 
เจ็
บจนว่าสิทนพิษบาดแผลบ่ได้
 
ฮ้อ
Em 
งจนว่า 
 
เริ่มบ่มีน้ำตาให้ไหล
 
จัก
Am 
สิเฮ็ดแนวใด๋ 
 
อยากลืมหน้าคนหลายใจคนนั้

 
ก่อนเค
ยมีกันและกัน 
 
ได้พึ่งพิง
 
ได้เจ
Em 
อคนใหม่ 
 
แล้วทิ้งคนเก่าอย่างฉัน
 
Am 
าที่เพิ่งทางใจ 
 
จากนี้บ่มีผู้ใดเคียงข้า
งกัน

 
พน
Dm 
มมือ 
 
เงยหน้ามองฟ้า
 
ขอพร
Em 
จากเทวดาอยู่บนสวรรค์
 
มื้อนี้
ดลบันดาลให้ต้องเลิกกัน
 
กะขอ
จงเฮ็ดให้ลืมได้ง่ายดาย..

 
สาธุเด
อ 
 
ให้ได้พบได้
Em 
เจอ..
 
คนที่ดีกว่าเ
Am 
ธอ ที่ใจบ่ดำคือขี้ถ่
าน..
 
อย่าได้พบได้
เจอ..คนที่ฮักเพื่อผ่า
Em 
 
อย่าได้มีอาก
Dm 
าร ทรมานสิเป็นสิตา
 
สาธุเด
อ 
 
ความทรงจำเรื่อง
Em 
เธอ
 
ใจที่ฮักเส
Am 
มอ ก็ขอให้ลืมมันได้ง่า
ยๆ..
 
ให้เหมือนที่เธอลืม
กัน 
 
คิดเสียว่าฝัน
Em 
ไป
 
เซาฮ้อ
Dm 
งไห้.. 
 
 
สาธุเด

INSTRU | C | Em | Am | F G |
INSTRU | C Em | Am G |
INSTRU | F Em | Dm G | C |

 
พน
Dm 
มมือ 
 
เงยหน้ามองฟ้า
 
ขอพร
Em 
จากเทวดาอยู่บนสวรรค์
 
มื้อนี้
ดลบันดาลให้ต้องเลิกกัน
 
กะขอ
จงเฮ็ดให้ลืมได้ง่ายดาย..

 
สาธุเด
อ 
 
ให้ได้พบได้
Em 
เจอ..
 
คนที่ดีกว่าเ
Am 
ธอ ที่ใจบ่ดำคือขี้ถ่
าน..
 
อย่าได้พบได้
เจอ..คนที่ฮักเพื่อผ่า
Em 
 
อย่าได้มีอาก
Dm 
าร ทรมานสิเป็นสิตา
 
สาธุเด
อ 
 
ความทรงจำเรื่อง
Em 
เธอ
 
ใจที่ฮักเส
Am 
มอ ก็ขอให้ลืมมันได้ง่า
ยๆ..
 
ให้เหมือนที่เธอลืม
กัน 
 
คิดเสียว่าฝัน
Em 
ไป
 
เซาฮ้อ
Dm 
งไห้.. 
 
 

 
สาธุเด
อ 
 
ให้ได้พบได้
Em 
เจอ..
 
คนที่ดีกว่าเ
Am 
ธอ ที่ใจบ่ดำคือขี้ถ่
าน..
 
อย่าได้พบได้
เจอ..คนที่ฮักเพื่อผ่า
Em 
 
อย่าได้มีอาก
Dm 
าร ทรมานสิเป็นสิตา
 
สาธุเด
อ 
 
ความทรงจำเรื่อง
Em 
เธอ
 
ใจที่ฮักเส
Am 
มอ ก็ขอให้ลืมมันได้ง่า
ยๆ..
 
ให้เหมือนที่เธอลืม
กัน 
 
คิดเสียว่าฝัน
Em 
ไป
 
เซาฮ้อ
Dm 
งไห้.. 
 
 
สาธุเด
 
อ..

OUTRO | C | Em | Am | F G | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites