INTRO | G Bm | Em D | C D | G G7 |
INTRO | C Em | G | Am D | G D |

 
ใครเรียกขี้เ
G 
มา 
 
แต่ร้านเ
Bm 
หล้าเขาเรียกลูก
Em 
ค้า 
 
 
D 
 
โต๊ะเดิมข้างห
C 
น้า 
 
เว
D 
ลาเดิมๆ 
 
ทุก
G 
คืน
 
ขอเพลงคน
C 
ช้ำ 
 
เพื่อ
Em 
ซ้ำหัวใจก
G 
ล้ำกลืน
 
โต๊ะอื่นระ
Am 
รื่น 
 
ขม
A7 
ขื่นแค่เราโต๊ะเ
D 
ดียว

 
ยิ่งดึกยิ่ง
G 
ฝืน 
 
ใน
Bm 
คืนที่แสน
Em 
ว่างเปล่า 
 
 
D 
 
คนเต็มร้านเห
C 
ล้า 
 
แต่เ
D 
รายังเหงาค
G 
นเดียว
 
ยิ่งฟังเพลง
C 
ช้ำ 
 
ยิ่ง
Em 
ย้ำให้ยกเ
G 
พียวๆ
 
เจ็บอยู่โต๊ะเ
Am 
ดียว 
 
ห่อเ
D 
หี่ยวหัวใจเ
G 
มาๆ 
 
 
G7 

 
ยกขวดสุ
C 
รา 
 
แล้วร้องออก
D 
มา 
 
ว่ากูเจ็บ
Em 
โว้ย
 
เพลงนี้ขอ
Am 
โดย 
 
คนอก
D 
หัก 
 
นั่งอยู่ตรง
G 
นี้.. 
 
 
G7 
 
จากคนถูก
C 
ทิ้ง 
 
ขอเ
Em 
พลงแกล้มกับดี
Am 
กรี
 
จะผ่
D 
านให้ไหวคืน
G 
นี้ 
 
ค่ำคืนรา
D 
ตรี 
 
ของค
G 
นใจพัง.. 
 
 
D 

 
จะสู้ชี
G 
วิต 
 
แต่
Bm 
ชีวิตก็ยัง
Em 
สู้กลับ 
 
 
D 
 
หัวใจพัง
C 
ยับ 
 
ต้อง
D 
ทำว่าไม่เป็
G 
นไร 
 
 
G7 
 
โห่ร้องทุก
C 
ที 
 
ตอนดน
Em 
ตรีเล่นเพลงถู
G 
กใจ
 
กลบเสียงร้อ
Am 
งไห้ 
 
กลัวใ
D 
ครเขาจะไ
G 
ด้ยิน 
 
 
G7 

 
ยกขวดสุ
C 
รา 
 
แล้วร้องออก
D 
มา 
 
ว่ากูเจ็บ
Em 
โว้ย
 
เพลงนี้ขอ
Am 
โดย 
 
คนอก
D 
หัก 
 
นั่งอยู่ตรง
G 
นี้.. 
 
 
G7 
 
จากคนถูก
C 
ทิ้ง 
 
ขอเ
Em 
พลงแกล้มกับดี
Am 
กรี
 
จะผ่
D 
านให้ไหวคืน
G 
นี้ 
 
ค่ำคืนรา
D 
ตรี..ของค
G 
นใจพัง.. 
 
 
G7 

INSTRU | C D | Em | Am D | G G7 |
INSTRU | C Em | Am D | G D | G G7 |

 
ยกขวดสุ
C 
รา 
 
แล้วร้องออก
D 
มา 
 
ว่ากูเจ็บ
Em 
โว้ย
 
เพลงนี้ขอ
Am 
โดย 
 
คนอก
D 
หัก 
 
นั่งอยู่ตรง
G 
นี้.. 
 
 
G7 
 
จากคนถูก
C 
ทิ้ง 
 
ขอเ
Em 
พลงแกล้มกับดี
Am 
กรี
 
จะผ่
D 
านให้ไหวคืน
G 
นี้ 
 
ค่ำคืนรา
D 
ตรี..ของค
G 
นใจพัง.. 
 
 
G7 

 
ยกขวดขึ้น
C 
มา 
 
ตะโกนขึ้น
D 
ฟ้า
 
ว่ากูเจ็บโ
Em 
ว้ย.. 
 
 
Dm 
 
เพลงนี้ร้องโ
Am 
ดย..คนอก
D 
หักที่อยู่ตรง
G 
นี้.. 
 
 
G7 
 
จากคนถูก
C 
ทิ้ง 
 
ร้อ
Em 
งเพลงแกล้มกับ
Am 
ดีกรี
 
เพื่อผ่
D 
านให้พ้นคืน
G 
นี้ 
 
ให้ลืมคน
D 
ที่ไม่มีหัวใจ

INSTRU | C Cm | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites