ชีวิตประจำ
G 
วัน.. 
 
ขอ
Em 
งน้อง
 
เหมิด
Am 
มื้อจับหนังสือปาก
D 
กา
 
ชีวิตประจำ
G 
วัน.. 
 
ขอ
Em 
งอ้าย
 
มือจับ
Am 
หลอดปากคาบกอก
D 
ยา..

INSTRU | G | Em | Am | D |
INSTRU | G | Em | Am | D | D |

 
อ้ายบ่ย่านดอกมะเ
G 
ร็ง 
 
ย่านแต่เจ้าบ่ม
Em 
ารัก
 
อ้ายสูบยา
Am 
คักๆ 
 
กะอยากสิมียาใ
D 
 
บ่มีดอกผู้ส
G 
าว 
 
มีแต่เหล้าขาวคู่ใ
Em 
 
กินมื้อยามเหงาใ
Am 
จ 
 
หรือยามใ
D 
ด๋.. 
 
ที่คึดอ
G 
ยาก..

 
อนาคต
Em 
บ่มี 
 
การศึกษา
Am 
บ่มี
 
มีแต่ความฮัก
D 
ดีๆ 
 
ที่ให้เจ้าล่ะเอา
G 
บ่
 
หน้าตาอ้ายกะบ่
Em 
หล่อ 
 
ฐานะกะบ่ดี
Am 
พอ
 
ชีวิตอ้ายกะก่อ
D 
ซ่อ 
 
สิฮักบ่น้อน้อ
G 
งหล่า

 
ชีวิตประจำ
G 
วัน.. 
 
ขอ
Em 
งน้อง
 
เหมิด
Am 
มื้อจับหนังสือปาก
D 
กา
 
ชีวิตประจำ
G 
วัน.. 
 
ขอ
Em 
งอ้าย
 
มือจับ
Am 
หลอดปากคาบกอก
D 
ยา..

 
น้องเรียนหนังสือหนัง
C 
หา 
 
มีวิชาอย่างเ
D 
ก่ง
 
อ้ายนี่เที่ยวเป็นนั
Bm 
กเลง 
 
ไล่ตีกันให้คนเข
Em 
าส่า
 
อ้ายมันบ่าว
Am 
ขี้ยา.. 
 
ตกแลงมากะหากิน
D 
ลม
 
บ่สมเจ้าดอกคนงาม..
 

INSTRU | G | Em | Am | D |

 
คบกับอ้ายมีแ
G 
ต่เสีย 
 
คบกับอ้ายบ่มี
Em 
ได้
 
เพราะอ้ายบ่มีหยังใ
Am 
ห้
 
นอกจากหัวใจและควา
D 
มฮัก
 
เฟสกับไลน์บ่ไ
G 
ด้เล่น 
 
อินเตอร์เน็ตหาค
Em 
ลื่นยาก
 
รถอ้ายขี่ก
Am 
ะฮ่าง 
 
เกิบกะฮ่
D 
าง 
 
คนกะฮ่
G 
าง

 
อนาคต
Em 
บ่มี 
 
การศึกษา
Am 
บ่มี
 
มีแต่ความฮัก
D 
ดีๆ 
 
ที่ให้เจ้าล่ะเอา
G 
บ่
 
หน้าตาอ้ายกะบ่
Em 
หล่อ 
 
ฐานะกะบ่ดี
Am 
พอ
 
ชีวิตอ้ายกะก่อ
D 
ซ่อ 
 
สิฮักบ่น้อน้อ
G 
งหล่า

 
ชีวิตประจำ
G 
วัน.. 
 
ขอ
Em 
งน้อง
 
เหมิด
Am 
มื้อจับหนังสือปาก
D 
กา
 
ชีวิตประจำ
G 
วัน.. 
 
ขอ
Em 
งอ้าย
 
มือจับ
Am 
หลอดปากคาบกอก
D 
ยา..

 
น้องเรียนหนังสือหนัง
C 
หา 
 
มีวิชาอย่างเ
D 
ก่ง
 
อ้ายนี่เที่ยวเป็นนั
Bm 
กเลง 
 
ไล่ตีกันให้คนเข
Em 
าส่า
 
อ้ายมันบ่าว
Am 
ขี้ยา.. 
 
ตกแลงมากะหากิน
D 
ลม
 
บ่สมเจ้าดอกคนงาม..
 

INSTRU | G | Em | Am | D |
INSTRU | G | Em | Am | D |

 
ชีวิตประจำ
G 
วัน.. 
 
ขอ
Em 
งน้อง
 
เหมิด
Am 
มื้อจับหนังสือปาก
D 
กา
 
ชีวิตประจำ
G 
วัน.. 
 
ขอ
Em 
งอ้าย
 
มือจับ
Am 
หลอดปากคาบกอก
D 
ยา..

 
น้องเรียนหนังสือหนัง
C 
หา 
 
มีวิชาอย่างเ
D 
ก่ง
 
อ้ายนี่เที่ยวเป็นนั
Bm 
กเลง 
 
ไล่ตีกันให้คนเข
Em 
าส่า
 
อ้ายมันบ่าว
Am 
ขี้ยา.. 
 
ตกแลงมากะหากิน
D 
ลม
 
บ่สมเจ้าดอกคนง
G 
าม..

 
อ้ายมันบ่าว
Am 
ขี้ยา.. 
 
สมมุติว่าได้ฮักกับเ
D 
จ้า..
 
สิเลิกเหล้าและเลิก
G 
ยา แมนบ่บุ (ฮ่วย)

 
แฮงเล่นหนักกว่าเ
G 
ก่า(บ๊ะ) 
 
พู้นล่ะ
Em 
หวา 
 
(ฮี้)
 
สั่นดอก
Am 
หวา 
 
(เดอล่ะเ
D 
ด้อ)
 
แฮงเอาหนักก
G 
ว่า(ฮ่วย) 
 
พู้นล่ะ
Em 
หวา(ว้าย)
 
สั่นดอก
Am 
หวา(ฮิ้ว) 
 
เด้อหล่าเ
D 
ด้อ 
 
บ่าวขี้ยา..

OUTRO | G | Em | Am | D | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites