คอร์ดเพลง วิมาน
ศิลปิน บอล เชิญยิ้ม
คอร์ดทั้งหมด Em Bm D Am
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ต้นฉบับ

INTRO | Em | Em | Bm | Bm |
INTRO | Em | Em | Bm | Bm |
INTRO | Em | Em | Bm | Bm |
INTRO | Em | Em | Bm | Bm |

 
โช
Em 
คชะตาอาจะซ่อนเวลา
 
ของเธ
อที่มีค่าไป
 
วา
Em 
สนาไม่ย้อนขึ้นมา
 
หากวั
นนี้ไม่ตั้งใจ

 
ชีวิ
Am 
ตเธอลิขิตเอง 
 
ฉันจะร่วมบรรเลง
 
และสร้
Bm 
างมันไปพร้อมกัน
 
ไม่
Am 
ต้องโทษสิ่งใด 
 
จับมือฉันและก้าวให้ไกล
 
เตรียมตั
วกระโดดเอาไว้..  

 
จะพาเธอลอ
Em 
ยขึ้นมาจากดิน
 
พาเธอโบยพาเธอบินขึ้นไป
Bm 
..ในอากาศ
 
จะพาเธอลอ
Am 
ยขึ้นลับขอบฟ้า
 
พาเธอโหย พาเธอหาวิมา
Bm 
น..บนสวรรค์
 
จะพาเธอลอ
Em 
ยขึ้นมาจากดิน
 
พาเธอโบย พาเธอบินขึ้นไป
Bm 
..บนดวงจันทร์
 
จะพาเธอลอ
Am 
ยข้ามไปด้วยกัน
 
ที่ฝั่งโน้น ที่ฝั่งฝันวิมา
Bm 
น.. 
 
ของเรา..

INSTRU | Em | Em | Bm | Bm |
INSTRU | Em | Em | Bm | Bm |

 
เรี่
Em 
ยวแรงพอให้สานไฟต่อ
 
อย่ายอ
มแม้ต้องเริ่มใหม่
 
ไม่
Em 
มีว่าสมบูรณ์
 
ในปลายทา
งที่ไร้ซึ่งเธอ

 
ชีวิ
Am 
ตเธอลิขิตเอง 
 
ฉันจะร่วมบรรเลง
 
และสร้
Bm 
างมันไปพร้อมกัน
 
ไม่
Am 
ต้องโทษสิ่งใด 
 
จับมือฉันและก้าวให้ไกล
 
เตรียมตั
วกระโดดเอาไว้..  

 
จะพาเธอลอ
Em 
ยขึ้นมาจากดิน
 
พาเธอโบยพาเธอบินขึ้นไป
Bm 
..ในอากาศ
 
จะพาเธอลอ
Am 
ยขึ้นลับขอบฟ้า
 
พาเธอโหย พาเธอหาวิมา
Bm 
น..บนสวรรค์
 
จะพาเธอลอ
Em 
ยขึ้นมาจากดิน
 
พาเธอโบย พาเธอบินขึ้นไป
Bm 
..บนดวงจันทร์
 
จะพาเธอลอ
Am 
ยข้ามไปด้วยกัน
 
ที่ฝั่งโน้น ที่ฝั่งฝันวิมา
Bm 
น.. 
 
ของเรา..

 
วาดฝั
Em 
นป็นดังวิมาน
 
อยากสุขให้เหมือนกับนิพพาน
 
 
แม้มื
Bm 
ดยิ่งกว่ายามวิกาล
 
ถ้าทำได้จริงไม่ต้องอิงนิทาน
 
 
ขอเพี
Am 
ยงมีใจแล้วไปต่อ 
 
ไม่สนคำใครให้ใจฝ่อ
 
วิมา
Bm 
นหลังใหญ่ใช้ใจก่อ 
 
งดงามขึ้นได้ใช้ใจจ่อ

 
วิมา
Em 
นไม่ได้อยู่บนฟ้า
 
มันอาจจะเป็นเพียงห้องที่สองเราเช่า
 
 
วิมานจริ
Bm 
งไม่รู้ว่าอยู่ไหน
 
แต่วิมานใจของข้านั้นคือเจ้า
 
 
บ้างก็ว่
Am 
าอยู่ที่อวกาศ 
 
บ้างก็ว่ามันเป็นสิ่งประหลาด
 
เธอลอ
Bm 
งชี้ที่หน้าผาก
 
เพราะวิมาจริงอยู่ในนั้นต่างหาก
 

 
จะพาเธอลอ
Em 
ยขึ้นมาจากดิน
 
พาเธอโบยพาเธอบินขึ้นไป
Bm 
..ในอากาศ
 
จะพาเธอลอ
Am 
ยขึ้นลับขอบฟ้า
 
พาเธอโหย พาเธอหาวิมา
Bm 
น..บนสวรรค์
 
จะพาเธอลอ
Em 
ยขึ้นมาจากดิน
 
พาเธอโบย พาเธอบินขึ้นไป
Bm 
..บนดวงจันทร์
 
จะพาเธอลอ
Am 
ยข้ามไปด้วยกัน
 
ที่ฝั่งโน้น ที่ฝั่งฝันวิมา
Bm 
น.. 
 
ของเรา..

OUTRO | Em | Em | Bm | Bm |
OUTRO | Em | Em | Bm | Bm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites