INTRO | G | D/F# | Em | Bm |
INTRO | C | Bm | Am | D |

 
   
ฉันรู้ว่ารักแท้
D/F# 
มีอยู่จริง
 
   
Em 
ไม่เคยจะสงสั
Bm 
 
   
ไม่ใช่เพราะฉันเค
ยได้มา
 
   แต่เพราะฉั
Am 
นนั้นเคยให้
ไป

 
   
แต่ทุกครั้งที่ฉั
D/F# 
นมีความรัก
 
   
Em 
ทุ่มเทสักแค่
Bm 
ไหน
 
   
สิ่งท่ีฉันนั้น
ได้คืนมา
 
   ไม่ใช่รั
Am 
กแท้อย่างที่เคยฝัน
ไว้

 
มีแต่ผิ
Em 
ดหวัง 
 
มีแต่น้ำ
Bm 
ตา 
 
(รักแล้วเจ็บเหลือเกิน)
 
สิ่งที่ได้
มา 
 
มีแต่เสีย
ใจ 
 
(เจอแต่คนที่ทำร้ายหัวใจ)
 
มีแต่ปวด
Em 
ร้าว 
 
และความร้า
Bm 
วราน 
 
(รักแท้อยู่ที่ใด)
 
และท
รมาน 
 
จนมันท
นไม่ไหว 
 
(ยังไม่เคยจะเจอสักที)

 
คำว่ารั
กของฉันถูกเขี
Bm 
ยนด้วยหยดน้ำต
Em 
 
กี่ครั้
งมีใครเข้ามาก็ทำให้เจ็
บแบบเดิมทุกครั้ง
 
และจ
Bm 
บแบบเดิมทุกครั้ง
 
ต้องเจ
Am 
อความรักพังๆ 
 
อีกนานแค่ไห

 
อยากให้รั
กของฉัน
 
ถูกเขี
Bm 
ยนด้วยความซึ้
Em 
งใจ
 
ได้ไห
มให้โลกใบ
นี้ 
 
ใจดี
Bm 
กับฉันสักครั้
Am 
 
ได้พบ
รักแท้จากสักคน

INSTRU | C | Bm | Am | D |
INSTRU | G | D/F# | Em | Bm |
INSTRU | C | Bm | Am | D |

 
เป็นคนพ่
Em 
ายแพ้ 
 
คนไม่เข้
Bm 
าตา 
 
(รักแล้วเจ็บเหลือเกิน)
 
คนที่ไ
ร้ค่า 
 
คนที่ไม่
ใช่ 
 
(เจอกี่คนเจ็บจนไม่เข้าใจ)
 
พยา
Em 
ยามแล้ว 
 
ยังเจ็บ
Bm 
ทุกที 
 
(รักแท้อยู่ที่ใด)
 
อยากพอ
เสียที 
 
รักที่ดี
อยู่ไหน 
 
(วอนขอดาวช่วยบอกฉันที)
 
คำว่ารั
กของฉันถูกเขี
Bm 
ยนด้วยหยดน้ำต
Em 
 
กี่ครั้
งมีใครเข้ามาก็ทำให้เจ็
บแบบเดิมทุกครั้ง
 
และจ
Bm 
บแบบเดิมทุกครั้ง
 
ต้องเจ
Am 
อความรักพังๆ 
 
อีกนานแค่ไห

 
อยากให้รั
กของฉัน
 
ถูกเขี
Bm 
ยนด้วยความซึ้
Em 
งใจ
 
ได้ไห
มให้โลกใบ
นี้ 
 
ใจดี
Bm 
กับฉันสักครั้
Am 
 
ได้พบ
รักแท้จากสักคน

OUTRO | G | D/F# | Em | Bm |
OUTRO | C | Bm | Am | D | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites