อย่าทำอย่างนั้น – Portrait ft. The Rube


 
* อย่าทำอย่างนั้น
Bb 
หัวใจ 
 
 
ฉันทน
Cm 
ไม่ได้
 
อย่าให้ความหวัง
Bb 
 ถ้าฉัน
 ไม่มีค
Cm 
วามหมาย
 
อย่าทำให้ฉันต้องรัก
Eb 
 แต่สุดท้าย
Dm 
ต้องมาร้องไห้
 
ถ้าไม่รัก
Cm 
กันจริง 
 
ก็อย่ามาใจร้าย
.. 
 
(กับฉันเลย)
Bb 

INSTRU | Bb F | Cm | ( 2 Times )

 
เธอ
Cm 
ให้ฉันยืนอยู่ตรงไหน
 
คน
สำคัญหรือแค่ผ่านไป 
 
บอกฉัน
Bb 
ที
 
คำ
Cm 
ว่าเรามีค่าบ้างไหม
 
คำ
ว่ารักมีค่าแค่ไหน 
 
หรือมัน
Bb 
ไม่มี       

 
** รัก
Eb 
หรือไม่รักเอาให้ชัด 
 
วอนได้ไหมให้เธอ
 
ได้คิดถึงจิตใจฉันสักนิด ทำสิ่งใดไม่เคยจะแคร์
Dm 
 
เธอไม่แลเธอไม่สน คนที่ยืนข้างเธอตรงนี้
 
 
ปวด
Eb 
ใจจริงหนอคนดี 
 
ชีวีนี้แทบมลา

( * )

 
ถา
Cm 
มจริงๆว่าเรื่องของเรา
 
คือ
รักจริงหรือแค่เธอเหงา 
 
บอกได้ไ
Bb 
หม
 
ถ้า
Cm 
ไม่รักก็อย่าหลอกกัน
 
ถ้า
ไม่รักก็ปล่อยมือฉัน 
 
ปลดปล่อย
Bb 
ฉันไป       

( ** ) ( * )

 
อย่า
ทำอย่างนั้น
 หัวใจ
ฉันทน
Dm 
ไม่ได้
 
อย่าให้ความหวัง
 ถ้าฉัน
 ไม่มีค
Dm 
วามหมาย
 
อย่าทำให้ฉันต้องรัก
 แต่สุดท้าย
Em 
ต้องมาร้องไห้
 
ถ้าไม่รัก
Dm 
กันจริง 
 
ก็อย่ามาใจร้าย
.. 
 
กับฉันเลย 
 
อย่า
ทำอย่างนั้น
Dm 
กับฉันเลย 
 
อย่า
มาใจร้าย
Dm 
กับฉันเลย 
 
อย่า
ทำอย่างนั้น
Dm 
กับฉันเลย      
 
อย่า
มาใจร้ายเลย
Dm 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites