INTRO | A | A |
INTRO | A | A | C#m | C#m |
INTRO | D | D | E | E |

 
มองฟ้
าไร้ดาว
 
มันเหงาจนได้ยินเสี
C#m 
ยงหัวใจ
 
มันเหงาจนใจฉันท
นไม่ไหว
 
ไม่เห็นมีใครอยู่เคี
ยงข้างกัน

 
นอนฝั
นทุกคืน
 
มันเหงาจนเก็บไปฝั
C#m 
นทุกคืน
 
สุดท้ายก็ไม่เห็นใค
รตอนตื่น
 
กี่ครั้งที่ใจต้องท
น 
 
ต้องฝืน

 
ค่ำคืน
ที่ฟ้าไม่มีแสง
ดาว
 
ไม่รู้เธ
C#m 
อ..จะเหงาเหมือนกันหรื
F#m 
อเปล่า
 
ก็มันคิดถึง
Bm 
เธอ 
 
ได้แต่คิดถึงเธอ
 
ยิ่งคิ
ดมันก็ยิ่งเห
A7 
งา
 
ค่ำคื
นที่ฟ้าไม่มีแสง
ดาว
 
ไม่รู้เธ
C#m 
อ..จะคิดถึงใครหรื
F#m 
อเปล่า
 
แต่ฉันคิดถึง
Bm 
เธอ 
 
ได้แต่คิดถึงเธอ
 
ยิ่งคิ
ดมันก็ยิ่งเหงา 
 
ยิ่งเหงายิ่งคิดถึง
เธอ..

 
อยากวอน
ขอดาว
 
อยากเห็นดาวตกตรงฟ้
C#m 
าแสนไกล
 
ให้ฉันขออธิษฐา
นได้ไหม
 
อยากขอให้เรากลับม
าพบกัน

 
ทุกครั้
งที่นอนหลับฝัน 
 
อยากพบกับเธอสักครั้ง
 
หากมั
C#m 
นจะมีวันนั้นที่ฉันได้กุมมือเธออีกครั้ง
 
จะไม่ปล่อ
ยให้เธอหลุดไปที่ไหน
 
จะกอดและฉุดดึงเธอเอาไว้ แต่รู้
ดี..
 
ว่าทำได้เพียงฝัน..
 

 
ค่ำคืน
ที่ฟ้าไม่มีแสง
ดาว
 
ไม่รู้เธ
C#m 
อ..จะเหงาเหมือนกันหรื
F#m 
อเปล่า
 
ก็มันคิดถึง
Bm 
เธอ 
 
ได้แต่คิดถึงเธอ
 
ยิ่งคิ
ดมันก็ยิ่งเห
A7 
งา
 
ค่ำคื
นที่ฟ้าไม่มีแสง
ดาว
 
ไม่รู้เธ
C#m 
อ..จะคิดถึงใครหรื
F#m 
อเปล่า
 
แต่ฉันคิดถึง
Bm 
เธอ 
 
ได้แต่คิดถึงเธอ
 
ยิ่งคิ
ดมันก็ยิ่งเหงา 
 
ยิ่งเหงายิ่งคิดถึง
 
เธอ..

 
   
ใจมีเพียงเธอ 
 
แต่เธอไม่มีใจ
 
   
C#m 
ยังรอเพียงเธอ 
 
แม้เธอเริ่มต้นใหม่
 
   
ยังคิดถึงเธอ 
 
แต่เธอคิดถึงใคร
 
   
จะนานเท่าไหร่ 
 
ยังคงคิดถึงเธอ

 
   
ใจมีเพียงเธอ 
 
แต่เธอไม่มีใจ
 
   
C#m 
ยังรอเพียงเธอ 
 
แม้เธอเริ่มต้นใหม่
 
   
ยังคิดถึงเธอ 
 
แต่เธอคิดถึงใคร
 
   
จะนานเท่าไหร่ 
 
ยังคงคิดถึงเธอ

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites