Tune to Eb
INTRO | D | Bm | G F#m | Em A |

D 
  ภาพวันที่เธอจากไป
Bm 
  สายตาที่ชินและชา
 
  ไม่เ
G 
คยลบวัน
F#m 
วาน
 
  ที่เรายัง
Em 
รักกันได้เ
A 
ลย

D 
  เสียงเพลงที่เธอชอบฟัง
F#m 
  ร้านเดิมที่ไปด้วยกัน
 
  กับเ
G 
รื่องตั้งมาก
F#m 
มาย
 
  ที่มีแค่
Em 
ฉันและเธอเข้า
A 
ใจ

F#m 
  บางทีก็ยังเผลอ
 
  คิดว่า
Bm 
เธอยังยืนอยู่ตรงนี้
 
  เมื่อไ
Em 
หร่จะทำใจได้ซัก
A 
ที

 
ตัดใจไม่
D 
ได้เลย 
 
(ให้เธอจากไป)
 
ตัดเธอไม่ไ
Bm 
หวเลย 
 
(ให้ทำอย่างไร)
 
ก็ยังไม่
G 
รู้เลย 
 
ว่า
F#m 
อีกนานแค่ไ
Em 
หนถึงจะ
A 
ลืม
 
ยังมีแค่ภ
D 
าพเธอ 
 
(ทุกที่ที่ไป)
 
ยังจำทุกเ
Bm 
รื่องราว 
 
(ที่มีแต่เรา)
 
ตัดใจไม่ไ
G 
ด้จริงๆ 
 
ก็ไ
F#m 
ม่รู้
 
ทำ
Em 
ไม 
 
ยัง
A 
คิดถึงเธออยู่เ
D 
ลย

E 
  ฉันเองก็พยายาม 
 
 
C#m 
  แต่ไม่ว่าจะทำเช่นไร
 
  เมื่อเ
A 
จอเรื่องมาก
G#m 
มาย 
 
ก็ยังอยาก
F#m 
เล่าให้เธอได้
B 
ฟัง

G#m 
  บางทีก็ยังเผลอ 
 
คิดว่า
C#m 
เธอยังยืนอยู่ตรงนี้
 
  เมื่อไ
F#m 
หร่..  
E/G# 
จะทำใ
A 
จ ได้
F#/Bb 
ซักที.. 
 
 
B 

 
ตัดใจไม่
E 
ได้เลย 
 
(ให้เธอจากไป)
 
ตัดเธอไม่ไ
C#m 
หวเลย 
 
(ให้ทำอย่างไร)
 
ก็ยังไม่
A 
รู้เลย 
 
ว่า
G#m 
อีกนาน
 
แค่ไ
F#m 
หนถึงจะ
B 
ลืม
 
ยังมีแค่ภ
E 
าพเธอ 
 
(ทุกที่ที่ไป)
 
ยังจำทุกเ
C#m 
รื่องราว 
 
(ที่มีแต่เรา)
 
ตัดใจไม่ไ
A 
ด้จริงๆ 
 
ก็ไ
G#m 
ม่รู้
 
ทำ
F#m 
ไม 
 
ยัง
B 
คิดถึงเธออยู่เ
E 
ลย

INSTRU | A | G#m C#m |
INSTRU | F#m B | E F#m G#m |

 
A 
อว.. 
 
พยา
G#m 
ยามจะลืมเท่าไรก็
C#m 
ลืมไม่ไหว
 
ได้โ
F#m 
ปรดเถอะเธอกลั
F#7 
บมาหาฉันได้ไ
B 
หม..

 
ตัดใจไม่
E 
ได้เลย 
 
(ให้เธอจากไป)
 
ตัดเธอไม่ไ
C#m 
หวเลย 
 
(ให้ทำอย่างไร)
 
ก็ยังไม่
A 
รู้เลย 
 
ว่า
G#m 
อีกนาน
 
แค่ไ
F#m 
หนถึงจะ
B 
ลืม
 
ยังมีแค่ภ
E 
าพเธอ 
 
(ทุกที่ที่ไป)
 
ยังจำทุกเ
C#m 
รื่องราว 
 
(ที่มีแต่เรา)
 
ตัดใจไม่ไ
A 
ด้จริงๆ 
 
ก็ไ
G#m 
ม่รู้
 
ทำ
F#m 
ไม 
 
ยัง
B 
คิดถึงเธออยู่เลย

 
ก็พ
E 
ยายาม ที่จะตัดใจ แต่
C#m 
ทำไม่ได้เลยเธอ
 
ก็พ
A 
ยายาม 
 
แต่
G#m 
ลืมไม่ไหว
 
ก็
F#m 
ฉันมันคิดถึงเ
B 
ธอ
 
ก็พ
E 
ยายาม ที่จะตัดใจ แต่
C#m 
ทำไม่ได้เลยเธอ
 
ก็พ
A 
ยายาม 
 
แต่
G#m 
ลืมไม่ไหว
 
ก็
F#m 
ฉันมันคิดถึงเ
B 
ธอ 
 
ยังคิดถึงเธออยู่เ
E 
ลย

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites