INTRO | Fmaj7 | F7 | Bb | Bbm |
INTRO | Fmaj7 | F7 | Bb | Bbm |

Fmaj7 
  ต้องขอโทษชอบทำเธอเสี
F7 
ยใจ
 
  แค่ไม่อยากให้เธอ
Bb 
เสียไป
 
  จากใจผู้
Bbm 
ชายที่รักเธอมากกว่าใคร
Fmaj7 
  พยายามจะทำทุกท
F7 
าง 
 
กีดกันให้เธอเสี
Bb 
ยไป
 
  ทุกน
Bbm 
าทีมันมีค่าเมื่ออยู่กับเธอ

Fmaj7 
  อาจจะทำให้เธอน้อ
F7 
ยใจ
 
  โปรดรับรู้ว่าฉันรั
Bb 
กเธอ
 
  รักเธอมา
Bbm 
กเกิน 
 
อธิบายให้เธอเข้าใจ

Fmaj7 
  แต่เวลาไม่ได้เปลี่ยนอะ
F7 
ไรเลย
 
  ไม่ได้ทำให้รักเธอน้อ
Bb 
ยลง
 
  มันตรงกัน
Bbm 
ข้าม 
 
ขอบคุณที่เราได้เจอกัน

Fmaj7 
  ไม่ได้คิดว่ามันน่
F7 
ะดีเลย
 
  วันใดที่เราไม่พ
Bb 
บเจอ
 
  มันคิดถึง
Bbm 
เธอ That we are not together

Fmaj7 
  ต้องขอโทษชอบทำเธอ
F7 
เสียใจ
 
  แค่ไม่อยากให้เธอ
Bb 
เสียไป
 
  จากใจผู้
Bbm 
ชายที่รักเธอมากกว่าใคร
Fmaj7 
  พยายามจะทำทุกท
F7 
าง 
 
กีดกันให้เธอเสี
Bb 
ยไป
 
  ทุกน
Bbm 
าทีมันมีค่าเมื่ออยู่กับเธอ

Fmaj7 
  I’m Feel so  
F7 
bad
 
  just time that made you  
Bb 
sad
 
  You  
Bbm 
are my love and I want know you

Fmaj7 
  Sorry to make  
F7 
you are cry
 
  It because i’m to  
Bb 
bad 
 
night
 
  You really  
Bbm 
mine that I love you

Fmaj7 
  ไม่ได้คิดว่ามันน่
F7 
ะดีเลย
 
  วันใดที่เราไม่พ
Bb 
บเจอ
 
  มันคิดถึง
Bbm 
เธอ That we are not together

Fmaj7 
  ต้องขอโทษชอบทำเธอ
F7 
เสียใจ
 
  แค่ไม่อยากให้เธอ
Bb 
เสียไป
 
  จากใจผู้
Bbm 
ชายที่รักเธอมากกว่าใคร
Fmaj7 
  พยายามจะทำทุกท
F7 
าง 
 
กีดกันให้เธอเสี
Bb 
ยไป
 
  ทุกน
Bbm 
าทีมันมีค่าเมื่ออยู่กับเธอ

Fmaj7 
  ต้องขอโทษชอบทำเธอ
F7 
เสียใจ
 
  แค่ไม่อยากให้เธอ
Bb 
เสียไป
 
  จากใจผู้
Bbm 
ชายที่รักเธอมากกว่าใคร
Fmaj7 
  พยายามจะทำทุกท
F7 
าง 
 
กีดกันให้เธอเสี
Bb 
ยไป
 
  ทุกน
Bbm 
าทีมันมีค่าเมื่ออยู่กับเธอ

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites