INTRO | C#m | G#m | F#m | B |
INTRO | C#m | B | A | B |

C#m 
ฮู้โตแล้วละเนาะว่าตัวสำรองมันต้องอยู่
G#m 
จั่งใด๋
F#m 
คนมันคาดสิไป อยู่ซื่อๆ กะไปคื
B 
อว่า
C#m 
ปานลมพัดลมเพแต่ใจของคน
 
บ่อึดเหตุผลสิเว้าสิ
B 
ถอย 
 
บ่เหลือค่า
 
ที่
A 
ฮักมา.. 
 
บ่ออนซ
B 
อนดอก

C#m 
น้องบ่บอกว่าเขาที่อยู่ข้างกาย
 
คบกันแบบ
G#m 
จั่งใด๋
F#m 
ย้อนคำว่าเชื่อใจบ่ได้ไถ่ถาม
 
เลยลุกลา
B 
มจนป่านนี้
C#m 
กว่าสิฮู้ว่าเขาเอาไปเบิ่ดแล้ว
 
อ้ายกะกลายเป็นห
B 
มา 
 
เบิ่ดโตอีหลี
 
เป็นหมา
A 
ที่แหล่นตามเจ้าของ 
 
แต่เ
B 
ขาบ่เอา

 
แหล่นนำ
C#m 
เจ้า จนเ
G#m 
มื่อย
 
น้ำลายเ
A 
หือยลิ้นห้อย 
 
ปานห
E 
มา
 
เฮ็ด
C#m 
ดีนำ 
 
บ่
G#m 
มีค่า 
 
กะเลย
A 
ฮู้
 
ฮู้ว่าสถานะ อ้ายมัน
B 
บ่คือเก่า..

 
บ่ได้อ
E 
ยู่ใน
G#m 
หัวใจ
 
เริ่มตกไ
C#m 
กลจนหาเจ้
B 
าบ่เจอ
 
อีก
A 
คนเข้ามา 
 
อ้ายต้อง
G#m 
นั่งรอเก้อ
 
คงบ่ต้อง
F#m 
เดา 
 
เจ้าคงฮักเขาคัก
B 
แท้
 
เป็นได้
E 
แค่ 
 
คนเค
G#m 
ยฮัก
 
ที่ยัง
C#m 
ฮักเฮ็ดจั่งใด๋เ
B 
จ้าบ่แคร์
 
บ่ไ
A 
ด้แข่งหยัง 
 
กะยังเป็นค
G#m 
นแพ้
 
ถืกลอย
F#m 
แพส่ำเจ้าเอาตีน
B 
ยัน
 
ฝันล่ม
E 
ลงกลางแก่ง..

INSTRU | C#m | G#m | A | B |
INSTRU | A | G#m | A | B |

C#m 
น้องบ่บอกว่าเขาที่อยู่ข้างกาย
 
คบกันแบบ
G#m 
จั่งใด๋
F#m 
ย้อนคำว่าเชื่อใจบ่ได้ไถ่ถาม
 
เลยลุกลา
B 
มจนป่านนี้
C#m 
กว่าสิฮู้ว่าเขาเอาไปเบิ่ดแล้ว
 
อ้ายกะกลายเป็นห
B 
มา 
 
เบิ่ดโตอีหลี
 
เป็นหมา
A 
ที่แหล่นตามเจ้าของ 
 
แต่เ
B 
ขาบ่เอา

 
แหล่นนำ
C#m 
เจ้า จนเ
G#m 
มื่อย
 
น้ำลายเ
A 
หือยลิ้นห้อย 
 
ปานห
E 
มา
 
เฮ็ด
C#m 
ดีนำ 
 
บ่
G#m 
มีค่า 
 
กะเลย
A 
ฮู้
 
ฮู้ว่าสถานะ อ้ายมัน
B 
บ่คือเก่า.. 
 
โอยย..

 
บ่ได้อ
E 
ยู่ใน
G#m 
หัวใจ
 
เริ่มตกไ
C#m 
กลจนหาเจ้
B 
าบ่เจอ
 
อีก
A 
คนเข้ามา 
 
อ้ายต้อง
G#m 
นั่งรอเก้อ
 
คงบ่ต้อง
F#m 
เดา 
 
เจ้าคงฮักเขาคัก
B 
แท้
 
เป็นได้
E 
แค่ 
 
คนเค
G#m 
ยฮัก
 
ที่ยัง
C#m 
ฮักเฮ็ดจั่งใด๋เ
B 
จ้าบ่แคร์
 
บ่ไ
A 
ด้แข่งหยัง 
 
กะยังเป็นค
G#m 
นแพ้
 
ถืกลอย
F#m 
แพส่ำเจ้าเอาตีน
B 
ยัน
 
ฝันล่ม
E 
ลงกลางแก่ง 
 
 
B 

 
บ่ได้อ
E 
ยู่ใน
G#m 
หัวใจ
 
เริ่มตกไ
C#m 
กลจนหาเจ้
B 
าบ่เจอ
 
อีก
A 
คนเข้ามา 
 
อ้ายต้อง
G#m 
นั่งรอเก้อ
 
คงบ่ต้อง
F#m 
เดา 
 
เจ้าคงฮักเขาคัก
B 
แท้
 
เป็นได้
E 
แค่ 
 
คนเค
G#m 
ยฮัก
 
ที่ยัง
C#m 
ฮักเฮ็ดจั่งใด๋เ
B 
จ้าบ่แคร์
 
บ่ไ
A 
ด้แข่งหยัง 
 
กะยังเป็นค
G#m 
นแพ้
 
ถืกลอย
F#m 
แพส่ำเจ้าเอาตีน
B 
ยัน
 
ฝันล่ม
 
ลงกลางแก่ง..

OUTRO | C#m B | A B |
INSTRU | C#m B | A B | C#m |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites