ขี้ตาหมา วัฒน์ ณวัฒน์ แปดแสนซาวด์ ft.มอส คำหมากบิน


 
จำได้
Bm 
บ่แต่กี้เจ้าซ้อนรถจักรยาน
 
ไปโรงเรียนนำ
A 
กัน 
 
ตอนเป็นเด็กน้อยขี้ตาหมา
 
จําได้
G 
บ่ตอนขึ้นป.ใด๋ที่เริ่มหวั่นไหว 
 
เมื่อได้สบตา
 
จนได้เ
A 
ป็นผู้สาว 
 
ผู้บ่าว

 
จําได้
Bm 
เบิ่ดทุกข้อตกลงทุกคำสัญญา
 
ทุกถ้อยวาจา ทุกเ
A 
รื่องทุกราวของเฮา
 
ออกโรงเ
G 
รียนสิแต่งงานกันมีลูกมีเต้า
 
มีข้อยมีเจ้า จั่งแ
A 
ม่นอ้ายจำได้ดี

 
หมดเว
Bm 
ลา 
 
โมเ
A 
ม้นต์ 
 
ป๊อปปี้เ
G 
ลิฟขี้ตาห
D 
มา
 
จนว่าใ
Bm 
หญ่เป็นบ่าวกะคือเ
A 
ก่าบ่เข้าท่า
 
บ่อยากเ
G 
ห็นน้ำตาแฟน
A 
พี่
 
สิ่งที่
Bm 
ฝัน 
 
กะยังเป็นฝันอยู่คือเ
A 
ก่า
 
ถึงน้องบ่เ
G 
ว้า 
 
กะพอสิเข้าใจ
D 
ดี
 
สิหลีก
Bm 
ทางให้น้องได้เข้าพิ
A 
ธี 
 
คือหน้าที่สุดท้
G 
าย 
 
A 
ฮ..

 
เพื่อให้
Bm 
เธอได้ใส่ชุดง
A 
ามผูกโบว์สีข
G 
าว 
 
 
A 
 
เพื่อให้
Bm 
เธอได้เป็นเจ้าส
A 
าวคือจั่งที่เฮาได้
G 
ฝันไว้ 
 
 
A 
 
กะคอบว่า
Bm 
อ้ายมันบ่มีหยัง 
 
บ่
A 
มีให้เจ้าจั๊กอย่าง
 
จั๊กสิ
G 
พาเจ้าหย่างไปฮอดส่ำ
D 
ใด๋
 
ได้เป็นเจ้า
Bm 
บ่าวขี้ตาหมา 
 
กะนับว่าเ
A 
ป็นเกียรติหลาย
 
ขอเฮ็ดหน้า
G 
ที่สุดท้าย.. ฮู้ ฮู้  
A 
ฮู..
 
คือหลีกทาง ให้ฝันของเจ้าได้เป็นจริง
 

INSTRU | Bm G | D A |

 
ฝ้ายเส้น
Bm 
นี้ได้มาจากกกพ
G 
ร้าว
 
ผูกแขนท้
D 
าวกะให้ได้ฮ่วมนำน
A 
าง
 
ผูกแขน
Bm 
นางกะให้ได้ฮ่วมนำท้
G 
าว
 
ยามบาดสองมือห
D 
น้าว 
 
หมากนาวศรีอย่าดิ้น
A 
ดั่น
 
ให้เจ้านอนหล่อง
Bm 
หง่อง 
 
คอยถ่า.
G 
..
 
ท่องพุทธโ
D 
ธ…
A 
เอ้…
Bm 

 
หมดเว
Bm 
ลา 
 
โมเ
A 
ม้นต์ 
 
ป๊อปปี้เ
G 
ลิฟขี้ตาห
D 
มา
 
สิหลีก
Bm 
ทางให้น้องได้เข้าวิ
A 
วาห์ 
 
คือหน้าที่สุดท้
G 
าย 
 
A 
ฮ..

INSTRU | Bm A | G A | ( 2 Times )

 
เพื่อให้
Bm 
เธอได้ใส่ชุดง
A 
ามผูกโบว์สีข
G 
าว 
 
 
A 
 
เพื่อให้
Bm 
เธอได้เป็นเจ้าส
A 
าวคือจั่งที่เฮาได้
G 
ฝันไว้ 
 
 
A 
 
กะคอบว่า
Bm 
อ้ายมันบ่มีหยัง 
 
บ่
A 
มีให้เจ้าจั๊กอย่าง
 
จั๊กสิ
G 
พาเจ้าหย่างไปฮอดส่ำ
D 
ใด๋
 
ได้เป็นเจ้า
Bm 
บ่าวขี้ตาหมา 
 
กะนับว่าเ
A 
ป็นเกียรติหลาย
 
ขอเฮ็ดหน้า
G 
ที่สุดท้าย.. ฮู้ ฮู้  
A 
ฮู..

 
เพื่อให้
Bm 
เธอได้ใส่ชุดง
A 
ามผูกโบว์สีข
G 
าว 
 
 
A 
 
เพื่อให้
Bm 
เธอได้เป็นเจ้าส
A 
าวคือจั่งที่เฮาได้
G 
ฝันไว้ 
 
 
A 
 
กะคอบว่า
Bm 
อ้ายมันบ่มีหยัง 
 
บ่
A 
มีให้เจ้าจั๊กอย่าง
 
จั๊กสิ
G 
พาเจ้าหย่างไปฮอดส่ำ
D 
ใด๋
 
ได้เป็นเจ้า
Bm 
บ่าวขี้ตาหมา 
 
กะนับว่าเ
A 
ป็นเกียรติหลาย
 
ขอเ
G 
ฮ็ดเพื่อเจ้าเป็นเถื่อสุดท้าย.. ฮู้ ฮู้  
A 
ฮู..
 
คือหลีกทาง ให้ฝันของเจ้าได้เป็นจริง
 

 
ฝ้ายเส้น
Bm 
นี้ได้มาจากกกพ
G 
ร้าว
 
ผูกแขนนางแขนท้
D 
าว 
 
กะให้ได้ฮ่วมนำนาง
 
ยามบาดสองมือห
D 
น้าว 
 
หมากนาวศรีอย่าดิ้น
A 
ดั่น
 
ให้เจ้านอนหล่อง
Bm 
หง่อง 
 
คอยถ่า.
G 
..
 
ท่องพุทธโธ…เอ้…
 

 
ได้รับเ
Bm 
กียรติ 
 
ให้ดูแลสัญ
A 
ญา
 
ในฐานะเจ้าบ่าวขี้ตาห
G 
มา
 
ก่อน
A 
อื่นขอกล่าวคำว่า 
 
มาเด้อขวั
D 
ญเอย
 
เอิ้นเอาขวัญทั้งน้ำ
A 
ตา 
 
ยินดีนำเ
G 
ด้อหล่า
 
สุดท้
A 
ายขอกล่าวคำว่า..
 
อ้ายยังโคตรฮัก…
 

OUTRO | Bm G | D A |
OUTRO | Bm G | D A | Bm
OUTRO ( โอ้ โฮ่ะ โอ… )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites