คืนมาเฮ็ดห
E 
ยัง 
 
หัว
G#m 
ใจกำลัง
C#m 
ดีขึ้น
 
เรื่องเก่
B 
าๆอ้ายกำลัง
A 
ลืม ฮือ ฮืมม  
B 

INSTRU | E | G#m | A | B | B |

 
ยังจำได้
E 
บ้อ 
 
มื่อที่
G#m 
อ้ายดึงเจ้าเอ
C#m 
าไว้
B 
อ้ายทั้งฮ้องทั้
A 
งไห้
G#m 
   
 
ดึง
F#m 
เจ้าเอาไว้บ่
B 
อยู่
 
นับจากมื่อ
E 
นั้น 
 
อ้ายสิ
G#m 
อยู่จั่งได๋
C#m 
บ่ฮู้
 
ได้แต่เ
B 
อาขวดเหล้าเป็น
A 
หมู่ 
 
 
G#m 
 
ต่อ
F#m 
ชีวิตที่อยู่ไปมื่อ
B 
นึง

F#m 
แต่ว่ามื่อนี้ 
 
อ้ายกะเ
G#m 
ริ่มทำใจได้
 
ยกเ
A 
จ้าออกจากใจ 
 
ยกเห
B 
ล้าออกจากสมอง

 
คืนมาเฮ็ดห
E 
ยัง 
 
 
G#m 
หัวใจกำลัง
C#m 
ดีขึ้น
 
เรื่องเก่
A 
าๆ 
 
อ้ายกำลัง
B 
ลืม 
 
 
G#m 
 
ให้เจ้า
F#m 
กลับไปสาห
B 
ล่า
 
บ่ตายย่อนเ
E 
จ้า 
 
แต่ว่า
G#m 
อ้ายอาจตายย่อน
C#m 
เหล้า
 
เพราะอ้ายต้องใ
B 
ช้มันเพื่อลืมเ
A 
จ้า 
 
 
G#m 
F#m 
ซอยเข้าใจอ้าย
B 
แน 
 
เด้อน้อ
E 
งหล่า 
 
 
B 

 
มันง่ายไป
E 
บ้อ 
 
ให้
G#m 
อ้ายยกโทษให้
C#m 
เจ้า
 
อ้ายต้อง
B 
ฆ่าเวลาด้วยเห
A 
ล้า 
 
 
G#m 
 
หลา
F#m 
ยปี 
 
กว่าสิลืม
B 
ได้
 
มาเว่าง่า
E 
ยๆ 
 
ว่าให้
G#m 
อ้ายลืมเรื่องเ
C#m 
ก่าๆ
 
และขอให้อ้
B 
ายยกโทษให้เ
A 
จ้า 
 
 
G#m 
 
ให้
F#m 
กลับมาฮักกันคือเ
B 
ก่า

F#m 
แต่ว่ามื่อนี้ 
 
อ้ายกะเ
G#m 
ริ่มทำใจได้
 
ยกเ
A 
จ้าออกจากใจ 
 
ยกเห
B 
ล้าออกจากสมอง

INSTRU | E | G#m | A G#m | F#m B |
INSTRU | E G#m | C#m B | A | B |

 
คืนมาเฮ็ดห
E 
ยัง 
 
 
G#m 
หัวใจกำลัง
C#m 
ดีขึ้น
 
เรื่องเก่
A 
าๆ 
 
อ้ายกำลัง
B 
ลืม 
 
 
G#m 
 
ให้เจ้า
F#m 
กลับไปสาห
B 
ล่า
 
บ่ตายย่อนเ
E 
จ้า 
 
แต่ว่า
G#m 
อ้ายอาจตายย่อน
C#m 
เหล้า
 
เพราะอ้ายต้องใ
B 
ช้มันเพื่อลืมเ
A 
จ้า 
 
 
G#m 
F#m 
ซอยเข้าใจอ้าย
B 
แน 
 
เด้อน้อ
E 
งหล่า

 
คืนมาเฮ็ดห
E 
ยัง 
 
 
G#m 
หัวใจกำลัง
C#m 
ดีขึ้น
 
เรื่องเก่
A 
าๆ 
 
อ้ายกำลัง
B 
ลืม 
 
 
G#m 
 
ให้เจ้า
F#m 
กลับไปสาห
B 
ล่า
 
บ่ตายย่อนเ
E 
จ้า 
 
แต่ว่า
G#m 
อ้ายอาจตายย่อน
C#m 
เหล้า
 
เพราะอ้ายต้องใ
B 
ช้มันเพื่อลืมเ
A 
จ้า 
 
 
G#m 
F#m 
ซอยเข้าใจอ้าย
B 
แน 
 
เด้อน้อ
E 
งหล่า

F#m 
ซอยเข้าใจอ้ายแน.
B 
.. 
 
เด้อน้อ
E 
งหล่า

OUTRO | E G#m | C#m B |
OUTRO | A G#m | F#m B | E | E |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites