INTRO | Em | Em | C | D |
INTRO | Em | Em | C | D |
INTRO | C | D | Bm | Em |
INTRO | C | D Bm | Em | Em |

 
อ้ายกราบตีนครั้งที่
Em 
ร้อย 
 
มันยังน้อ
Am 
ยไป
D 
 
อ้ายคิดว่าการนอกใจมันคักแท้
Em 
บ้อ
 
กี่ทีที่ให้อ
D 
ภัย 
 
อ้ายก็ยังทำ
G 
ต่อ
 
เมื่อยละเ
B7 
นาะกับการทำใจ

 
ก็
Em 
รู้ใจอ้ายเอียงไปทางเ
G 
ขา
 
ความ
Am 
ฮักอ้ายถ่ายสำเ
B7 
นาให้เขา
Em 
ไป
 
ทนอยู่เพื่อ
G 
ลูกถึงจุกจนน้ำตาไ
Am 
หล
 
เมื่อมันเกิ
D 
นไปก็คงต้องขอ
B 
ลา

 
เมื่อใบสมรสมันหมดอา
C 
ยุ 
 
 
D 
 
แล้วน้องสิยู่ให้ไร้
G 
ค่าเฮ็ดหยัง 
 
 
Em 
 
เมื่อฮักเฮามาถึงจุดเ
Am 
พหัวใจพัง 
 
 
C 
 
สิมาเหนี่ยวรั้งอีหยังในตอ
D 
นนี้ 
 
 
B 

 
เมื่ออ้ายยังมีคนใหม่ไ
C 
ด้  
D 
 
น้องกะสิหาคนใ
G 
หม่เป็น
D/F# 
สามี 
 
 
Em 
 
มอบหัวใจให้คนที่
Am 
ฮักที่ 
 
ภัก
D 
ดี
 
ปิดบัญชีใบสม
B7 
รสที่หมดความห
Em 
มาย

INSTRU | Em | Em | C | D |
INSTRU | C | D | Bm | Em | ( 3 Times )
INSTRU | C | D Bm | Em | Em |

 
เมื่อใบสมรสมันหมดอา
C 
ยุ 
 
 
D 
 
แล้วน้องสิยู่ให้ไร้
G 
ค่าเฮ็ดหยัง 
 
 
Em 
 
เมื่อฮักเฮามาถึงจุดเ
Am 
พหัวใจพัง 
 
 
C 
 
สิมาเหนี่ยวรั้งอีหยังในตอ
D 
นนี้ 
 
 
B 

 
เมื่ออ้ายยังมีคนใหม่ไ
C 
ด้  
D 
 
น้องกะสิหาคนใ
G 
หม่เป็น
D/F# 
สามี 
 
 
Em 
 
มอบหัวใจให้คนที่
Am 
ฮักที่ 
 
ภัก
D 
ดี
 
ปิดบัญชีใบสม
B7 
รสที่หมดความห
Em 
มาย

 
เมื่อใบสมรสมันหมดอา
C 
ยุ 
 
 
D 
 
แล้วน้องสิยู่ให้ไร้
G 
ค่าเฮ็ดหยัง 
 
 
Em 
 
เมื่อฮักเฮามาถึงจุดเ
Am 
พหัวใจพัง 
 
 
C 
 
สิมาเหนี่ยวรั้งอีหยังในตอ
D 
นนี้ 
 
 
B 

 
เมื่ออ้ายยังมีคนใหม่ไ
C 
ด้  
D 
 
น้องกะสิหาคนใ
G 
หม่เป็น
D/F# 
สามี 
 
 
Em 
 
มอบหัวใจให้คนที่
Am 
ฮักที่ 
 
ภัก
D 
ดี
 
ปิดบัญชีใบสม
B7 
รสที่หมดความห
Em 
มาย

OUTRO | C | D | Bm | Em |
OUTRO | C | D Bm | Em | Em |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites