คบกันมาสอง
C 
ปี 
 
แพ้
Em 
สองนาทีไป
Am 
จ้อย
 
การฮู้ที
Gm 
หลังมันเจ็บคัก 
 
F 
จ็บบ่หน่อย 
 
 
Em 
 
บอกใจ
Dm 
ค่อยๆ 
 
ว่าต้องลืมอ้ายให้
G 
ดี..

INSTRU | C Em | Am Em | F | G |

C 
ความแน่นอน 
 
คือความไม่แน่นอน
 
มื้อ
Am 
นี้น้องออนซอน
Em 
คัก
 
เมื่อคำ
Dm 
ว่าฮัก..
 
ที่อ้ายบอก
G 
ฮักแปลว่าบ่ฮักกันเสย

 
เว
F 
ลาอ่านใจคนบ่
Fm 
ได้
 
คบโดนปาน
Em 
ได๋กะอย่าหวัง
Am 
เลย
 
ว่าสิได้ลง
Dm 
เอย 
 
น้องเ
F 
บิดคำเว้าอิ
G 
หลี

 
คบกันมาสอง
C 
ปี 
 
แพ้
Em/B 
สองนาทีไป
Am 
จ้อย
 
การฮู้ที
Gm 
หลังมันเจ็บ
C 
คัก 
 
F 
จ็บบ่หน่อย 
 
 
Em 
 
บอกใจ
Dm 
ค่อยๆ 
 
ว่าต้องลืมอ้ายให้
G 
ดี
 
คันเ
F 
บื่อกันแล้ว 
 
กะคือบ่บอก
 
บ่ต้องมาห
Em 
ลอกให้น้องฮู้สึ
Am 
กดี
 
อุต
Dm 
ส่าห์ทุ่มเททั้งหมดหัวใ
Em 
จที่มี 
 
 
G 
 
แต่สองปีแพ้สองนาทีไ
C 
ปจ้อย

INSTRU | C | Em | Dm | G |

C 
ถืกของดี หรือว่าผีซุกใส่ คือ
Em 
ฮักเขาไวแท้น้อ
 
น้ำ
Dm 
ตาน้องคลอ 
 
อ้ายสิฮู้
G 
บ่ใจน้องนั้นเบิดป่องถอย
F 
เจ็บกว่าการถืก
Fm 
อ้ายตั๋ว 
 
คือสอง
Em 
ปีที่ให้น้อง
Am 
คอย
 
บ่ฮักกัน
Dm 
พอหน่อย.
F 
.. 
 
แบบนี้กะไ
G 
ด้ตี๊

 
คบกันมาสอง
C 
ปี 
 
แพ้
Em/B 
สองนาทีไป
Am 
จ้อย
 
การฮู้ที
Gm 
หลังมันเจ็บ
C 
คัก 
 
F 
จ็บบ่หน่อย 
 
 
Em 
 
บอกใจ
Dm 
ค่อยๆ 
 
ว่าต้องลืมอ้ายให้
G 
ดี
 
คันเ
F 
บื่อกันแล้ว 
 
กะคือบ่บอก
 
บ่ต้องมาห
Em 
ลอกให้น้องฮู้สึ
Am 
กดี
 
อุต
Dm 
ส่าห์ทุ่มเททั้งหมดหัวใ
Em 
จที่มี 
 
 
G 
 
แต่สองปีแพ้สองนาทีไปจ้อย..
 

INSTRU | C Em/B | Am Gm |
INSTRU | F Em | Dm G |
INSTRU | C Em/B | Am Gm |
INSTRU | F Em | Dm G |

 
คบกันมาสอง
C 
ปี 
 
แพ้
Em/B 
สองนาทีไป
Am 
จ้อย
 
การฮู้ที
Gm 
หลังมันเจ็บ
C 
คัก 
 
F 
จ็บบ่หน่อย 
 
 
Em 
 
บอกใจ
Dm 
ค่อยๆ 
 
ว่าต้องลืมอ้ายให้
G 
ดี
 
คันเ
F 
บื่อกันแล้ว 
 
กะคือบ่บอก
 
บ่ต้องมาห
Em 
ลอกให้น้องฮู้สึ
Am 
กดี
 
อุต
Dm 
ส่าห์ทุ่มเททั้งหมดหัวใ
Em 
จที่มี 
 
 
G 
 
แต่สองปีแพ้สองนาทีไ
C 
ปจ้อย..
 

 
อุต
Dm 
ส่าห์ทุ่มเททั้งหมดหัวใ
Em 
จที่มี 
 
 
G 
 
คำว่าสองปีแพ้สองนาทีไปจ้
 
อย..

OUTRO | C Em | Am Em |
OUTRO | F | G | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites