เร่ร่อน แสน นากา


INTRO | C | G | C | G |

G 
ใครมันจะไม่อยากได้ดี 
 
ก็
Bm 
แค่มันยังเอาดีไม่ได้
 
ก็ไม่ไ
G 
ด้ตั้งใจ 
 
จะกลายเป็นตัวปัญ
D 
หา
G 
บ้านไม่ได้อบอุ่นเหมือนใคร 
 
โรง
Bm 
เรียนก็ไปได้แค่ 
 
ม.3
 
ต้องออก
C 
มารับจ้าง 
 
ขี่มอเตอร์ไซค์ส่งข
D 
อง

 
ไม่
C 
มีความฝันให้เอื้อม 
 
ชี
G 
วิตแขวนอยู่บนสองล้อ
 
ไม่
C 
มีคนคอยที่บ้าน 
 
มีแ
G 
ต่เพื่อนร่วมทางที่รอ
Am 
ฉลอง
C 
   หลังเลิกง
D 
าน

 
เร่ร่
C 
อนไปตามถนน 
 
ไปค้น
G 
หาความสุขชั่วคราว
 
แค่ชั่ว
Am 
คราว 
 
เท่า
D 
นั้น 
 
แค่เท่า
G 
นั้น
 
เป็น
Em 
แก๊งค์อยู่กลางถนน
 
เหมือนพวกเสีย
Bm 
คนก็ยอมรับ
 
ก็ยอม
Am 
รับ 
 
ว่าเสี
D 
ยคน 
 
ยังไม่ห
G 
าย
 
ไม่
Am 
มีหรอกข้อแก้
D 
ตัว 
 
แต่จะ
Bm 
พยายามแก้
Em 
ไข
 
ขอ
C 
แค่มีคนเข้า
D 
ใจ 
 
ไม่ซ้ำเติม

INSTRU | C | G | C | G |
INSTRU | Am | C | D | D | C |

 
แรง
G 
ลมที่มันปะทะหน้า
 
คือ
Bm 
ยาบรรเทาความทุกข์ข้างใน
 
แค่
C 
บิดคันเร่งไป 
 
ไม่คิดทำให้ใครเดือดร้
D 
อน

 
ไม่
C 
มีความฝันให้เอื้อม 
 
ชี
G 
วิตแขวนอยู่บนสองล้อ
 
ไม่
C 
มีคนคอยที่บ้าน 
 
มีแ
G 
ต่เพื่อนร่วมทางที่รอ
Am 
ฉลอง
C 
   หลังเลิกง
D 
าน

 
เร่ร่
C 
อนไปตามถนน 
 
ไปค้น
G 
หาความสุขชั่วคราว
 
แค่ชั่ว
Am 
คราว 
 
เท่า
D 
นั้น 
 
แค่เท่า
G 
นั้น
 
เป็น
Em 
แก๊งค์อยู่กลางถนน
 
เหมือนพวกเสีย
Bm 
คนก็ยอมรับ
 
ก็ยอม
Am 
รับ 
 
ว่าเสี
D 
ยคน 
 
ยังไม่ห
G 
าย
 
ไม่
Am 
มีหรอกข้อแก้
D 
ตัว 
 
แต่จะ
Bm 
พยายามแก้
Em 
ไข
 
ขอ
C 
แค่มีคนเข้า
D 
ใจ 
 
ไม่ซ้ำเติม

OUTRO | C | G | C | G |
OUTRO | Am | C | Am | C D | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites